Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Medinflytandet i Hemvärnet

Medinflytande i Hemvärnet

 

Medinflytandet inom Hemvärnet är en av verksamhetens hörnstenar och skall vara ett forum som ger möjlighet till bred delaktighet i Hemvärnets utveckling på kort och lång sikt. Medinflytandeverksamheten inom hemvärnet är reglerad i ett FFS (2007:3) och har sin grund i hemvärnsförordningen.

Som del av medinflytandet finns även hemvarnet.se. Läs mer under om hemvarnet.se

För att skapa dessa möjligheter måste vårt ledarskap präglas av medinflytandets grund-principer. Det moderna ledarskapet där en interaktion mellan chefen/ledaren och personalen ständigt pågår gör personalen aktivare och mer motiverade. Den ledare som lyckas engagera och motivera sin personal når oftast ett bättre resultat generellt och i synnerhet när någon form av förändringar i skall genomföras.

Det är av vital betydelse att det inom förbanden läggs kraft på att utse representativ personal som ombud för sina förband i de olika medinflytandeorganen som finns inom Hemvärnets förbandsstruktur.

Syftet med medinflytandet är just att engagera och motivera och att aktivt ta tillvara personalens kompetens och idéer. För chefer är medinflytandeverksamheten en minst lika viktig faktor som den är för den personal chefen är utsedd att leda. Medinflytandeverksamheten är en mycket viktig del i chefernas ledarskap och präglar sättet att leda över tiden.

Strävan är att våra ledare skall vara så kompetenta att ledarskapet verkligen behärskas och att ledaren vid varje ledarskapssituation där det är möjligt instinktivt tillämpar den ledarstil som vi här försökt att beskriva.

Detta som en del i ett utvecklande och långsiktigt ledarskap.

Kalender
Tyck till om sidan