Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

46:e hemvärnsbataljonen/ Södra Skånska bataljonen

Södra Skånska bataljonen

Södra skånska bataljonen, som också kallas 46.hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Förbandets huvudsakliga uppgifter är att skydda och bevaka infrastruktur som är viktig för Försvarsmakten. Bataljonen står beredda att lösa uppgifter under såväl fred, kris som krig. 

Mottot för bataljonen är SÖDRA SKÅNSKA BATALJONEN BEREDD NÄR VÅRT SAMHÄLLE ÄR SOM MINST BERETT!

I samverkan med polis och räddningstjänst stödjer vi under fredstid samhället vid bland annat naturkatastrofer och eftersök. Vid kris eller krig möjliggör vi för resten av insatsförsvaret att lösa sina uppgifter.?

1 bataljonen finns bataljonsstab/ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en CBRNpluton och två musikkårer

Personalen i bataljonsstab/ledningspluton, insatskompanierna, bevakningskompaniet, CBRNpluton  utbildas både i sin befattning och som förband. Detta genomförs som en del i Hemvärnets utbildningssystem genom bland annat krigsförbandsövning (KFÖ) på fyra dygn för samtlig personal, samt ytterligare en särskild övningförband (SÖF) för personal som ingår i insatskompanierna och CBRNplutonen. Chefer genomför ytterligare övningsdygn. Därutöver finns ett stort övningsutbud både i form av kortare övningar såväl som längre kurser.?

Musikkårernas huvuduppgift är statsceremoniell verksamhet. Vartannat år genomför de en obligatorisk spelning vid högvaktsavlösning. Under spelningen genomförs även en funktionskontroll av musikkåren. Utöver den verksamhet är det främst lokala spelningar som genomförs.

I vårt arbete lever vi upp till Försvarsmaktens värdegrund öppenhet vara öppen och ärlig, resultat ta initiativ och uppnå resultat, ansvar ta ansvar och vara pålitlig.

Bataljonen administreras av Skånska gruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen Södra skånska regementet, P 7. Främsta uppgiften som utbildningsgruppen har är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skåne.

Du som…. Vill anta utmaningar där du får testa dina gränser, ta ansvar för dig själv och andra, göra samhällsnytta, en meningsfull insats, aktiv träning, ge och ta av din kunskap, uppleva kamratskap och dela vår gemenskap. Då är du hjärtligt välkommen till vår verklighet inom Södra Skånska bataljonen!

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

?

Adress:
46. hemvärnsbataljonen
c/o Södra skånska regementet P7
Skånska gruppen
Revingehed

247 82 SÖDRA SANDBY
Telefon:
046-36 80 00
E-post:
46.hvbat@wips.mil.se
Nyheter från 46:e hemvärnsbataljonen/ Södra Skånska bataljonen


Totalfösvarets dag 30 maj

Den 30 maj är det Totalförsvarets dag.
Samtidigt firas Hemvärnets dag och Regementets dag, på P7 Revingehed.

Vi är stolta över att försvara Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer!

Vi bjuder in dig, familj och vänner till Totalförsvarets dag den 30 maj för att visa upp vår verklighet.
Under dagen kan du se och uppleva hur vi arbetar, vilken utrustning vi har, och hur vi övar.
Du kan se stridsuppvisningar, provåka fordon och ta del av vår historia.

Förutom vår egen personal medverkar personal från många andra myndigheter och organisationer.

Grindarna kommer stå öppna mellan klockan 10-15 och alla är välkomna till en händelserik dag! 

Publicerad: 2019-04-25
Uppdaterad: 2019-04-25

Publicerad: 2018-02-09

Nya webbredaktörer under utbildning

Publicerad: 2015-11-22
Kalender
Tyck till om sidan