Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA

Ur filmen med ÖB:s avslutningstal. Där beskriver ÖB vad han lägger i det femte T:et - Tillväxt. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

ÖB pekar ut riktningen

Sex tillfällen, över 800 chefer och ett nytt ”T”. I månadsskiftet augusti-september 2019 samlade ÖB Micael Bydén Försvarsmaktens chefer för att samtala om nuläget, vart vi är på väg och vad organisationen ska fokusera på för att nå målbilden FM 2025. Med på dagarna var bland annat rikshemvärnschefen Stefan Sandborg och inbjudna hemvärnschefer.

Under FM chefsdagar pekade ÖB ut riktningen inför den nya försvarsbeslutsperioden. För att markera vikten av fortsatt förmågeutveckling lanserade ÖB ett femte T - Tillväxt, som ett viktigt ledord vid sidan om Tröskeleffekt, Tillsammans, Tillgänglighet och Trovärdighet.

– Tillväxt innebär flera saker. Att vi fyller upp vår nuvarande organisation med personal och materiel, men det kan också vara nya förband eller att vi stärker gemensamma funktioner, säger ÖB.

Även försvarsgrens- och stridskraftscheferna medverkade och beskrev förmågetillväxten inom sitt område och hur den bidrar till den gemensamma operativa effekten. Rikshemvärnschefen tog bland annat upp fyra områden som är viktiga att utveckla: personal- och kompetensförsörjning, Hemvärnets utbildningssystem, tillgänglighet och tillförsel av materiel samt att etablera de regionala staberna och utbildningsgrupperna inom stridskraften.

I nästa steg efter chefsdagarna ska chefer tillsammans med sina arbetslag fortsätta driva det pågående förändringsarbetet vidare.

Här vill ÖB att Försvarsmakten ska vara 2025:

  • Vi är en starkare försvarsmakt som är farligare för en angripare.
  • Vi har skarpa siffror på att vi är en mer inkluderande och jämställd organisation med ett ökat förtroende internt och externt.
  • Vi har genom väl genomförd grundutbildning väsentligt ökat intresset hos ungdomar för värnplikt och fortsatt engagemang i Försvarsmakten.

Vill du göra en insats, gå med i hemvärnet!

Om du är frivilligt intresserad att göra en insats för samhället. Så kan du tex få veta mer genom att läsa om våra soldater, musiker, gruppbefäl, plutonsbefäl, specialister genom att klicka på länkarna nedan.

För att fungera som förband måste Hemvärnet ha specialister inom till exempel

Det finns många vägar in i Hemvärnet som du kan läsa om här

Det är naturligtvis också kopplat villkor till att vara med i Hemvärnet som du gärna får läsa om här

Anmäl ditt intresse här


Nyheter från förbanden

Bataljonchefskurs 3 - förlängd ansökningstid
Den 9-18 mars 2020 erbjuder Hemvärnets stridsskola bataljonchefskurs 3. Ansöknin...

Intensivt i slutet av året
Nu är en intensiv vecka till ända. Vi rundar strax av året med det sista i...

Välkommen på julkonsert i Årstads kyrka
Söndagen den 8 december kommer vi att hålla vår andra julkonsert. Denna g...

Spåra i snön
Från Svalöv i syd till Luleå i norr kommer 16 stycken hundförare f&o...

Ledningsträningsövning i mellersta militärregionen (MRM)
Ledningsträningsövning Under helgen den 23-24 november genomförde meller...

Välkommen på julkonsert i Torup!
Lördagen den 30 november kommer vi att hålla julkonsert i Torups kyrka, med sta...

STORT INTRESSE FÖR HEMVÄRNET!
De senaste veckorna har Hemvärnet genomfört en rekryteringskampanj för att ...

Julkonsert i Söderåkra kyrka 7 dec
Vår traditionella julkonsert genomför vi i år i Söderåkra kyrk...

Nordisk chefskurs tackar för i år
I fredags avslutades Nordisk chefskurs och deltagarna från Norge, Danmark och Sverig...

Nöjda deltagare på Nordisk chefskurs
Halvvägs in i Nordisk chefskurs berättar våra nordiska kollegor hur mycket...

MR M regionala kurser för 2020
Regionala kurser 2002 Nu finns MR M regionala kurser för 2020 upplagda. Du hittar ...

Nordisk chefskurs inleds
I dag välkomnar vi Nordisk chefskurs på Hemvärnets stridsskola. Det ä...

Kalender
Tyck till om sidan