Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Tidningen Hemvärnet

Om Tidningen Hemvärnet

Tidningen Hemvärnet grundades i januari 1941 och ges ut sex gånger om året till all hemvärnspersonal. Dit räknas hemvärnssoldater och även de som skrivit kontrakt för tjänstgöring i Hemvärnet med grund utbildning av de frivilliga försvarsorganisationerna, exemplevis Svenska Lottakåren, Bilkåren, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga motorcykelkåren, Frivilliga flygkåren, Sjövärnskåren och Brukshundklubben. Tidningen Hemvärnet finns även som webbtidning.

Policy för Tidningen Hemvärnet
Tidningen Hemvärnet är en fristående, periodiskt utgiven tidning knuten till rikshemvärnsrådet.

Tidningens roll är att vara en förbindelselänk mellan den centrala ledningen av Hemvärnet, hemvärnssoldaten och förbanden. I detta sammanhang ska tidningen förmedla nyheter och i reportageform och på annat sätt spegla bredden i verksamheten, samt upplåta spalterna för debatt och opinionsbildande inslag i form av krönikor och ledare.

Förändringstakten i Hemvärnet är nu den snabbaste i organisationens historia. Det är ett livsvillkor för förankringen av det nya Hemvärnet att nyheterna förs ut snabbt och på bred front. Det är också av största vikt att det finns ett forum för fritt åsiktsutbyte om förändringarna.

Tidningen ska ha hög trovärdighet i mottagarens ögon, genom att rapportera även om problem och de skilda åsikter som finns i Hemvärnet.

Tidningen är en kanal för Rikshemvärnschefen och rikshemvärnsrådet då de vill nå all personal i Hemvärnet. Genom tidningen kan information om Hemvärnet också nå hemvärnsungdomar och veteraner, samt opinionsbildare och beslutsfattare utanför Försvarsmakten och högkvarteret.

Rikshemvärnsrådet utser ansvarig utgivare och på denne vilar det tryckfrihetsrättsliga ansvaret. Rådet anställer en chefredaktör som står för utformningen av tidningen.

Nyheter från Tidningen Hemvärnet


Kalender
Tyck till om sidan