Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

174:e flyggruppen

Flyggruppen (stora kopparberg)

Flyggruppen är en enhet som är specialiserade på övervakning, underrättelse och transport i luftrummet. De består av flygförare, mekaniker samt en bevakningsgrupp som opererar med fyra civila flygplan. En del av soldaterna bär på en militär grundutbildning och en del bär på en utbildningsbakgrund ur Frivilliga Flygkåren (FFK). Soldaterna övar minst 4 dygn per år koncentrerat till ett större övningstillfälle.

Heraldiskt vapen

"I fält av silver kring ett rött kol tre i triangel ställda kolstavar, från vilka röda flammor uppstiga, åtföljd på vardera sidan av en pust."

Kopparberget omnämns tidigast år 1288 i ett bytesbrev och Kopparbergets socken omnämns redan under 1400-talet. Vapnet härstammar från Kopparbergets sigill där de två bälgarna symboliserar den primära egendoms-& skatteberäkning som vid Kopparberget knöts till partalet hyttbälgar. 

Kolet är symbolen för de forna kolbönderna som genom sin leverans av träkol möjliggjorde arbetet vid gruvan. Skölden har även använts av IB43, Kopparbergsbrigaden.

Traditionsförvaltar: Falubygdens hemvärnskrets traditioner

Exempel på befattningar

Flyggruppchef, flygförare, bevakningssoldat, mekaniker

Kalender
Tyck till om sidan