Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

424:e CBRN-plutonen

424:e CBRN-pluton inom Elfsborgsgruppen är ett av fyra funktionsförband i Sverige med specifika uppgifter vid kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära händelser. Plutonerna är en nationell resurs och är stationerade i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. 

Huvuduppgifterna för denna typ av plutoner är CBRN-övervakning, -kartläggning, -fältrekognoscering, men också att kunna genomföra fördjupad sanering av personal, fordon och viktig materiel. Plutonerna ska kunna stödja andra förband med att upprätta hygiendusch i fält, och vid brandbekämpning. I plutonerna ingår en stab, två rekgrupper och en saneringsgrupp.

424:e CBRN-pluton är ett av Hemvärnets insatsförband med 8-dagars avtal och tjänstgöringen kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Personalen ska kunna verka i kontaminerade miljöer i skyddsutrustning, och samtidigt kunna arbeta metodiskt och noggrant.

Adress:
c/o Försvarsmedicincentrum
Elfsborgsgruppen, Box 5155
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon:
031-69 25 59
Kalender
Tyck till om sidan