Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA

Ur filmen med ÖB:s avslutningstal. Där beskriver ÖB vad han lägger i det femte T:et - Tillväxt. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

ÖB pekar ut riktningen

Sex tillfällen, över 800 chefer och ett nytt ”T”. I månadsskiftet augusti-september 2019 samlade ÖB Micael Bydén Försvarsmaktens chefer för att samtala om nuläget, vart vi är på väg och vad organisationen ska fokusera på för att nå målbilden FM 2025. Med på dagarna var bland annat rikshemvärnschefen Stefan Sandborg och inbjudna hemvärnschefer.

Under FM chefsdagar pekade ÖB ut riktningen inför den nya försvarsbeslutsperioden. För att markera vikten av fortsatt förmågeutveckling lanserade ÖB ett femte T - Tillväxt, som ett viktigt ledord vid sidan om Tröskeleffekt, Tillsammans, Tillgänglighet och Trovärdighet.

– Tillväxt innebär flera saker. Att vi fyller upp vår nuvarande organisation med personal och materiel, men det kan också vara nya förband eller att vi stärker gemensamma funktioner, säger ÖB.

Även försvarsgrens- och stridskraftscheferna medverkade och beskrev förmågetillväxten inom sitt område och hur den bidrar till den gemensamma operativa effekten. Rikshemvärnschefen tog bland annat upp fyra områden som är viktiga att utveckla: personal- och kompetensförsörjning, Hemvärnets utbildningssystem, tillgänglighet och tillförsel av materiel samt att etablera de regionala staberna och utbildningsgrupperna inom stridskraften.

I nästa steg efter chefsdagarna ska chefer tillsammans med sina arbetslag fortsätta driva det pågående förändringsarbetet vidare.

Här vill ÖB att Försvarsmakten ska vara 2025:

  • Vi är en starkare försvarsmakt som är farligare för en angripare.
  • Vi har skarpa siffror på att vi är en mer inkluderande och jämställd organisation med ett ökat förtroende internt och externt.
  • Vi har genom väl genomförd grundutbildning väsentligt ökat intresset hos ungdomar för värnplikt och fortsatt engagemang i Försvarsmakten.

Vill du göra en insats, gå med i hemvärnet!

Om du är frivilligt intresserad att göra en insats för samhället. Så kan du tex få veta mer genom att läsa om våra soldater, musiker, gruppbefäl, plutonsbefäl, specialister genom att klicka på länkarna nedan.

För att fungera som förband måste Hemvärnet ha specialister inom till exempel

Det finns många vägar in i Hemvärnet som du kan läsa om här

Det är naturligtvis också kopplat villkor till att vara med i Hemvärnet som du gärna får läsa om här

Anmäl ditt intresse här


Nyheter från förbanden

Två eftersök på tre dagar
Den här veckan har Södermanlandsbataljonen lämnat stöd till polismyndi...

Totalförsvar Öland 2019
Totalförsvar Öland är en återkommande aktivitet som genomförs un...

Garnisonens dag firades på Gotland
I värmande solsken firades Garnisonens dag på det nya område där Got...

Militär insats vid musikparad i Strängnäs
Idag genomförde 27:e hemvärnsbataljon skarp insats med posttjänst, fanvakt ...

45.e Hemvärnsbataljonen har genomfört sin årliga KFÖ
45.e Hemvärnsbataljonen har genomfört årets förbands-KFÖ (krigsf...

Musikkåren deltar i dirigentutbildning
Den här helgen, 21-22 september, är vår musikkår övningsorkeste...

Serviceförrådet stängt fredag den 8 november
På grund av utbildning så håller serviceförrådet stängt ...

Tredje KFÖ'n klar!
Skarp ammunition med olika vapenslag vid strid på skjutfältet, strid i beb...

Jan Björklund på kurs på HvSS
Idag avslutade bataljonchefskurs 2 som har pågått sedan förra veckan p&ar...

Fler foton från vår utbildningshelg
Här kommer ytterligare några bilder från vår utbildningshelg. I de ...

Lärorik och rolig kombattantutbildning för musikkåren
Helgen den 7-8 september genomfördes Kombattantutbildning för oss i musikk&...

Tillpassning av skyddsmask, tårgastest och sjukvård för musikkåren
Under vår utbildningshelg varvades teori med praktik (Första hjälpen,...

Kalender
Tyck till om sidan