Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

30:e hemvärnsbataljonen/ 1:a Livgrenadjärbataljonen

1:a Livgrenadjärbataljonen

VILL DU GÖRA EN INSATS I HEMVÄRNET I ÖSTERGÖTLAND?

Fyll i din intresseanmälan så kontaktar vi dig, Klicka här

Bataljonen omfattar Östergötlands län och är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet. Bataljonen består av en bataljonstab med ledningspluton, ett bevakningskompani, tre insatskompanier och ett underrättelsekompani; som administreras och utbildas av Livgrenadjärgruppen (LVG). 

Om de olika vägarna in till Hemvärnet kan du läsa här

För löpande uppdateringar följ Bataljonen på Facebook

FRÅGOR? Kontakta LVG (Olivia Wallentin Tagesson) på  072-359 3024 eller
olivia.wallentin-tagesson@mil.se

 


 

Chefen för 30:e Hvbat svarar


Bataljonens motto är: "Det är detaljerna som skiljer amatörer från proffs".

Vilka är vi i bataljonen?

Vi är östgötar i huvudsak rekryterade från kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg, Kinda, Boxholm och Ydre. Vi är traditionsbärare till Livgrenadjärregementet, ett av Sveriges äldsta bygderegementen som har sitt ursprung från mitten av 1500-talet och lades ned 1997 med säte i Linköping. Hemvärnssoldaterna i 30. Hvbat är stolta över sin historia som i sin tur visar vilka vi är och vart vi är på väg. Vi är alla med i hemvärnet för att göra en viktig insats i fred, kris och krig.

Vad är bataljonens uppgift?

Bataljonen har fyra huvuduppgifter; bevaka, skydda, ytövervaka och utföra transportskydd. Vi ska bevaka och skydda militära objekt inom vårt område i syfte att armén, flygvapnet och marinen i sin tur skall kunna lösa sina uppgifter och för att samhällets viktigaste infrastruktur ska fungera även i händelse av kris eller krig.

Vad gör bataljonen för att stödja samhället?

Bataljonen stödjer även räddningstjänsten och polisen vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och sökande efter försvunna personer i fredstid.  Vi har även kallats in vid mer udda insatser som oljesanering i Loftahammars skärgård och insamling av prover under rådande pandemi. Stöd till samhället är dock inte någon huvuduppgift utan det sker helt på frivillig basis.

hur ser bataljonens verksamhet ut mellan insatserna?

 Mellan olika insatser och övningar fortgår bataljonens civila liv. Varje soldat och befäl är frivillig och studerar eller arbetar i normalfallet. Hemvärnet är något som sker på kvällar och helger och de gånger vi har större övningar där vi i god tid innan meddelar vår arbetsgivare att vi behöver ledigt under vardagar. I de flesta fall skriver du ett avtal på fyra eller åtta dygn, vilket innebär att du blir kallad till övningar en till två gånger per år beroende på din befattning.

Hur ser en typisk övning ut för bataljonen?

 En typisk övning för hela bataljonen är en så kallad krigsförbandsövning där alla soldater är inkallade och tränar, antingen på att höja sin egen förmåga som individ eller grupp, eller på att höja hela bataljonens förmåga att lösa sina krigsuppgifter. Vi övar i syfte att kunna lösa uppgifter i väpnad strid därav är det viktigt att öva i fred som vi ska agera i kris eller krig.

Vilka utbildningsmöjligheter finns för mig?

Som enskild soldat får du goda möjligheter att utveckla dig utifrån din befattning, exempelvis vapenhantering, strid, koktjänst, stabsarbete, fordonstjänst, hantera hund, sjukvård, ledarskap m.m. Vi har dels utbildningsmöjligheter i Östergötland genom Livgrenadjärgruppen som vi tillhör, dels på Hemvärnets Stridsskola i Vellinge utanför Södertälje. Det finns även utbildningsmöjligheter inom frivilligorganisationerna nationellt där du exempelvis kan utbilda dig till sjukvårdare, kok, hundförare etc.

Adress:
30. hemvärnsbataljonen
c/o Helikopterflottiljen
Livgrenadjärgruppen
581 98 LINKÖPING
Telefon:
013-28 30 80
E-post:
30bataljon@hemvarnet.se

Lite allmän information

Bataljonens område omfattar Östergötlands län och majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Från och med januari 2020 tillhör bataljonen Militärregion Syd (MR S). Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Bataljonen verkar i Linköpings, Åtvidabergs, Kinda, Ydre, Mjölby, Motala, Vadstena, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

Bataljonens uppgifter spänner över hela orosskalan från stöd till det civila samhället och svåra påfrestningar vid kris till militärt angrepp och krig. När bataljonen gör insatser svarar den själv för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Bataljonen utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris. 

Inom bataljonen finns även ett underrättelsekompani vars huvuduppgifter är att från dolda och fasta observationsplatser såväl genom rörlig spaning samt med eget flyg ytövervaka stora områden, även innfattande städer och byar.  

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två bevakningskompanier, tre insatskompanier och ett underrättelsekompani. Till utbildningsgruppen via 31 Hv-bataljonen hör även Hemvärnets Musikkår Östergötland.

Bataljonens motto är "Det är detaljerna som skiljer amatörer från proffs".

Bataljonen administreras och utbildas av Livgrenadjärgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet på Helikopterflottiljen. Chefen för Livgrenadjärgruppen är direkt underställd chefen för MR S. Livgrenadjärgruppens nuvarande uppgift är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Östergötlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Publicerad: 2020-12-18
Av: Fritzell, Dennis <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2020-12-18

Veterandagen 29 maj 2020

 

Det finns soldater i vår bataljon som genom tjänstgöring skyddat människors säkerhet och rätten till ett värdigt liv på olika ställen i världen.

Därav minns vi och firar 29/5, inte bara som hemvärnets dag, utan även veteranernas dag. Bataljonen hedrade minnesmärket vid Grenadjärgården i Linköping med blommor genom Chefen 1. Livgrenadjärbataljonen, som också var plutonchef under BA03, Bosnien 1994-95.

 

 

Text/foto: Joanna Sjölander

Publicerad: 2020-05-30
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2020-06-05

Besök av Niklas Borg

I torsdags fick 30 Livgrenadjärbataljonen besök av Linköpings kommuns styrelseordförande Niklas Borg.
Bataljonschef Örjan Dalgard och informationsbefäl Joanna Sjölander diskuterade totalförsvars- och samverkansfrågor.

Läs mer här

Publicerad: 2020-03-20
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2020-03-20

Helikopterflottiljens förtjänstmedalj i silver

Bataljonschefen har idag, 6 december 2019, tilldelats Helikopterflottiljens förtjänstmedalj i silver som tack för instatser 30. Hvbat har utfört under de år vi varit direkt underställda flottiljen. 

Motiveringen:
"Dalgard har på ett mycket förtjänstfullt sätt och med ett tydligt ledarskap bidragit till ett förmågehöjande samarbete mellan hemvärnet och Helikopterflottiljen. Dalgard har i alla avseenden visat på ett gediget engagemang inom Östergötlands hemvärn och en oklanderlig lojalitet till Helikopterflottiljen, vilket bidragit till utveckling av flottiljens förmåga att möta insats- och produktionskrav som krigsförband. Dalgard har varit ett ovärderligt stöd till chefen för Helikopterflottiljen och är en mycket god ambassadör för hemvärnet och för förbandet. Hans outtröttliga engagemang belönas med Helikopterflottiljens förtjänstmedalj i silver.

"Jag i min tur vill rikta ett STORT tack till alla soldater och befäl i 30. Hvbat,
som bidragit till att vi idag har ett utmärkt samarbete med Helikopterflottiljen.”
/En stolt bataljonchef
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

text/foto: Lars Jansson och Örjan Dalgard

Publicerad: 2019-12-07
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2019-12-07

Avtackning av Peter

Peter H, som varit engagerad och aktiv som soldat
på vår bataljonsstab i 15 år valde att lämna hemvärnet vid årsskiftet.

Vid vår sommargrillning den 25 maj var Peter inbjuden för att avtackas.
Vår nya stabschef Per Fermvik överlämnade
Hemvärnets silvermedalj och ett diplom
.

Publicerad: 2019-06-01
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2019-06-01

Veteranen Inge Karlsson 90 år

Inge Karlsson, som fyllde 90 år den 19 mars har varit engagerad i Hemvärnet sedan 1943 då han gick med i hemvärnsungdom och sedan vidare in i Hemvärnet. Numera är Inge veteran i 1.a Livgrenadjärbataljonen.

Inge firade högtidsdagen med sin fru Ingegärd (som fyller 90 år i höst). Ingegärd har också varit engagerad i bilkåren och hemvärnet sedan 1955 och hon är hedersmedlem i Östgöta bilkår. Ingegärd, har som Inge, ett förflutet inom skytterörelsen med många priser och medaljer i pistol och k-pist.

Inge har varit chef för hemvärnsområdet (HVO 4113) Björsäter i 10 år tills någon annan kunde
 ta över ansvaret.

Inge har fortsatt sitt engagemang på kompani- och bataljonsnivå tills han fyllde 70 år, då han blev veteran.

Inge har under sin tid i hemvärnet många fina skyttemeriter och utmärkelser.

På Östgöta Hemvärnsting var Inge speciellt inbjuden för att motta Hemvärnets 75-årsmedalj men tyvärr var den inte färdig till Tinget utan kommer utdelas vid ett senare tillfälle.

Rikshemvärnschefen Generalmajor Stefan Sandborg uppmärksammade Inge med ett diplom och Hemvärnets nya slipsnål och Chefen Helikopterflottiljen Överste Jonas Nellsjö, överlämnade till Inge Livgrenadjärregementets bordsstandar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2019-03-30
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2019-04-04

Mer information om bataljonen

För dig som vill veta lite mer vad som händer på vår bataljon
kan du klicka dig in på 30e Hemvärnsbataljonens facebooksida
Sidan uppdateras regelbundet.

 

Publicerad: 2019-02-13
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2019-02-13

Musikkårschefsutbildning

Våra chefer, Fredrik Stenmark och Leif Wangin har precis kommit hem från Hemvärnets Stridsskola där de under fyra dagar drillats till att bli fullfjädrade musikkårschefer tillsammans med ytterligare elva deltagare från andra hemvärnsmusikkårer.

Publicerad: 2016-10-23
Uppdaterad: 2020-12-21

Flygvapnet 90 år

Vi var några tappra soldater som jobbade med information och rekrytering på söndagen.

Det var inte det bästa vädret den här dagen, det blåste lite och regnade i omgångar under hela söndagen.

Dagen började med att "duka" borden med den utrustning vid använder idag. Två fältapor kopplades ihop och anvädes i 
i stabstältet där även information om hur en stabsplats kan se ut med allt från papper, blanketter och whiteboardtavlor används.

Vid sidan om stabtältet var en båt uppställd som används av båtplutonen i norrköpingsbataljonen och terrängbilar och bandvagnar som 
insatskompanierna använder.
På andra sidan vägen var Flygtroppen placerad med sitt flygplan och utrustning.

Vi turade också om att vara handräckning i bataljonskoket där det serverades gratis småplättar med sylt och grädde. Koket stod bra till
vid ingång/utgång till Flygvapenmuseet så det gick åt många plättar.

Från morgonen vid öppnandet spelade vår duktiga hemvärnsmusikkår vid entrén invid Flygvapenmuseet. Dom spelade även under dagen till och från från olika platser på Malmen och vid stängningsdags.

Publicerad: 2016-10-16
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2016-10-24

Hemvärnsskallet i Villingsberg

Bra samarbete mellan våra bataljoner i Östergötland!

Den 5-6 juni gick den årliga utbildningskontrollen HV skallet av stapeln i Villingsberg. Tre omgångar med hundekipage från 30 och 31 bataljon ställde upp i år.

På tredje plats kom en sammansatt grupp med Kjell och hunden Leo från 305 bevakningskompani och gruppchefen Marcus med tre soldater från 311 insatskompaniet.

 

 

Publicerad: 2016-07-28
Uppdaterad: 2016-07-28

Grenadjärlöpet med avslutande grillning

Andra upplagan av Grenadjärlöpet gick av stapel 28 maj i Norsholm.
Tävlingen är en årligen återkommande tradition för 30:e och 31:a Hv-bataljon.

Vi var 18 soldater som deltog denna dag i strålande väder. 6 soldater och 2 hundar promenerade utan tidtagning
och 12 soldater tog löpning på tid i en 5km slinga utmed Göta Kanal. 
 

Publicerad: 2016-05-29
Uppdaterad: 2016-05-30

Ny bataljonchef

Foto: Birgitta Fridh    

Jag, Örjan Dalgard, fyller 50 år i början av maj, är gift och har två tonårspojkar samt en stor svart labradorhane. Jag arbetar som projektledare på Region Östergötland sedan 15 år tillbaka.

Privat är jag en familjeman som tycker om att spendera tid med de mina. Squash är en sport jag gärna ägnar mig åt och just nu med varierande framgång i div 3, Motionsserien.

Min militära bana började på Kungliga Bodens Ingenjörregemente för att fortsätta med en reservofficersutbildning och därefter en hel del sommarjobb som trupputbildare och krigsplanläggare.

Jag har varit krigsplacerad som kompanichef på en Norrlandsbrigad och i ett Gränsregemente och gjort en mission i Bosnien som plutonchef. När förbanden lades ned så funderade jag på hur och var jag skulle fortsätta min ”gröna” karriär och hemvärnet blev ett spännande alternativ. Sedan 10 år har jag varit kompanichef i Linköpingsbataljonen och när bataljonen stod utan chef i somras anmälde jag mitt intresse att ta över. Efter godkännande i olika råd blev jag formellt bataljonschef i slutet av oktober.

Som bataljonschef vill jag att vi skall samarbeta mer mellan kompanierna gällande bland annat  rekrytering och övningar. Hur det skall ske konkret har vi börjat arbeta på och en idé är tillsätta en gemensam rekryteringsansvarig på bataljonsnivå som har till uppgift att samordna rekryteringsfrågorna i syfte att stötta kompanierna och se till att alla intresserade blir snabbt och rätt mottagna. Rekrytering är en överlevnadsfråga för oss och en annan är att hålla kvar de soldater vi har längre, exempelvis med bra och meningsfulla övningar.

Ledarskapsmässigt anser jag att vi chefer skall vara förebilder hur vi uppträder och i våra attityder – och det börjar med mig själv.

                                                       foto: Birgitta Fridh      text: Örjan Dalgard

Publicerad: 2016-03-23
Uppdaterad: 2016-03-23

Parad för fanan

Följ med Hemvärnets Musikkår Östergötland en högvaktsdag mitt i sommaren .

- Känslan att gå in på slottet en solig dag med flera tusen åhörare är obeskrivlig. Efter den tunga slottsbacken får man ny kraft att prestera sitt yttersta säger Leif Wangin som gått mer än 200 vaktparader som musiker. Numera leder han musikkåren som dirigent.

- Även om man får gå upp i svinottan för att ta sig med buss till Stockholm är det värt mycket att få delta i Högvaktsavlösningen på Stockholms Slott. Som åhörare kanske ni undrar vad vi egentligen gör?

Efter månader av träning åker vi iväg halvsex från Malmen och landar på Kavallerikasernen ett par timmar senare för intag av medhavd matsäck och personlig uppvärmning och tillsnyggning.

 

 Sista finputsen (Foto Leif Wangin)

Sistafinputsen. Det är inte bara skorna som ska vara perfekta.

 

Nu har vi chansen att finslipa programmet en sista gång innan det bär iväg till Armémuseum där Högvakten avmarscherar från. Där får vi faktiskt en liten paus och man kan köpa lite godsaker på Östermalmstorg


Energipåfyllning

 

Väl uppe på slottet väntar tusentals turister en solig sommardag på yttre borggården och man blir mäkta stolt att eskortera vaktstyrkan. Efter hela vaktavlösningen väntar en mycket efterlängtad lunch på Café Gillets källarvalv under Gamla Stan. Kan dock ibland bli lite förskjuten då turisterna ofta vill ta foton tillsammans med musikanterna.

En stunds vila på hotellet innan vi ger oss av igen till Stortorget för att ha konsert. Oftast håller sig regnet på avstånd men publiken sitter nästa i knät på oss. Stämningen är härlig i den varma Stockholmskvällen.


Solister är uppskattade på Stortorgskonserten

Så kan en dag se ut för en Hemvärnsmusiker på insatsuppdrag.

Publicerad: 2016-03-18
Uppdaterad: 2020-12-21

Livgrenadjär - varför då?

fotograf                    

Livgrenadjär, varför då? 
Vi nämner så ofta och så gärna ordet Livgrenadjär.
Du kanske undrar dels varför vi gör det, dels vad det står för.
Då ska du få hela historien - men i kortversion.

Vill du läsa texten i sin helhet klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                          Foto: Birgitta Fridh                        Olle Sikvall och Göran Olsson i fina uniformer

Publicerad: 2016-02-14
Uppdaterad: 2016-05-28
Kalender
Tyck till om sidan