Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Sjukvård-Sjuksköterska

Bli sjuksköterska i Hemvärnet

Du ingår i en sjukvårdsgrupp i ett insats- bevaknings- underrättelse- eller båtkompani. Din uppgift beskrivs nedan under rubriken "din placering som sjuksköterska".  Du skall vara legitimerad sjuksköterska för att söka befattningen, specialistutbildning är meriterande.

Vill du verka med din sjuksköterskekompetens på annan befattning är det välkommet, t.ex. som på en annan funktion på kompanisamlingsplats eller som en av fyra stridssjukvårdare på en pluton. Men då är din befattning just sjukvårdsbefäl, chef hemvärnssjukvårdsgrupp, hemvärnssjukvårdare, stridsjukvårdare eller motsvarande. Inte sjuksköterska.

KOMPANISAMLINGSPLATS (SJUKVÅRDSGRUPP)

Chef Hemvärnssjukvårsgrupp 
Stf Chef Sjukvårsgrupp 
1 st Sjuksköterska enl. Hv avtal
5 st Hemvärnssjukvårdare

DIN PLACERING SOM SJUKSKÖTERSKA

Du ingår i en sjukvårdsgrupp i ett insats- bevaknings- underrättelse- eller båtkompani.

Uppgiften omfattar bl att leda och ansvara för:
• Att samordna sjukvårdsinsatser
• Identifiera och bedöma vårdbehov och vårdnivå
• Vårda under förflyttning
• Daglig sjukvård enligt nivåindelat medicinskt omhändertagande

Medverka vid:
• Leda och fördela arbetet vid större skadeutfall
• Att planera och genomföra vårdhandlingar och medicinsk behandling utifrån patientens
specifika vårdbehov
• Tillämpning gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter inom hälso- och
sjukvården
• Att upprätthålla sjukvårdsberedskap
• Att stödja kompanichefen avseende utbildningsplanering och värdering vad avser
sjukvårdstjänst

Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande. 

SPECIALISTUTBILDNING

Minimikrav är Kombattantutbildning som genomförs under en helg som innehåller bl.a. vapenkännedom och sjukvård.

ANMÄLAN 

Är du intresserad av att bli placerad som sjuksköterska gör du en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst. Fyll i ditt önskemål om att du är vill bli placerad som sjuksköterska och beskriv din kompetens kort och kärnfullt i avsedd ruta döpt "önskemål/bakgrund".

Kalender
Tyck till om sidan