Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Rikshemvärnsavdelningen

RIKSHEMVÄRNSAVDELNINGEN

Rikshemvärnsavdelningen är organiserad inom produktionsledningen (PROD) vid Högkvarteret. Produktionsledningen har ett brett ansvarsområde som innefattar såväl materielförsörjning och logistik som utbildning av Försvarsmaktens förband. Produktionsledningens uppdrag är uppdelat mellan avdelningar med olika ansvarsområden där Rikshemvärnsavdelningen är en av dessa.
Chef för dessa avdelningar kallas stridskraftchefer: Rikshemvärnschefen, Arméchefen, Marinchefen,Flygvapenchefen, Försvarslogistikchefen, samt Ledningssystemchefen.

Rikshemvärnsavdelningen ansvarar för det övergripande arbetet med Hemvärnsförbanden och produktionsleder även Hemvärnets stridsskola (HvSS).

Rikshemvärnsavdelningen utgörs av avdelningschef, sekreterare, stabsofficer, och är uppdelad i tre sektioner: hemvärns-, verksamhetslednings- och planeringssektionen.

Hemvärnssektionen har ansvar för krigsorganisationsarbete, utredningar, och inspektioner. De arbetar med materiel- och utbildningsfrågor samt har kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer som har uppdrag kopplade mot Hemvärnet.

Verksamhetsledningsektionen ansvarar för verksamhetsledning, ekonomi, medinflytande, personalförsörjning/rekrytering och informationstjänst.
Sektionen leder även Hemvärnsmusiken och handlägger ärenden som rör hemvärnspersonalens förmåner och försäkringar.

Planeringssektionen ansvarar för och sammanhåller stridskraftens långsiktiga planering med perspektivet 3 år och framåt i samverkan med verksamhetsledningsektionen.

Besöksadress:
Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm

prod-rikshv@mil.se

Nyheter från Rikshemvärnsavdelningen


Kalender
Tyck till om sidan