Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

45:e hemvärnsbataljonen/ Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen, även kallad 45:e hemvärnsbataljonen, har ett område som omfattar Hallands län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Luftvärnsregementet, Lv 6. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Till bataljonen hör tre insatskompanier vars huvuduppgift är att ta och skydda objekt eller knutpunkter. De kan till exempel utgöra markförsvar för luftvärnets pjäser. De kan också på samma sätt som bataljonens bevakningskompani ha till uppgift att bevaka och skydda objekt eller knutpunkter mot sabotage. Kunnandet kring skyddsvaktens agerande är centralt och därför står bataljonen för skyddsvaktsinstruktörer till hela regementets utbildningsverksamhet.

Bataljonen har även en flyggrupp som med hjälp av mindre flygplan ger bataljonen ovärderliga underrättelser via observationer från luften. Flyggruppen kan också göra snabba transporter av personal och viktig materiel.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonstab med ledningspluton, ett bevakningskompani och tre insatskompanier. Dessutom har bataljonen en flyggrupp och en musikkår.
Hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna, är ett ungt och modernt insatsförband på frivilligbasis i försvarsmakten som har till uppgift att skydda och bevaka samhällets infrastruktur. Bataljonen stödjer även samhället. Detta skedde exempelvis vid översvämningarna i länet sommaren 2014. Då var 300 av bataljonens soldater insatta i över fyra dygn.

Bataljonen administreras och utbildas av Hallandsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Luftvärnsregementet. Chefen för Hallandsgruppen är direkt underställd chefen för Luftvärnsregementet (Lv 6). Hallandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Hallands län.

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

 

 

Adress:
45. hemvärnsbataljonen
c/o Luftvärnsregementet Lv6
Hallandsgruppen
Box 515

301 80 Halmstad
Besöksadress:
Göteborgsvägen
Telefon:
035-266 20 00
Nyheter från 45:e hemvärnsbataljonen/ Hallandsbataljonen


Hemvärnet rekryterade på Falkenberg Pride 2017

Hemvärnet rekryterade på lördagen den 17 juni på Falkenberg Pride. Kön, hudfärg, religiös tillhörighet eller sexuell läggning saknar betydelse. Huvudsaken är att viljan att ställa upp för Sverige finns och att du följer Försvarsmaktens värdegrund.

I Försvarmaktens värdegrund står följande att läsa: "Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till Försvarmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade." För att visa detta deltog Hemvärnets soldater i Falkenberg Pride och gick med i paraden. I vårt tält på Torggatan i Falkenberg lät vi besökarna prova att gå med full stridsutrustning och rekryterade nya soldater. Det var en mycket lyckad dag i strålande sol där vi inom Försvarsmakten fick möjlighet att delta och stödja de som identifierar sig som HBTQ. Hos oss är alla välkomna, så länge de är öppna för att stödja vår vision och vår värdegrund. Alla människor är lika värda!

GÅ MED I Hemvärnet!

Vill du göra något meningsfullt? Du behövs i Hemvärnet. Gör din intresseanmälan här https://hemvarnet.se/intresseanmalan

Johanna Ribbe
Kompanisjuksköterska
454:e kompaniet

Publicerad: 2017-06-20
Uppdaterad: 2017-06-20

Helgen den 11/05 - 14/05 genomförde 454.hvinsatskompani sin årliga SÖF

Nu har Hallandsbataljonen´s tre insatskompanier genomfört vårens SÖFár och är redo för FMÖ 17 vecka 738

Hallandsgruppens övningsmål för förbandets SÖF är:
Genomföra SÖF med 454.hvinsatskomp, enligt gällande strydokument från RiksHvC. Utbildningen skall genomföras i huvudsak med skarp ammunition och bygga vidare på föregående SÖF (2016). Fokus skall vara att skapa rutiner för att skapa en "grundplatta" inför fortsatt utbildning.


Marsch & tp:

Kompanimarsch.

 • Åtg vid lång rast
 • Kompaniförläggning:
 • Ingående i kompaniförläggning.
 • Betjäning av in/ut-fartspost.
 • Maskering av fordon, mtrl och tält.
 • Tråddragning (markledning) inom förläggningsområdet

 

Befattningsutb st/tr:

Kompledn/stab:

 • Repetitionsutb PUT, U3T samt 5pO.
 • Upprättande och inredning av stabsplats (stabstält 32)
 • Rutiner vid betjäning av stabsplats.
 • Utb trafikskydd, Ra 180, Dart 380, MGKI, tfn och tfnvxl 10.  

Sb-grp/Mc-ord:

 • Upprättande och inredning av stabsplats (stabstält 32)
 • Rutiner vid betjäning av stabsplats.
 • Utb trafikskydd, Ra 180, Dart 380, MGKI, tfn och tfnvxl 10. 

Sjv-grp:

 • Upprättande av samlingsplats inom & utom-hus.
 • Rutiner vid samlingsplats.
 • Mtrl-tj vid samlingsplats
 • Rutiner vid skadeplats
 • Åtgärder vid skadeutfall.
 • Vård under tp

Kok-grp:

 • Upprättande av kok-plats
 • Mtrl-kunskap kok-mtrl
 • Teori livsmedelshantering
 • Genomförande av huvudtj (tillagning av måltid/er)

Pack-grp:

 • Repetitionsutb karta/kompass.
 • Orientering längs ledstänger/tg-körning.
 • Byte däck, kedjor på/av, bogsering, vinschning.

 

FUSA:

 • Grupps metoder för ”Eld och rörelse”.
 • Gruppch kommandon
 • Grunder stridsteknik grupp
 • Grupps och enskild soldats åtgärder i sst/est.
 • Plutons tagande av tg (formellt).

 

Helgens SÖF var en del av transformeringen från ett hvbevakningskompani till att bli ett hvinsatskompani, övningen har visat att kompaniets personal har både engagemang och vilja att ta till sig den utbildning som behövs för att bli ett effektivt förband redo inför Försvarsmaktsövningen v738.

Förbandets positiva utveckling beror mångt o mycket på den kompetens, vilja och engagemang som övningsledning och erfarna instruktörer från regementet besitter.
Chefen Hallandsgruppen riktar ett stort tack till alla er som gjort övningen intressant och lärorik för förbandets soldater.

 

Text & Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2017-06-13
Uppdaterad: 2017-06-13

Hallandsgruppen genomförde traditionsenlig medaljutdelning

Fredagen den 2 juni genomförde Hallandsgruppen den traditionsenliga medaljutdelningen där Hemvärnets förtjänstmedaljer och plaketter delades ut. Utmärkelserna föräras de som på något sätt gagnat hemvärnet utöver sin ordinarie tjänst på ett förtjänstfullt sätt.

Förtjänstplakett silver
Richard Nordell
Sven-Ove Johansson
Dennis Schuldt
Niklas Gidefall
Erik Ekre                                       tilldelad 2016
Andreas Karlsson                           tilldelad 2016

Bronsmedalj
Mikael Gulin
Valle Jacklin
Robert Ledström
Mikael Andersson
Dennis Karnhill

Fredrik Högman
Martin Kriz                                   tilldelad 2 ggr
Fredrik Göthlin
Christian Dannberg                       tilldelad 2016
Johan Inghammar
Göran Kytöharju

Marianne Stobbe                          tilldelad 2 ggr
Christina Söder
Stefan Bergstaf                            tilldelad 2016
Hanna Åström
Patrik Lejonborg
Lars Magnus Felth
Erik Brennelid

Silvermedalj
Göran Lindh
Renathe Nilsson
Benny Nord
Thimmy Eklund

Kunglig Förtjänstmedalj silver
Johan Nilsson
Peter Agholt
Stefan Petersson

Petrimedaljen
Mattias Lyckekil brons
Kjell-Anders Johansson silver

Som traditionen bjuder, avslutades ceremonin med medaljmiddag på mässen samt Arméns tapto.

 

Publicerad: 2017-06-13
Uppdaterad: 2017-06-13

Hallandsbataljonen behöver dig!

I januari inleder Hallandsbataljonen en intensiv rekryteringskampanj. Vi kommer att skicka sms till forna värnpliktiga och vi hoppas att just du vill komma tillbaka till försvarsmakten.

Försvarsmakten står alltid beredd att försvara Sverige, våra medborgare, vår demokrati, vår frihet och våra värderingar från alla tänkbara hot. Men hos oss gör du en insats även i fredstid. Du är med vid eftersök, du hjälper till vid skogsbränder, översvämningar och svåra olyckor. Du bidrar med din erfarenhet och din tid när andra i samhället behöver stöd och hjälp.

Vi har fått utökade resurser i form av ny utrustning och material för mer avancerade övningar. Vi har fler kurser och utbildningar än någonsin. Men utan personal är vi ingenting och det är där du kommer in i bilden. Har du i dagarna fått ett sms från försvarsmakten är du en av dem som valts ut i en intensiv rekryteringskampanj. Du kan komma att bli uppringd av en av våra rekryterare och vi kommer att ha flera informatonsmöten där du kan träffa oss och få veta mer om vad just du kan göra i försvarsmakten.

Informationsmöten

8 februari - Folkets hus, Varberg, kl 19:00- 21:00
15 februari - Hemvärnsgården, Skedala hed, kl 19:00- 21:00
18 februari - Hemvärnsgården, Skedala hed, kl 13:00- 15:00
20 februari - Hotell Halland, Kungsbacka, kl 19:00-21:00
22 februari - Utanför hotell Halland kl 19:00 för vidare transport till lokal i närheten.
                       (Bedömt åter hotell Halland 20:15. Vi har möjligheter till transport).
1 mars - Hemvärnsgården, Skedala hed, kl 19:00- 21:00
4 mars - Hemvärnsgården, Skedala hed, kl 13:00- 15:00

Redo att bli en del av försvarsmakten?

Vill du göra något utvecklande för dig själv och samtidigt stödja samhället? Gör din intresseanmälan på https://hemvarnet.se/intresseanmalan

Publicerad: 2016-10-12
Uppdaterad: 2017-02-18

Nu startar årets KFÖ!!

Hallandsbataljonen genomför sin årliga KFÖ(krigsförbandsövning) som vanligt nu v638.

Årets KFÖ är en befattnings KFÖ som ger soldaterna möjlighet att öva upp sina befattnings- och soldatfärdigheter. Detta för att förbandet som helhet  skall klara av tilldelade uppgifter. Under måndagen ryckte bataljonsledningen med kompaniledningar in för att starta upp stabsarbetet.
Dagen ägnades åt orderskrivning och förberedelser inför kommande veckas verksamhet.

De närmsta dagarna fylls förbandet på succesivt med de olika chefslagen tills på torsdag då hela förbandet är inmönstrat.

Följ bataljonens verksamhet här på sidan dag för dag.

 

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-09-19
Uppdaterad: 2016-09-20

Tuff övning för sjukvårdare

När sjukvårdarna anländer till platsen möts de av ett inferno. Smatter från automatkarbiner överröstas av skrik från de svårt skadade soldaterna som ligger utspridda i gräset. Blod blandas med lera i ösregnet. En soldat som hukar bakom en stenmur skriker:
-Röd zon, röd zon! Ni måste härifrån! NU!

Slutövningen på grundkurs 2 för sjukvårdare pågick under hela helgen vecka 26 på Tylebäck och var minst sagt intensiv. Ett tiotal soldater från 45:e bataljonen och lika många ungdomar från Försvarsungdom agerade skademarkörer. Övningarna avlöste varandra från morgon till kväll - till och med under en hel natt. Skademarkörerna sminkades upp och vårdades för allt från skoskav och mindre skärsår till svåra skottskador och chocktillstånd.

Kursdeltagarna fick prova på att hämta skadade med minibuss och bandvagn, att vårda i mörker och i ett rökfyllt rum. De utsattes för stress och svåra förhållanden och tvingades prioritera bort de svårast skadade till förmån för de som hade en chans att överleva.

"Det tuffaste var att lämna kvar skadade i stridszonen och bara åka därifrån", sa en kursdeltagare efter övningen. "Man lär sig ju att ta hand om skadade, men här fick vi också lära oss att rädda oss själva i första hand."

Kursen hålls flera gånger om året i Försvarsutbildarnas regi på kursgårdar runt om i landet.

VILL DU BLI SJUKVÅRDARE?

Du behövs i Hemvärnet. Gör din intresseanmälan här https://hemvarnet.se/intresseanmalan

Johanna Ribbe
Kompanisjuksköterska
454:e kompaniet

Publicerad: 2016-07-05
Uppdaterad: 2016-07-06

Soldater fann försvunnen kvinna i Ullared

En äldre kvinna försvann under tisdagen vecka 24 från sitt hem i Ullaredstrakten. Polisen begärde stöd av försvarsmakten med femtio soldater tidigt på onsdag morgon och uppgiften gick till 45:e Hemvärnsbataljonen.

För att klara numerären avdelades personal från 61:a Luftvärnsbataljonen och 1:a Tekniska bataljonen. Hemvärnet upprättade samlingsplats och stab i Ullareds bygdegård och där delade militär insatschef (MIC) in personalen i grupper och tilldelade dem sökområden. Terrängen kring kvinnans hem är kuperad och bitvis mycket våt, tätbeväxt och svårforcerad men soldaterna sökte metodiskt och effektivt igenom varje tilldelat område. MC-ordonnanser sökte av småvägar, traktorspår och körbara stigar men utan framgång. Under flera dygn var kvinnan spårlöst försvunnen och inför fredagen begärde polisen in ytterligare tjugo soldater.

Under fredagen fortsatte soldaterna med patrullsök i områden kring kvinnans hem och på eftermiddagen hittade soldater de första spåren: en strumpa och ett bart fotavtryck i leran vid en bäck i närheten av kvinnans hem. Kort därefter träffade en annan grupp soldater på kvinnan inte långt därifrån. Kvinnan var vid gott mod, till synes oskadd, pratsam och villig att följa med dem. Hon omhändertogs sedan av ambulanspersonal och fördes till sjukhus.

Den militära insatschefen och soldaterna fick mycket beröm av polisen för sin nogrannhet och sitt goda bemötande. Eftersöket avslutades på fredag kväll och vi är alla tacksamma över att kvinnan kunde återfinnas vid liv.

VILL DU OCKSÅ VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Du behövs i Hemvärnet. Gör din intresseanmälan här https://hemvarnet.se/intresseanmalan

Johanna Ribbe
Kompanisjuksköterska
454:e kompaniet

Publicerad: 2016-06-19
Uppdaterad: 2016-06-19

En omväxlande dag i fält

Tidig revelj, gryningsljuset gör förläggningsplatsen osynlig mot skogsridån, röken ringlar sig sakta upp ur skorstensröret på tälten.

Utbildningen fortsätter, fram och tillbaka genom skogen på skyttelinje, skytteled, skyttekolonn, skyttesvärm framryckningssätten är många alla måste övas in och sitta i ryggmärgen för att förbandet skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

Vill DU göra skillnad?? Gör din intresseanmälan här https://hemvarnet.se/intresseanmalan

 

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-05-20
Uppdaterad: 2016-05-20

454.hvinsatskompaniet genomför förbandets första SÖF

Torsdag morgon, 45.hvbataljons senaste insatskompani mönstrar in. Förväntansfulla soldater samlas och hämtar ut sin stridsutrustning. 454.kompaniet har växlat från att vara ett bevakningskompani till ett insatskompani vilket innebär att tjänstgöringstiden har utökats samt att kraven på vad förbandet skall kunna har ökat.

Nu väntar en helg på övningsfältet med nya kunskaper och erfarenheter. Soldaterna kommer bland annat utbildas och övas i:

 • Taktik och stridsteknik
 • Grunder strid- stridsgrupperingsformer
 • Grunder strid- eld&rörelser

Vill du vara en del av 45.hvbat, gör din intresseanmälan här https://hemvarnet.se/intresseanmalan följ kompaniet under övningen, vi uppdaterar varje dag.

 

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

 

Publicerad: 2016-05-19
Uppdaterad: 2016-05-19

Förbandets SÖF är slut, soldaterna hemförlovade!

Det var trötta men nöjda soldater som lämnade kaserngården och regementet igår. Kvar var resan hem till de nära o kära och till en riktig säng istället för ett tält och en sovsäck med liggunderlag.

Tidigt på söndag morgon ilastade soldaterna sin och förbandets materiel och utrustning i fordonen för fordonsmarschen hem till regementet där soldaterna påbörjade vård och inlämning av all utrustning till sitt förråd. Nästa gång förbandet skall samlas för övning är v638 då årets KFÖ (krigsförbandsövning) startar.

Är du intresserad av att vara en av soldaterna i 451.hvinsatskompaniet gör din intresseanmälan här på sidan.

På grund av ett serverfel har vi inte kunnat lägga ut några biilder nu i helgen, så fort det är fixat lägger vi upp bilderna på helgens artilkal.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-25
Uppdaterad: 2016-04-25

Sista dagen i fält för denna gången

Ytterligare en dag fylld av aktiviteter på övningsfältet. Under dagen och kvällen prövades de uppbyggda grupperingsplatserna av inträngningsförsök från b-styrkan från regementet. För kompaniets soldater bekräftades att det arbete som soldaterna lagt ner på larm och andra försvarsåtgärder var väl disponerat. Förbandets SÖF är ett av de tillfällen på året som soldaterna kan öva och utöka sina kunskaper i sin tjänst i förbandet.

När mörkret sänkt sig avslutades dagens övning tillsammans med respektive pluton med korvgrillning som kvällsmål. Därefter var det dax för några timmars sömn innan morgondagens VOI (vård och inlämning).

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-23
Uppdaterad: 2016-04-25

451.insats genomför SÖF dag 2

Revelj kl 0600, klara för utbildning ute på de olika stationerna kl 0800. Det är intensiva dagar med många nya erfarenheter som soldaterna får uppleva vid de tillfällen som förbandet är samlat för övning. Utbildning på denna SÖF är:

 • Bevakningslarm
 • Sambandssystem
 • Mörkermateriel
 • Patrullering

Efter lunch idag ilastade soldaterna kompaniets fordon för fordonsmarschen till övningsfältet där förbandet övar formella moment på objekt.

 

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-22
Uppdaterad: 2016-04-25

451.insatskompaniet genomför SÖF

Tidig torsdag morgon, soldaterna urlastar bussarna på kaserngården. Inmönstring sker, soldaterna kompletterar utrustningen och materielen. Så var årets SÖF(särskild övning förband) igång. För soldaterna i 451.hvinsatskompaniet väntar en helg full av utmaningar men även nya kunskaper och bekantskaper.

Övningen är uppdelad i tre skeden, utbildningsskedet, övningsskedet och sist VOIskedet(vård och inlämning). Det blir långa men innehållsrika dagar för soldaterna från arla morgonstund till sena natten. Följ förbandets soldater här under övningen. Vi uppdaterar varje dag.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

 

Publicerad: 2016-04-21
Uppdaterad: 2016-04-25

Övningen är slut, soldaterna är hemförlovade

Efter en händelsrik SÖF(särskild övning förband) var det trötta men nöjda soldater som vände hem till sina nära o kära i eftermiddags. Dagen har präglats av fordons- och materielvård, förrådsställning men även genomgångar och erfarenhetsdragningar av helgens utbildning.

Nästa gång förbandet är samlat blir under årets KFÖ(krigsförbandsövning) som alltid är vecka 38, men även i mellantiden är det olika aktiviteter som delar av förbandet genomför som beredskap och olika tävlingar.

 

 

Du som är intresserad av att bli soldat i 452.hvinsatskompaniet kan läsa mer på kompaniets egen sida och där även hitta en kontaktperson.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-10
Uppdaterad: 2016-04-11

Förbandet grupperat o klart

Natten blev ganska lugn för soldaterna i 452.hvinsatskomp när väl kvällens utbildningar var genomförda, soldaterna övade bla på lyspistol samt bildförstärkare hv dessutom tränades framryckningsvägarna till eldställningarna i mörker in och de olika hjälpmedel som finns att tillgå. Som vanligt skall posttjänsten och inte minst eldposten(blir kallt i tälten annars) fungera hela dygnet, även nattetid.

Dagen i dag blev som vanligt hektisk när soldaterna genomför SÖF/KFÖ, det är mycket som skall hinnas med på kort tid, larmnät skall byggas ut, bevakningsposter skall roteras, patruller skall ut och inte minst, genomföra övningar på den egna och förbandets materiel. Soldatlivet blir inte lättare av att ha en motståndare som hela tiden försöker att ta sig in i kompaniområdet och störa.

Framåt kvällen lugnade tempot ner sig och när mörkret sänkte sig fick soldaterna koppla av en stund med lite korvgrillning innan nattvila tog över och förbandet fick sova inför morgondagens VOI(vård och inlämning)och hemtransport.

 

Du som är intresserad av att bli soldat i 452.hvinsatskompaniet kan läsa mer på kompaniets egen sida och där även hitta en kontaktperson.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-09
Uppdaterad: 2016-04-11

Fältlastat och klart!

Efter en förmiddag i utbildningens tecken ställde kompaniet upp i marschordning för att därefter genomföra fordonsmarsch mot övningsfältet.

Temat för kompaniets SÖF i år är ta samt skydda/bevaka objekt. När kompaniets förpluton anlände till övningsfältet säkrade den infarten till objektet och påbörjade genomsökning av området så att resten av kompaniet kunde rulla in till tilldelade grupperingsplatser.

När grupperingen var klar påbörjade plutonerna försvarsarbetet med att tilldela stridsställningar samt alternativa stridsställningar, patrullering av plutonsområdet samt påbörjade arbetet med sina förläggningar.

Du som är intresserad av att bli soldat i 452.hvinsatskompaniet kan läsa mer på kompaniets egen sida och där även hitta en kontaktperson.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-08
Uppdaterad: 2016-04-08

Årets första SÖF för 45.hvbat

Nu är det i gång, 452.hvinsatskompaniet startade vårens SÖF(särskild övnning förband) program. I tidig morgonstund mönstrade soldaterna in, raskt ordnades förläggningen och utrustningen för att vid lunchtid påbörja dagens utbildning.

Helgen är indelad i två skeden, utbildningsdelen som pågår fram till fredag lunch som därefterövergår till övningsdelen som pågår till utryckningen på söndag eftermiddag. Under dagen har soldaterna förkovrat sig i bland annat sambandsmedel, patrulltjänst och bevakningsmedel.

      

 

 

 

 

Du som är intresserad av att bli soldat i 452.hvinsatskompaniet kan läsa mer på kompaniets egen sida och där även hitta en kontaktperson.

Text och Bild
Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2016-04-07
Uppdaterad: 2016-04-08

Nya fordonsförare till 45.hvbat

Under tre helger(torsdag till söndag) genomförde Hallandsgruppen grundutbildning på terrängbil 13 och 20(se bilderna). I utbildningen ingår bla:

 • Riskutbildning(trafiksäkerhet, nykterhet och hastighetstänk)
 • Sjukvård(åtgärder trafikolycka)
 • Teknik och fordonsvårdutbildning
 • Körutbildning(landsväg, tätort, mörker, terräng samt halkbana)

Utbildningen syftar till ett militärt förarbevis som kompetens för att kunna placeras som fordonsförare i plutonerna på 45.hvbat. Under hösten 2016 kommer soldaterna genomföra komplettering på hemvärnets nya persontransportbil PB8(se bild) som skall ersätta TGB20. Det var 18 nöjda soldater från hela Halland som avslutade utbildningen på söndag eftermiddag med ett militärt förarbevis i handen.

Publicerad: 2016-04-03
Uppdaterad: 2016-04-03

Regementschefen besökte 45.Hvbats intensiva övningshelg

Under lördagen besökte regementschefen tre verksamheter som Hallandsgruppen genomför samt ungdomsutbildningen som Försvarsutbildarna ansvarar för.

Regementschefen började med att träffa deltagarna på årets SÖB i aulan där bataljons och kompani ledningarna var insuttna tillsammans med en del tjänstegrensföreträdare från bataljonsstaben. Regementschefen redogjorde kortfattat om sin målbild som Chef Luftvärnsregementet och sin syn på sina tre krigsförband 61.Lvbat, 62.Lvbat samt 45.Hvbat.

Därefter fortsatte chefen till skjutbanan där några soldater ur skyddsvaktsutbildningen genomförde skjutprov. 

Regementschefen besökte även hemvärnsungdomarna varav en del sköt med gevär 22 long (15-17 år) för första gången samt de som är äldre (17 - 20 år) som sköt med automatvapen.

 

Slutligen besökte regementschefen skyddsvaktsutbildningen och introduktionsutbildning som genomfördes på Lv området där soldaterna på skyddsvaktsutbildningen var uppdelade på två täter som genomförde utbildning och prov i skyddsvakts agerande på sitt skyddsobjekt. Introduktionsutbildningen för nytillkomna soldater till 45.hvbat består dels av ombeväpning/inskjutning, sjukvård, tillpassning av utrustning samt en genomgång av de regler och förordningar som gäller för Hemvärnet.

Regementschefen var positiv och nöjd med vad han såg och tyckte det var trevligt att så många, strax över 100 soldater och ungdomar, deltog i de välorganiserade övningarna genomförda av duktiga instruktörer. Under besöket fick soldater, befäl och ungdomar tid och möjlighet att samspråka med chefen.

Text och bild
Jan Erik Nordberg
Hallandsgruppen

Publicerad: 2016-03-14
Uppdaterad: 2016-04-11

BFA instruktör markstrid sökes till Hallandsgruppen

Lv 6 ansvarar för att vidmakthålla och utveckla en hemvärnsbataljon. I uppgiften ingår att genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar. Lv 6 söker 1 instruktörer för placering vid Hallandsgruppen med huvuduppgift att utbilda hemvärnspersonal. Hemvärnet är inne i ett stort omfattande förändringsarbete för att svara mot framtidens uppgifter och krav. Hemvärnsförbanden består av cirka 22 000 personer organiserade i 40 bataljoner som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation.

 

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:

 • Planera och genomföra utbildning av soldater vid grund- och repetitionsutbildning
 • Planera och genomföra utbildning inom ramen för gruppens strid
 • Planera och genomföra utbildning av gruppchefer
 • Utvärdera och utveckla utbildningsmetoder och pedagogik vid soldatutbildning

KRAV:

 • Svensk medborgare
 • Genomförd svensk värnplikt alternativt GMU med godkänt resultat.

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER:

 • Vara utbildad instruktör
 • Faktisk kompetens övningsledare skjutbana
 • Erfarenhet av instruktörstjänst på grupp- och plutonsnivå

MERITERANDE KVALIFIKATIONER:

 • Erfarenhet av hemvärnet
 • Faktisk kompetens FUSA grupp
 • Faktisk kompetens AK 4
 • Faktisk kompetens GRG, P-skott, Ksp 58
 • Utbildad skyddsvaktsinstruktör

PERSONLIGA EGENSKAPER:
För att trivas som instruktör är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya kontakter. Du är en trygg person som tycker om att lära andra. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Tjänsten innebär viss helgtjänstgöring och resor inom Sverige. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: tidbegränsad anställning med stöd av befälsförstärkningsavtalet enligt FAS 03 kap. 14.

Tidsperiod: Fr o m 2016-05-30 tillsvidare dock längst intill 2017-01-15

Arbetsort: Halmstad

UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV:

Mj Carsten Ringleb/ C UtbS
Mob: 070-9126302
Mail: Carsten.ringleb@mil.se  

Ansökan Bifoga personligt brev och CV i din ansökan, gärna i PDF format.

FACKLIGA REPRESENTANTER:

Kan nås via växeln 035-2662000
Per Carlsson(OF): per.carlsson@mil.se
Senadin Sela (OFRS) senadin.sela@mil.se  
Jörgen Steen(SEKO): jorgen.steen@mil.se  
Karin Ekbom (SACO): karin.ekbom@mil.se  

SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN:
Välkommen med din ansökan senast 2016-03-15

Sökväg till annons:
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/

Publicerad: 2016-02-12
Uppdaterad: 2016-04-11

Staben väl drillad i övningen Geltic Bear

– Här på övningen Geltic Bear händer saker under tre dygn som normalt skulle ske under två veckor. Det är ett tufft tempo men det är effektivt och det fungerar, konstaterar en nöjd stabsofficer från 45:e hemvärnsbataljonen.

Geltic Bear är en årligen återkommande övningsserie med syfte att trimma våra olika Hemvärnsbataljoners ledningar att bli bättre, ”farligare för fienden”! Under ett par vinterveckor turas landets Militärregioner (MR) om att leda sina respektive hemvärnsbataljoner, vid den stora ledningsträningsanläggningen i Enköping.
Från torsdag till söndag under vecka 3 var det dags att öva hemvärnsbataljonerna inom MR V, där bland andra 45:e hemvärnsbataljonen, eller Hallands hemvärn, ingår.

Bra att träna staben enskilt ibland
– Det är roligt att få komma iväg och göra något annorlunda än övningarna där hemma. Det är också sammansvetsande för bataljonsstaben, konstaterar major Kjell-Anders Johansson som är chef för 45:e hemvärnsbataljonen. Han menar att det finns ett särskilt värde i att ibland enbart träna bataljonsstaben, utan all personal på kompanierna.

– Här kan staben få öva utan negativa konsekvenser för truppen. Man kan utvärdera olika alternativ i ett spelat scenario …
Att det finns ett mediespel med i upplägget ser bataljonchefen som en positiv utmaning. Till realismen bidrar även att man har med representanter från polis, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelse i spelorganisationen.

Han har koll på läget
I ett av de inre rummen på stabsplatsen hittar vi sektion 3, det är de som håller koll på läget och leder kompanierna. Vid lägeskartan står löjtnanten Jan-Erik Pålsson från Halmstad.

– Det är första gången jag är med på Geltic Bear och jag tycker det verkar vara ett fantastiskt upplägg! Den stora utmaningen, menar Jan-Erik, är uthållighet över tiden, att allt ska fungera lika bra under tre dygn.

– Hemma blir det oftast bara ett dygn och då kan alla bita ihop och klara av att vara vakna. Här måste man hushålla med resurserna, dela upp staben i olika lag som avlöser varandra, så att man upprätthåller stridsvärdet! Jan-Erik är mycket glad att få vara med i övningen. Han framhåller det goda kamratskapet och ett stimulerande tempo i spelorganisationen.

– Detta ger mig väldigt mycket! Att få uppleva en fungerande stab inifrån, med ständigt inkommande uppgifter …

– Här på övningen händer saker under tre dygn som normalt skulle ske under två veckor. Det är ett tufft tempo men det är effektivt och det fungerar, konstaterar en nöjd stabsofficer.
Text och Foto/ Carl M Sjöstrand

Publicerad: 2016-02-03
Uppdaterad: 2016-02-12

Årets KFÖ är slut, soldaterna är hemma!!

Fordon städas o tankas, förläggningsmateriel rengörs och packas ihop, förråden fylls av alla prylar som behövs för att förbandet skall fungera. Den viktigaste faktorn för att förbandet skall klara uppgiften, är soldaterna i förbandet, instruktörernas slutsats efter övningen är att förbandet och soldaterna klarar sina uppgifter med glans.  

Söndag eftermiddag, 45e hvbat har ställt upp på kaserngården, bataljonchefen har lämnat av till Luftvärnsregementets chef Öv Stefan Jönsson som hälsar soldaterna välkomna till nästa års krigsföbandsövning och kommenderar " höger,vänster om, marsch". Soldaterna har därmed mönstrat ut från årets KFÖ.

Har du fullgjort militär grundutbildning(GMU) kan du ansluta till förbandet genom att genomföra en introduktionsutbildning. Annars kan du välja att göra en grundläggande militärutbildning, för att därefter ansluta till ett kompani i Hallandsbataljonen.
Du som vill bli specialist i bataljonen, gör en grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal (Gu-F).

För att göra din intresseanmälan, klicka på knappen "intresseanmälan" och välj din inriktning.

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2015-09-21
Uppdaterad: 2016-01-21

Sista övningsdygnet för i år

Lördag morgon, alla kompanierna är grupperade på plats. B-styrkan testar bevakningen på de olika övningsplatserna.
Dag som natt kommer nålsticken, posterna kan inte slappna av en minut, grannplutonen blev påskjutna, alla besätter sina eldställningar, larmstyrkan rycker ut o hjälper till. Plötsligt är allt lugnt igen, Alla utom posterna återgår till sina tidigare uppgifter, kompanichefen skickar ut en spaningsstyrka med hundekipage för att se om fienden är kvar i området.
Så ser det ut över tiden på övningen, alla funktioner skall testas och övas, varje soldat skall prövas!

Vill DU känna pressen, kamratskapen, veta att du kan göra skillnad? Har du den grundkondition som gör att du orkar med ovanstående?

Gör din intresseanmälan idag!

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2015-09-19
Uppdaterad: 2016-03-17

Engagerade soldater

Eldpost, patrullpass, bygga riva förläggning, posttjänst, ja så ser dygnet ut för soldaterna i förbandet. Däremellan kamratskapen och alla de upplevelser ihop med kompisarna som är en del av soldatlivet. Så här andra dagen på Kfö´n börjar rollerna att sätta sig och förbandet kan arbeta som en sammansvetsad enhet. Idag växlar kompanierna mellan skarpskjutning på övningsfälten och bevaka o skydda uppgifter. Att kunna hantera sitt tjänstevapen på rätt sätt och i oika situationer viktigt inte bara för soldaten själv utan även för kamraterna bredvid, det är en av anledningarna till att vapenhantering är en viktig del av varje övning/utbildning.

Har du fullgjort militär grundutbildning(GMU) kan du ansluta till förbandet genom att genomföra en introduktionsutbildning. Annars kan du välja att göra en grundläggande militärutbildning, för att därefter ansluta till ett kompani i Hallandsbataljonen.
Du som vill bli specialist i bataljonen, gör en grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal (Gu-F).

För att göra din intresseanmälan, klicka på knappen "intresseanmälan" och välj din inriktning.

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2015-09-18
Uppdaterad: 2016-01-21

Förbandet klart för övning

Tidig torsdag morgon, kaserngården sjuder av liv när soldaterna i 45e hvbataljonen mönstrar in. Cheferna ger order, motorerna startas, strax är förbandet på väg ut till övningsfälten. I fyra intensiva dagar skall allt samövas som soldaterna tränade på under förra årets befattningskfö (krigsförbandsövning). Alla funktioner måste samtränas för att förbandet skall kunna verka i alla situationer!

Har du fullgjort militär grundutbildning(GMU) kan du ansluta till förbandet genom att genomföra en introduktionsutbildning. Annars kan du välja att göra en grundläggande militärutbildning, för att därefter ansluta till ett kompani i Hallandsbataljonen.
Du som vill bli specialist i bataljonen, gör en grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal (Gu-F).

För att göra din intresseanmälan, klicka på knappen "intresseanmälan" och välj din inriktning.

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2016-01-21

Befälslagen kompletta

Idag onsdag ryckte gruppcheferna in, nu görs alla förberedelser inför morgondagen då alla soldater kommer.

Efter inledande information och säkerhetsgenomgångar fortskred planering och orderskrivning. Efter inryckningen på torsdagen skall förbandet fältlastas och därefter omgruppera ut i övningsterrängen.
Läs mer om det i morgon.

Har du fullgjort militär grundutbildning(GMU) kan du ansluta till förbandet genom att genomföra en introduktionsutbildning. Annars kan du välja att göra en grundläggande militärutbildning, för att därefter ansluta till ett kompani i Hallandsbataljonen.
Du som vill bli specialist i bataljonen, gör en grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal (Gu-F).

För att göra din intresseanmälan, klicka på knappen "intresseanmälan" och välj din inriktning.

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

 

Publicerad: 2015-09-16
Uppdaterad: 2016-01-21

Förberedelserna fortsätter

Idag, andra dagen på årets Kfö ryckte plutoncheferna in. Efter inmönstringen började arbetet med att planera och skriva order inför morgondagens inryckning då gruppcheferna kommer till regementet. Då det är en förbands Kfö är det mycket som skall stämma när förbandet väl är samlat. Förbandet skall bland annat genomföra fordonsmarsch, det är en av alla de rutiner som cheferna på alla nivåer måste behärska.

Har du fullgjort militär grundutbildning(GMU) kan du ansluta till förbandet genom att genomföra en introduktionsutbildning. Annars kan du välja att göra en grundläggande militärutbildning, för att därefter ansluta till ett kompani i Hallandsbataljonen.
Du som vill bli specialist i bataljonen, gör en grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal (Gu-F).

För att göra din intresseanmälan, klicka på knappen "intresseanmälan" och välj din inriktning.

 

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg

Publicerad: 2015-09-15
Uppdaterad: 2016-01-21

Dax för årets krigsförbandsövning 2015

I dag på morgonen ryckte bataljonsledningen samt kompaniledningarna in för årets krigsförbandsövning(Kfö). Det var starten på en veckas intensiva övningar där soldaterna får praktisera sina kunskaper i kompanis ram. Under veckan kompletteras förbandet efterhand så att det är fulltaligt på torsdag.

Följ förbandets övning här på siten, vi uppdaterar dag för dag!

Vill DU göra skillnad? Gör din intresseanmälan idag!

Text och Bild
Kn Jan Erik Nordberg 

Publicerad: 2015-09-14
Uppdaterad: 2016-01-21

Scottish Garelochhead 2 Day Marches

 

Första helgen i maj hade 45:e Hv-bat fyra stycken representanter på plats i Skottland för att medverka i den traditionella marschen Scottish Garelochhead 2 Day Marsches

Vi var inhysta på ”Garelochhead Training Camp” som ligger i anslutning till den aktiva ubåtsbasen HMNB Clyde.
Det var bland annat på den här platsen som ca 22000st amerikanska soldater tränade inför ”Operation Overlord”, under andra världskriget., Så här fanns mycket militärhistorisk atmosfär att insupa.

Själva marschen genomfördes under två dagar. Under lördagen gick vi 47 kilometer, med den sagolikt vackra omgivningen, som de skotska bergen erbjöd. Rutten gick bland annat förbi Loch Lomond och även om dagen innehöll helvetiska backar, som aldrig verkade ta slut, så var vädret på vår sida. Inte en droppe regn föll på våra svenska uniformer under denna första dag.
Värre var det med den saken under andra dagen. Regn, storm och hagel kom från precis alla håll. Sträckan var satt till ca 36 kilometer och vi hade hört det viskas om ”Bastard Hill”. En backe så lång och brant att mjölksyran skulle spruta ur öronen på oss, när vi med bestämda steg tog oss upp mot toppen. Men vi tog oss i mål även denna dag och kunde trötta, stolta och nöjda konstatera att vi som första svenskar någonsin genomfört SGM.

Efter medaljutdelningen var det dags för galamiddag på officersmässen. Där fanns representanter från Skottland, England, Wales, USA, Norge Danmark, Tyskland och nu även Sverige. Här spelades säckpipa, genomfördes någon uråldrig ceremoni till nationalrätten Haggis (som det givetvis bjöds på) och hölls tal till höger och vänster.

Marschgruppen som vi ingick i, den danska ”March Team Öglerne” fick utmärkelsen ”Best Team”, vilket självklart kändes mycket hedersamt.

Detta var en tuff prövning, men ack så rolig att ha med sig i bagaget. Det känns bra att vi på ytterligare ett ställe i världen, har fått visa upp 45:e bataljonen och satt Sverige på kartan.

Vid pennan: Daniel Lönnqvist

Publicerad: 2015-08-12
Uppdaterad: 2015-08-12

2015 års medaljutdelning

I slutet av maj genomfördes årets Medaljutdelning

Med sedvanlig pompa o ståt förrättades årets medaljutdelning i strålande väder. Regementschefen Öv Stefan Jönsson delade ut medaljer och förtjänstplaketter till följande personer.
 

Petrimedaljen

Peter Hägg

Kungl förtjänstmedalj silver

Anders Larsson Peter Odengård

Silvermedalj

Fredrik Nordgren, Jan-Eric Höög, Therese Berndtsson

Bronsmedalj

Anders Fastesson, Andreas Olofsson, Ann Scheffel,
Daniel Malm Nielsen, Håkan Bogren Tilldelad 2 ggr,
Jan Forsberg(2014), Joakim Gustavsson, Kent Henriksson,
Kent Ryberg, Krister Svensson, Kristian Olsson Tilldelad 2 ggr,
Magnus Olausson-Kronholm, Marianne Stobbe, Martin Kriz,
Olof Svensson, Patrik Nilsson(2014), Peter Granhage(2014), S
olveig Nordberg-Jansson,
Torbjörn Svensson, Ulf Simonsson

Förtjänstplakett silver

Amanda Tari, Benny Nord, Cecilia Westman,
Carl-Magnus Jensnäs, Ingrid Borslöv, Åsa Nilsson(2014)

 

 

 

 

 

Publicerad: 2015-06-06
Uppdaterad: 2016-02-12
Kalender
Tyck till om sidan