Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

175:e musikkåren, Hemvärnets musikkår Borlänge

Hemvärnets musikkår Borlänge

Hemvärnets musikkår Borlänge är en orkester som spelar militärmusik. Musikanterna har inget krav på militär grundutbildning och bär inte vapen. För att bli antagen ska man ha en mycket god erfarenhet inom sitt instrument. De övar minst 8 dygn per år, utspritt över hela året.

Heraldiskt vapen

"Skölden delad av blått vari en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan ska komma till användning, och silver, vari två av vågskuror bildade två bjälkar."

Vid freden i Brömsebro 1645 blev Idre svenskt då det tillhörde Särna socken. I Idre kan såväl Öster- som Västerdalävlen följas till sitt ursprung genom Storån och Fuluån vilket symboliseras av de två blå bjälkarna. 

Carl von Linné nämner vid sin Dalaresa 1734 om renarnas rikliga förekomst i området ”de hafwa mästadels wintertiden sitt tillhold upp uti fiällen.” 

Traditionsförvaltar: Norra Dalarnas hemvärnskrets traditioner

 

Hemvärnets musikkår Borlänge är Dalarnas enda militärmusikkår. Den bildades år 1940, samma år som Hemvärnet, och är äldst av Sveriges nuvarande 26 hemvärnsmusikkårer. Musikkåren består av 55 musiker i åldrarna 18–70 år och uppfyller Försvarsmaktens högt ställda krav på tjänstgöring i statsceremoniella sammanhang, såsom högvakt med vaktparad, och att representera svensk militärmusik i utlandet.

Hemvärnets musikkår Borlänge lyder under MRM/Dalregementsgruppen och utgör en del av Dalabataljonens insatsorganisation. Kåren leds av kårchef Eva Hellström och dirigent Tomas Hellström.

Nyheter från 175:e musikkåren, Hemvärnets musikkår BorlängeHistoria

Hemvärnets musikkår Borlänge förvaltar en lång militärmusiktradition i Dalarna som går ända tillbaka till 1500-talet och omnämns redan i fänikorna kring Gustaf Vasa. Alltsedan år 1790 har en organiserad militärmusikkår funnits förlagd till Rommehed och Falun. När militärmusiken övergick i regionmusiken år 1971 bröts en sedan år 1791 obruten följd av musikdirektörer vid Kungliga Dalregementet. Hemvärnets Musikkår, Borlänge för dessa musiktraditioner vidare in i 2000-talet.

När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 och en stor mängd värnpliktiga kallades in under fanorna fanns också ett behov av underhållning. Detta uppmärksammades av dåvarande dirigenten för Borlänge-Domnarvets orkesterförening, Georg Strömberg. Han samlade sina blåsare till en orkester som reste runt till de olika förläggningarna i Tunabygden. Det hela skedde mycket fältmässigt med en öppen lastbil som militären ställt till förfogande.

Ur denna blåsorkester växte Hemvärnets musikkår Borlänge fram år 1940, men helt säkert fanns kåren år 1941. Organisationen som hemvärnsmusikkår skedde i samråd mellan Georg Strömberg och hemvärnsområdesbefälhavaren. Därmed är Hemvärnets musikkår Borlänge landets äldsta av de nu verksamma hemvärnsmusikkårerna.

Uppgifterna växer

Som etablerad hemvärnsmusikkår växte uppgifterna. Nu var det inte bara de inkallande soldaterna som skulle underhållas. Hemvärnet och övriga frivilliga försvarsorganisationer krävde också medverkan av musikkåren, liksom det civila samhället. Det blev så småningom svårt för Strömberg att hålla ihop sin musikkår, men år 1969 gick Hemvärnets musikkår Borlänge samman med Metalls musikkår i Borlänge.

Efter denna rekonstruktion av musikkåren övertogs befälet år 1971 av Olle Flodström. Det var för övrigt samma år som regementsmusikkårerna uppgick i den nybildade regionmusiken. I Dalarna medförde denna reform att den militära delen av musiklivet allt mer föll på hemvärnsmusikens lott.

Nu var det inte bara hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna som skulle betjänas. Även Dalregementet i Falun tog i allt större utsträckning musikkårens tjänster i anspråk. I samband med Dalregementets 350-årsjubileum år 1975 genomförde kåren sin första högvakt. Flera högvakts- och hedersuppdrag har därefter genomförts av musikkåren bl.a. vid kungabröllopet år 1976 och vid H.K.H kronprinsessan Victorias bröllop år 2010. Vidare deltog kåren i ceremonin när H.M. Konungen år 1998 överlämnande en ny fana till Dalregementet.

Orkestern renodlas som militär musikkår

År 1997 upphörde samarbetet mellan Hemvärnets musikkår och Metalls musikkår, bland annat för att profilera musikkåren bland övriga orkestrar i regionen genom en extra satsning på den militära och ceremoniella delen av musiken. Satsningen ledde fram till att Hemvärnets musikkår Borlänge år 2000 godkändes för att spela i statsceremoniella sammanhang och att representera svensk militärmusik i utlandet. Musikkåren har därefter regelbundet haft uppdrag i vaktparaden och högvaktsavlösningen vid Stockholms slott samt även medverkat i Ystad tatoo. Åren 2014 och 2015 utsågs musikkåren att som enda svenska militärmusikkår medverka i den internationella fyradagarsmarschen i Nijmegen i Nederländerna.

 

Publicerad: 2015-11-08
Uppdaterad: 2018-01-18

Befattningar

KÅRCHEF

Kårchef för Hemvärnets musikkår Borlänge är Eva Hellström. Eva tillträdde som kårchef år 2015.

Tidigare musikkårchefer 

1940–1971 Georg Strömberg
1971–1983 Olle Flodström
1984–1992 Karl-Axel Karlsson
1992–1994 Per Alenius
1995–1997 Ulf Lundquist
1998–2014 Stig-Erik Fahlström

DIRIGENT

Musikkårens nuvarande dirigent är Tomas Hellström. Tomas tillträdde som dirigent år 2003.

Tidigare dirgenter

1940-1971 Georg Strömberg
1971-1990 Olle Flodström
1991-1996 Gunnar Norberg
1997-2002 Roland Lindberg

HEMVÄRNSTRUMSLAGARE

Hemvärnstrumslagare i Hemvärnets musikkår Borlänge är Per Granit. Per tillträdde som hemvärnstrumslagare år 2015.

Tidigare hemvärnstrumslagare

1971–1990 Olle Flodström
1991–1996 Gunnar Norberg
1997–2014 Eva Hellström

 

Publicerad: 2015-11-07
Uppdaterad: 2016-03-14
Kalender
Tyck till om sidan