Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

254:e flyggruppen

254. flyggruppen, en del av Taeliehus hemvärnsbataljon

En hemvärnsflyggrupp ingår antingen i en hemvärnsbataljon eller i ett hemvärnsunderrättelsekompani.
Vår flyggrupp, den 254. flyggruppen, ingår i 25. hemvärnsbataljonen, även kallad Taeliehus hemvärnsbataljon, som är lokaliserad till norra Södertörn strax söder om Stockholm och inom Försvarsmakten är organiserad under Livgardet. Flyggruppen utgår från ett flygfält i östra Sörmland.

Personalen i en flyggrupp är militär stridande personal inom Hemvärnet. Flygförare utbildas i flygtjänst genom Frivilliga Flygkåren (FFK).

 

 

Uppbyggnaden av en flyggrupp

Organisation

I flyggruppen ingår en flyggruppchef med ställföreträdare, samt fem stycken hemvärnsflygförare och en flygmekaniker. Gruppen opererar med två flygplan med vardera två mans besättning (pilot och navigatör/spanare).
För det egna skyddet är all flygande personal utrustad med pistol, och enheten har även en tyngre beväpnad bevakningsomgång med en chef och tre skyttesoldater som skydd på marken.
Dom flygplan som används är civila sportflygplan.

Tjänstgöring

Chefer inom gruppen gör fem övningsdygn per år, soldater, mekaniker och flygförare gör fyra dygn. Tiden genomförs under en krigsförbandsövning (KFÖ), men frivillig kompletterande utbildning (KU) tillkommer till detta för intresserade. Genom Hemvärnet kan man även gå utbildning för att utvecklas själv som individ, exempelvis för att bli befordrad.

Bemanning

1 st chef flyggrupp (1:e sergeant)
1 st ställföreträdande chef flyggrupp (korpral)
5 st flygförare (mening)
1 st flygmekaniker (mening)
1 st ställföreträdande chef bevakningsgrupp (korpral)
2 st skyttesoldater (mening)
1 st skyttesoldat/stridssjukvårdare (mening)

Flygtroppar vid underrättelsekompanier

Dom flygtroppar som är organiserade under hemvärnsunderrättelsekompanier har en större organisation (2 st flyggrupper och en större bevakningsgrupp) och personalen gör dubbel så mycket tid per år som en flyggrupp som likt vår är kopplad till en vanlig hemvärnsbataljon.


(Fotograf: Anders Lövström)

 

 

Hemvärnsflyggruppens uppgifter

Flyggruppen agerar inom Hemvärnets verksamhet under ledning av den egna bataljonsstaben och genomför främst luftburen övervakning och spaning.
Bland uppgifterna ingår att rekognosera framryckningsvägar, fotografera objekt från luften, maskeringskontroll av egna förband, släppa ordonnansmeddelanden från luften, transportera personal, eftersök av försvunna människor, med mera.
Flygande stridsuppgifter som flygunderstöd eller luftstrid ingår inte i verksamheten.

Flyggruppen skall kunna:
 • ytövervaka landområden
 • sjöövervaka på svenskt inre vatten
 • transportera personal och materiel
 • maskeringskontroll

 Utöver detta kan flyggruppen bidra med:
 • kontroll/ledning av trafik
 • skadebedömning från luften
 • indikering av kemiska stridsmedel
 • efterforskning av försvunna
 • rekognosering
 • fotografering/filmning från luften
 • fällning av miniskärmar
 • rekognosering av övningsområde
 • maskeringskontroll
 • sambandsflygningar
 • bevakning och kontroll av militära och civila förråd
 • eskort av konvojer

Därutöver skall bevakningsgruppen kunna skydda verksamheten på marken.


(Fotograf: Anders Lövström)

 

 

Utbildning hemvärnsflyggrupp

Flygförare

Hemvärnsflygare rekryteras via Frivilliga Flygkåren (FFK). Grunden för att bli hemvärnsflygförare är en militär grundutbildning, exempelvis om du tidigare gjort värnplikt, gjort grundläggande militärutbildning (GMU) eller rent av varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS). Saknar du det sedan tidigare kan du gå den längre GMU på 4 månader som även öppnar för fler befattningar eller den kortare grundläggande soldatutbildning för frivillig (GU-F) på två veckor för att kunna bli placerad som specialist i Hemvärnet. I nästa steg sker en befattningsutbildning till flygförare i regi av FFK där man lär sig lågflygning, spaning, UWE (Under water escape), stril, mörkerflygning, foto- & bildhantering och överlevnad sommar/vinter. I ett sista steg genomförs en helgutbildning som introduktion till Hemvärnet innan man placeras i förbandet.

Bevakningssoldat

Bevakningsgruppen rekryteras som vanliga skyttesoldater (bevakningssoldater) inom Hemvärnet och går GMU om de saknar tidigare militär erfarenhet, följt av en introduktionskurs hemvärn innan placering i förbandet.

 

 

Gå med i Hemvärnet

För att bli antagen till Hemvärnet måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år.
Är du intresserad av att bli en del av Hemvärnet? Gör en intresseanmälan.
Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

 

 

Läs mer

Hemvärnet

Hemvärnet som organisation
Frågor & svar om Hemvärnet
Hemvärnshandboken 2016

Flygkåren

Frivilliga Flygkåren (FFK)
FKK:s verksamhet inom Hemvärnet

Att bli flygförare

Utbildningen till flygförare
GU-F

Att bli bevakningssoldat

Utbildning till skyttesoldat i bevakningsgrupp
GMU

Vår bataljon

25. bataljonen
25. bataljonsstaben & ledningspluton
251. insatskompaniet (Svartlösa)
252. insatskompaniet (Telge)
253. bevakningskompaniet (Huddinge)
254. flyggruppen

Adress:
254. flyggruppen
c/o Livgardet LG
Livgardesgruppen
196 85 KUNGSÄNGEN
Telefon:
08-584 540 00 vx Livgardet
Kalender
Tyck till om sidan