Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

29:e hemvärnsbataljonen/ Södertörnsbataljon

Södertörnsbataljon

Södertörnsbataljonens, även kallad 29:e hemvärnsbataljon, område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Södertörnsbataljonen har uppgifter både på fastlandet och i skärgården. Bataljonen tillhör Amfibieregemente.

Bataljonens uppgifter är att

  • skydda samhällets viktigaste anläggningar, till exempel hamnar och kraftförsörjning, kommunikationer, civila och militära ledningssystem samt militära baser
  • utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap
  • medverka i samhällets räddningstjänst, till exempel vid släckning av skogsbränder, skallgång, oljebekämpning, stormskador och skydd mot översvämningar

Bataljonen har tillgång till bra övningsmiljöer

Övningar genomförs under helger några gånger varje termin, såväl vår som höst. Vår bataljon ger många möjligheter till specialintressen. I bataljonens ledningspluton och i kompanierna finns stabsbiträden, signalister, sjukvårdare, hundförare, motorcykelordonnanser, bilförare, kockar, båtförare och andra specialister.

Behovet av Hemvärnet ökar när andra militära resurser minskar

Hemvärnsförbanden har hög beredskap och ska med kort förvarning kunna lösa sina uppgifter. De är väl utbildade för sina uppgifter och är starkt motiverade att skydda vårt samhälle i såväl fred som krig. Vi övar och verkar i första hand i skärgårdsmiljö inom vårt upptagningsområde.

Bataljonen är en del av Hemvärnet

Bataljonen innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani, samt ett båtkompani stridsbåt 90H. Dessutom har bataljonen en flyggrupp, en CBRN-pluton och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Södertörnsgruppen

 

Söderörnsgruppen är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Haninge garnison. Chefen för Södertörnsgruppen är direkt underställd chefen för Amfibieregementet, Amf 1. Södertörnsgruppens viktigaste uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i östra delen av Stockholms län med skärgården. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

 

Bli soldat

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Adress:
29. hemvärnsbataljonen
c/o Amfibieregementet Amf 1
Södertörnsgruppen
130 61 HÅRSFJÄRDEN
Telefon:
08-502 650 00
E-post:
29bataljon@hemvarnet.se
Nyheter från 29:e hemvärnsbataljonen/ Södertörnsbataljon


Kalender
Tyck till om sidan