Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet.

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller något annat medinflytandeorgan.

Rikshemvärnsrådet består av Rikshemvärnstinget tretton valda ordinarie ledamöter (förtroendepersoner) med ersättare (en av ledamöterna utses av centrala musikstämman)

Sammanträder minst två gånger per år och mellan Rikshemvärnsrådsmötena sammanträder ett Verkställande utskott.

Rikshemvärnsrådet har inom sig olika utskott för särskilda frågor som exempelvis medinflytande, Hemvärnsmuseet osv.

Rådet

  • Förvaltar Hemvärnets utmärkelsesystem
  • Huvudman för Tidningen Hemvärnet
  • Huvudman för hemvarnet.se
  • Driver hemvärnsmuseet.
Rikshemvärnsrådets kansli består av två tjänstemän och Tidningen Hemvärnets chefsredaktör.
Kalender
Tyck till om sidan