Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

34:e hemvärnsbataljonen/ Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen kallas även 34:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Bataljonens huvuduppgift är att genomföra väpnad strid, ytövervaka och hävda Sveriges territoriella integritet främst inom Kalmar län. Det består geografiskt av en lång kuststräcka inklusive Öland. Bataljonen har därför kompanier utgångsgrupperade över hela länet. Insatskompanierna är mer rörliga och bevakningskompanierna är mer stationära. Bataljonen ställer också upp med resurser för stöd till samhället då det utsätts för stora påfrestningar.

Förbandet har en tillhörande musikkår och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, två bevakningskompanier och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Kalmar- och Kronobergsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Marinbasen. Utbildningsgruppen är placerad i Växjö och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Kalmar och Kronobergs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Adress:
34. hemvärnsbataljonen
c/o Marinbasen MarinB
Kalmar- och Kronobergsgruppen
Stora Räppevägen 2

352 50 VÄXJÖ
Telefon:
0381-188 92
E-post:
34bataljon@hemvarnet.se
Nyheter från 34:e hemvärnsbataljonen/ Kalmarbataljonen

Årets första övning!

2016 är igång! 
Bataljonens första övning tog plats på ledningsregementet i Enköping, Det var 27 förväntansfulla stabsmedlemmar som tog plats på buss upp till Enköping. Alla laddade och taggade till tusen! Knappt hade personalen hunnit in i bussen så tog arbetet fart och många kloka tankar processades på vägen upp. 

Övningens syfte är att bataljonens samtliga delar ska få samöva, och med hjälp av mentorer utvecklas framåt. Alla bataljonens sektioner började övningen med en övningsdag. Spelet drog igån 20.00 på torsdagen. Därefter rullade det 24-7. Bataljonen hade personal nog att dela in sig i två lag, som gick omlott med varandra. När övningen var slut på söndagsmorgonen var vi alla eniga i känslan av att det tog slut för fort.  Ett konstaterande var att alla funktioner hade utvecklats och tagit stora steg framåt. Vid sista samlingen fick alla deltagande bataljonschefer ta emot ett foto som minne av övningen. 

Bataljonen är i ett spännande skede, den innehåller mycket kompetent och duktig personal och har ett mycket gott ledarskap. Vi har ett öppet klimat och högt i tak, där vi alla kan tempoväxla mellan skratt och djupaste allvar. Det är faktorer som gör att vi alla ser fram emot nästa gång vi möts och får öva tillsammans igen. 

Tills vi möts igen så är vi ännu mer taggade och öppna för utveckling, vill du vara med - eller känner någon som skulle kunna passa vår stab?!

Tvecka inte att kontakta någon av oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2016-01-31
Uppdaterad: 2016-01-31

Åter går färden mot Enköping och Ledningsregementet

Nu var det två år sedan de bägge bataljonsstaberna fick öva sig på Ledningsregementet. I två bussar for förbanden iväg för en fyra dagars lång övning.

 

 

Denna gång samövades KRAG:s (Kalmar och Kronobergsgruppens) bägge bataljonsstaber med åtta andra staber från MRV (Militär Region Väst). Ca 55 personer ur bägge förbanden slöt upp för övningen. Dessutom 7 kompanichefer som tillsammans med personal ur KRAG spelade kompanierna.

 

Rutiner var inte som MRV använt var inte kända hos våra staber så det tog lite tid att komma in i rapporteringar mm. Men den egna ledningen fungerade reda från start. Ett bevis på att träningen såväl på hemmaplan som i Enköping gett resultat.

 

Framför allt gick det mycket, mycket fort att komma på plats och duka upp sin materiel i de nya lokalerna. Att leda de egna kompanierna fungerade direkt från start.

 

Som för alla de andra övade förbanden bedrevs verksamheten dygnet runt fram till söndags morgon. Inga spelstopp för utvärderingar eller förändringar. Detta fick göras efterhand som spelet fortsatte.

 

Vid hemfärde söndag lunch hade de bägge staberna definitivt både visat vilken nivå de ligger på och ytterligare förbättrat sin ledningsförmåga.

 

 

Anders Engström

Kn/Utbildningsofficer

Kalmar och Kronobergsgruppen

Publicerad: 2016-01-26
Uppdaterad: 2016-01-26
Kalender
Tyck till om sidan