Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Centrala musikrådet

Hemvärnets centrala musikråd

Hemvärnets centrala musikråd (CMR) är ett permanent utskott till Rikshemvärnsrådet och fungerar som Rikshemvärnschefens rådgörande organ i frågor som rör hemvärnsmusiken.

CMR består av sex ledamöter som väljs av hemvärnsmusikstämman samt en representant för Rikshemvärnsrådet. CMR:s ordförande, vice ordförande och Rikshemvärnsrådets representant utgör ett särskilt arbetsutskott (CMR AU). CMR arbetar aktivt med främst utbildnings- och organisationsfrågor, men samverkar också i budget- och reglementsfrågor samt bedriver viss projektverksamhet.

Under perioden 2021–2023 består musikrådet av följande ledamöter.

Ordförande

Anna Engman. Anna Engman valdes till ordförande på musikstämman 2015 och har varit ledamot i CMR sedan 2003. Hon är hemvärnstrumslagare och flöjtist i HvMk Jämtland, där hon varit aktiv sedan kåren bildades 1996. Anna har en fil.mag. inom arkeologi och historia. Anna Engman är konktaktperson för hemvärnsmusikkårerna NorrbottenUmeå, Lycksele och Jämtland inom militärregion norr.

Vice ordförande

Jan Olof Svensson. Jan Olof Svensson är CMR:s vice ordförande sedan 1999. Han spelar klarinett och är stavförare i HvMk Lund. I det civila är han kemist (disputerade i organisk kemi 1995) och arbetar inom läkemedelsbranschen. Jan Olof Svensson har varit ledamot av CMR sedan 1995 och han har ett speciellt intresse för utbildnings- och kursverksamheten. Jan Olof Svensson är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna YstadLund, Eslöv, Ängelholm och Kristianstad inom militärregion syd.

Ledamöter

Björn Waldebrink. Björn Waldebrink valdes in i CMR på musikstämman 2021. Han är dirigent för HvMk Västmanland och arbetar i det civila som träblåslärare på Kulturskolan i Köping och dirigent. Björn Waldebrink har tidigare tilldelats CMR:s stipendium som han använde för att genomföra en studie- och dirigeringsresa till USA. Under resan besökte han bland annat US Marine Band och Sousa-arkivet på Library of Congress , samt dirigerade en motsvarighet till en hemvärnsmusikkår i Maryland. Björn Waldebrink är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Södertörn inom militärregion mitt.

Gunnar Preifors. Gunnar Preifors valdes in i CMR på musikstämman 2017. Han är klarinetist i HvMk Göteborg och har varit med i musikkåren sedan 1974, där han också varit ordförande i tre olika omgångar, senast år 2016. Gunnar Preifors är civilekonom från Handels i Göteborg och är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Guldsmedshyttan, SkaraborgGöteborgBohusdal, Borås. och Halland inom militärregion väst.

Leif Wangin. Leif Wangin, HvMk Östergötland, valdes in i CMR på musikstämman 2017 och är kontaktperson för hemvärnsmusikkårern är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Östergötland, Gotland och Blekinge inom militärregion syd.

Maria Sandberg. Maria Sandberg valdes in i CMR på musikstämman 2021. Hon är dirigent i Hemvärnets musikkår Eksjö sedan 2018. Dessförinnan var hon flöjtist och vicedirigent i Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna sedan 1992 – och ännu tidigare medlem i Hemvärnets musikkår Helsingborg. Maria är utbildad musiklärare men jobbar numera som kyrkomusiker. Maria Sandberg är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Jönköping-HuskvarnaEksjö och Kalmar.

Nyheter från Centrala musikrådetVisa alla nyheter

Hedersmusiker inom Hemvärnet

Hemvärnets Centrala Musikråd (CMR) utser sedan 1977 “Hedersmusiker” såsom erkänsla för mycket förtjänstfull aktiv verksamhet för hemvärnsmusiken under lång tid.

Hedersmusiker ska:

 • ha varit hemvärnsmusiker i minst 25 år
 • ha varit mycket aktiv i musikkårens repetitionsarbete och konsertverksamhet
 • ha aktivt medverkat i musikkårens musikaliska verksamhet
 • ha aktivt medverkat i musikkårens ledning
 • ha varit dirigent, musikkårchef, styrelseledamot eller innehaft annan ledande befattning inom musikkåren.

Hedersmusiker föreslås av musikkår som insänder förslag med motivering till CMR. CMR kan, om särskilda skäl föreligger, utse annan icke hemvärnsmusiker till Hedersmusiker.

Hedersmusiker

 1. 1977 Fredrik Löwenhielm, Rikshemvärnschef
 2. 1977 Tore Strand, Rikshemvärnsstaben
 3. 1977 Per Richard, Hemvärnets Stridsskola
 4. 1978 Gunnar Mattsson, HvMk Lund
 5. 1979 Rolf Svedman, HvMk Göteborg
 6. 1980 Bo-Martin Norrman, HvMk Lycksele
 7. 1981 Knut Werner Ericsson, HvMk Uppsala
 8. 1982 Carl Carlsson, HvMk Borås
 9. 1983 Bruno Gäfvert, HvMk Borlänge
 10. 1984 Olle Flodström, HvMk Borlänge
 11. 1988 Birger Hessin, HvMk Norrköping
 12. 1991 Axel Martinsson, HvMk Lund
 13. 1992 Rolf Green, HvMk Örnsköldsvik
 14. 1993 Birger Jarl, CMR
 15. 1994 Knut Nilsson, HvMk Ystad
 16. 1995 Kurt Andersson, HvMk Helsingborg
 17. 1996 Lennart Sandvad, HvMk Göteborg
 18. 1997 Per-Olov Öster, HvMk Eksjö
 19. 1998 Peter Antoni, Rikshemvärnscentrum
 20. 1999 Lennart Cardestig, HvMk Göteborg
 21. 2000 Gunnar Lönn, HvMk Jönköping-Huskvarna.
 22. 2001 Kjell Bengtsson, HvMk Lund
 23. 2002 Birger Roos, HvMk Eksjö
 24. 2003 Gert Glenmark, HvMk Ystad
 25. 2004 Lennart Larsson, HvMk Göteborg
 26. 2005 Ingvar Hansson, HvMk Gävle
 27. 2006 Karl Erik Anestedt, HvMk Ludvika
 28. 2007 Olle Melin, HvMk Blekinge
 29. 2008 Jan Björling, HvMk Östergötland
 30. 2009 Tommy Törner, FöMus
 31. 2010 Bo Müller, HvMk Guldsmedshyttan
 32. 2011 Ingen utsedd
 33. 2012 Rolf Jarbe, HvMk Lund
 34. 2013 Torbjörn Bengtsson, HvMk Eslöv
 35. 2014 Bo Wallin, PROD RIKSHV
 36. 2015 Ingemar Badman, HvMk Jönköping-Huskvarna
 37. 2016 Åke Ahlrik, HvMk Skaraborg
 38. 2017 Bengt-Åke Johnsson, HvMk Göteborg
 39. 2018 Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef
 40. 2019 Stig Norberg, HvMk Ystad
 41. 2020 Bo Sandberg, HvMk Uppsala

 

Publicerad: 2019-01-17
Uppdaterad: 2021-02-25

Notbilbiotek

Centrala musikrådet har ett omfattande notbibliotek som är tillgängligt för hemvärnets musikkkårer. Notbilblioteket förvaltas av CMR:s notbibliotekarie Birgitta Yman vid Hemvärnets musikkår Borås.

Kontakta Birgitta Yman för att låna noter från notbiblioteket.
Telefon: 070-749 82 51
E-post: birgitta.yman (at) swipnet.se

CMR:s notkatalog

 

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2017-12-04

Verksamhetsberättelser och protokoll

Protokoll från musikstämmor och CMR:s möten samt CMR:s verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser

CMR:s verksamhetsberättelse 2019–2020

Musikstämmoprotokoll

Musikstämma 2021
Musikstämma 2019
Musikstämma 2017
Musikstämma 2015
Musikstämma 2013
Musikstämma 2011
Musikstämma 2009
Musikstämma 2007
Musikstämma 2005
Musikstämma 2003

Centrala musikrådets protokoll

2021

CMR protokoll #3-2021
CMR protokoll #4-2021

2020

CMR protokoll #5-2020
CMR protokoll #4-2020
CMR protokoll #3-2020
CMR protokoll #2-2020
CMR protokoll #1-2020

2019

CMR protokoll #5-2019
CMR protokoll #4-2019
CMR protokoll #3-2019
CMR protokoll #2-2019
CMR protokoll #1-2019

2018

CMR protokoll #4-2018
CMR protokoll #3-2018
CMR protokoll #2-2018
CMR protokoll #1-2018

2017

CMR protokoll #5-2017
CMR protokoll #4-2017
CMR protokoll #3-2017
CMR protokoll #2-2017
CMR protokoll #1-2017

2016

CMR protokoll #4-2016
CMR protokoll #3-2016
CMR protokoll #2-2016
CMR protokoll #1-2016

2015

CMR protokoll #6-2015
CMR protokoll #5-2015
CMR protokoll #4-2015
CMR protokoll #3-2015
CMR protokoll #2-2015
CMR protokoll #1-2015

2014

CMR protokoll #4-2014
CMR protokoll #3-2014
CMR protokoll #2-2014
CMR protokoll #1-2014

2013

CMR protokoll #4-2013
CMR protokoll #3-2013
CMR protokoll #2-2013
CMR protokoll #1-2013

Publicerad: 2016-09-21
Uppdaterad: 2021-05-26
Kalender
Tyck till om sidan