Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019 - Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Provordning för hundekipage
Avtal och protokoll
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemLÄKARE

Du ska vara legitimerad läkare med specialistutbildning för att söka befattningen.
Det finns en läkarbefattning i varje Hemvärnsbataljon.

Önskar du verka med din läkarkompetens på annan befattning än läkare är det välkommet, på t.ex. kompanisamlingsplats eller på plutonen som en av fyra stridssjukvårdare. Då är din befattning sjukvårdsbefäl, chef hemvärnssjukvårdsgrupp, stridsjukvårdare eller motsvarande, inte läkare.

KOMPANISAMLINGSPLATS

Chef Hemvärnssjukvårsgrupp 
Stf Chef Sjukvårsgrupp 
1 st Sjuksköterska enl. Hv avtal
5 st Hemvärnssjukvårdare

DIN PLACERING SOM LÄKARE

Du ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap. Skall vara legitimerad läkare med specialistutbildning.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Hälso- och sjukvårdstjänst
• Medicinsk ansvarig läkare (MALäk)
• Vårddokumentation över gjorda/ordinerade vårdåtgärder och
läkemedelsadministreringar
• Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen
• Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst
• Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten, med olika
nivåer av kompetensbärare
• Prioritering av skadade
• Att överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare
• Att utföra och besluta om daglig sjukvård
• Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd
• Skriftlig ordination enligt generella direktiv
• Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion
• Preventiv medicin

Medverkar vid:
• Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala
skriftliga rutiner där VG LKP används som grund
• Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP
• Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel
• Sektionens övriga planerings- och orderarbete
• Utarbetande av bataljonens stående order
• Stridsledning

Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.

SPECIALISTUTBILDNING

Minimikrav är Kombattantutbildning som genomförs under en helg som innehåller bl.a. vapenkännedom och sjukvård.

ANMÄLAN 

Är du intresserad av att bli placerad som läkare gör du en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst. Fyll i ditt önskemål om att du är vill bli placerad som läkare och beskriv din kompetens kort och kärnfullt i avsedd ruta döpt "önskemål/bakgrund".

Kalender
Tyck till om sidan