Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019 - Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Provordning för hundekipage
Avtal och protokoll
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Frågor och svar


Begreppet hemvärnssoldat

Begreppet innefattar samtliga soldater i Hemvärnets krigsförband oavsett grundutbildning och befattning.

De frivilliga försvarsorganisationerna med uppgift mot Hemvärnet

Är de frivilliga försvarsorganisationer som utbildar och rekryterar individer till medlemmar för utbildning och sedan placering i Hemvärnet. Detta kan t.ex vara inom sambands-, stabs-, kok-, transport-, mc-ordonnans-, hund- och/eller sjukvårdstjänst. Du kan läsa om dem här http://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/692

Förbandsstorlekar

STRIDSPAR Stridsparet är den minsta enheten där eld och rörelse kan samordnas. 2 hemvärnssoldater bildar ett stridspar. Det innebär att detta självständigt eller i gruppen skyddar och understödjer varandra, främst under strid. Om endera blir skadad ska stridsparskamraten kunna dra sin kamrat i skydd, ge första hjälpen och tillkalla sjukvårdare. OMGÅNG 4 soldater. GRUPP 8 soldater. PLUTON 38-42 soldater. KOMPANI Kompani består av 2-5 plutoner, dock minst 100 soldater. BATALJON Bataljon består av 2-7 kompanier, mellan ca 325 och 1100 soldater.

Förkortning Hv

Hv - Hemvärnet

Förkortning HvSS

HvSS - Hemvärnets stridsskola

Förkortning MR

MR - Militär region; norr, mitt, väst och syd (MRN, MRM, MRV och MRS).

Förkortning RHvR

RHvR - Rikshemvärnsrådet

Förkortning RiksHvavd

RiksHvavd - Rikshemvärnsavdelningen

Förkortning Utb.grp.

Utb.grp. - Utbildningsgrupp-administrativ och utbildande enhet för Hemvärnets bataljoner.

Försvarsmaktens ordlista

Försvarsmaktens ordlista

Uppgift bevaka

Bevaka innebär att observera över visst område, rapportera iakttagelser, utöva tillträdeskontroll och att försvåra framträngande mot objektet

Uppgift eldobservera

Inom hemvärnspluton skall minst två man kunna tjänstgöra som eldobservatörer vid skjutning med indirekt eld. Bataljons-/kompanichefer skall säkerställa att samverkan sker med eldledare ur artilleriförband för att upprätta eldplan över de olika enheternas uppgiftsområden.

Uppgift försvara

Försvara innebär att fienden varaktigt skall hindras från att ta och utnyttja ett område eller en anläggning. Uppgiften kräver stora resurser i form av förband och fältarbeten. Uppgiften ges endast undantagsvis till hemvärnsförband.

Uppgift skydda

Skydda innebär att förhindra fientlig grupp att ingripa mot ett skyddsobjekt eller en verksamhet. Det innebär att platser varifrån avståndsbekämpning kan ske måste uppmärksammas.

Uppgift stöd till samhället

Denna förmåga är en övrig uppgift och övas inte idag. Förmågan är under utredning.

Uppgift ytövervaka

Ytövervaka innebär att all främmande eller egen verksamhet inom beordrat område skall registreras av hemvärnsförbandet. Hemvärnet kan vara det enda militära förbandet inom ett visst område och utgör därmed ett viktigt underrättelseinstrument.

Kalender
Tyck till om sidan