Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

12:e hemvärnsbataljonen/ Norrbottensbataljon

Om oss

12. Hemvärnsbataljonen (NorrbottenSbataljonen)

NorrbottenbataljonenBataljonen har Jokkmokks, Bodens, Luleå, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner som huvudsakligt upptagningsområde.

Området som bataljonen ansvarar för sträcker sig från Bottenviken upp till norska gränsen.

Norrbottensbataljonen innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, samt två hemvärnsbevakningskompanier. Dessutom ingår en flyggrupp, en tolo-grupp, samt en pionjärpluton. I bataljonen har vi även en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Norrbottensgruppen och tillhör Norra militärregionen, MR N.

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång?

Kontakta mrn-norrbottensgruppen@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Du kan även anmäla ditt intresse på Försvarsmaktens rekryteringssida "Mitt Försvarsmakten".

 

Adress:
12. hemvärnsbataljonen
c/o MR N
Norrbottensgruppen
961 05 BODEN
Besöksadress:
Norrbottensvägen 4
Telefon:
0921 34800
E-post:
12bataljon@hemvarnet.se
Nyheter från 12:e hemvärnsbataljonen/ Norrbottensbataljon


SAMFÄLLD ARMÉDAGORDER 30 NOVEMBER

SAMFÄLLD ARMÉDAGORDER 30 NOVEMBER

En starkare armé!

En skarp omvärld kräver en stark armé i fält.

För att få en stark armé i fält, måste vi mobilisera de goda krafterna. De goda krafterna är långt starkare än de onda. Det goda måste aktivt ta ställning och agera! Ledarskap är förmågan att skapa ett klimat där medarbetarna vill och känner att de kan bidra med hela sin potential, för att lösa enhetens uppgift med tillgängliga resurser.

Människan i grupp kan locka fram det bästa och det sämsta ur individen.

Det militära uppdraget ställer särskilda krav på ledarskapet på alla nivåer. Vårt ledarskap måste skapa en förbandsanda där alla ytterst måste vara beredda att möta en fiende med vapen i hand. Beslutsfattning i strid kan ibland handla om mikrosekunder och då ytterst om att vinna duellen.

Förmågan att möta det okända i en miljö där priset kan vara ditt eller dina kam­raters liv, bygger ytterst på trygghet. Trygghet i stridsparet, gruppen, plutonen, kompaniet och i ledarskapet på alla nivåer. För att kunna möta de absolut svåraste situationerna, får det inte finnas någon tveksamhet i vad dina närmaste kamrater egentligen står för.

Hur man skall kunna vara beredd att lägga sitt liv i en kamrats händer: i en okänd miljö, när det är mörkt, kallt, blött, när man trött, hungrig och rädd när man upp­lever att någon i en trygg och känd miljö utan hot, förgriper sig på en kamrat, är för oss obegripligt.

Alla former av trakasserier, oavsett mot vem och oavsett varför, är ett allvarligt hot mot säkerheten, arbetsmiljön i vardagen, förbandsandan och därmed ytterst vår förmåga i skarp strid och därmed Arméns förmåga i fält. Detta vid sidan av det mänskliga lidande som dylikt beteende förorsakar de drabbade.

Det är egentligen mycket enkelt, individer som ägnar sig åt trakasserier är inte välkomna.

De som är drabbade skall också veta att det inte är deras fel och känna vad arméns och Försvarsmaktens ledning står för.

I alla strukturer sticker minoriteter ut och riskerar att bli utsatta utifrån struktu­rella utmaningar. Det kan i vårt fall handla om vilka normer som styr framgång, men också om praktikaliteter som utformning av utrustning. Förutsättningarna är olika på olika förband och det är också på förbandsnivån som det viktigaste arbetet sker och måste ske. Mycket görs och mycket görs bra.

Detta upprop från arméns chefer, görs som ytterligare en injektion, med bud­skapet att aktivt ”mobilisera de goda krafterna.”

Tillsammans är vi starka och vi skall vinna över det onda.

Målet är att vi inte skall behöva särskilda forum för sådant som ytterst handlar om sunt ledarskap. Men så länge verkligheten påminner oss om att vi inte på bästa sätt hanterar olikheter som en möjlighet till synergi och styrka, måste vi ägna särskilt fokus åt kvinnornas perspektiv och situation. Därför skapas nu även NOAK armén, som ett komplement till arbetet på förbandsnivån.

Låt oss stolt och aktivt mobilisera de goda krafterna. Tillsammans höjer vi trös­keln för alla angrepp och det skall kosta att försöka kliva över den.

Vårt ledarskap byggs på förtroende och kamratskap!

För en starkare armé i fält.

 

Karl L E Engelbrektson

Arméchef

 

Fredrik Ståhlberg

Armétaktisk chef

 

Håkan Hedlund

Chef Arméavdelningen

 

Stefan Smedman

Chef Markstridsskolan

 

Laura Swaan-Wrede

Chef Livgardet

 

Dag Lidén

Chef Livregementets Husarer

 

Mikael Frisell

Chef Norrbottens Regemente

 

Bengt Alexandersson

Chef Skaraborgs Regemente

 

Peter Nilsson

Tjf Chef Södra Skånska Regementet

 

Jonas Lotsne

Chef Artilleriregementet

 

Anders Svensson

Chef Luftvärnsregementet

 

Mikael Ginér

Chef Göta Ingengörsregemente

 

Fredrik Zetterberg

Chef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum

 

Michael Magnesten

Chef Totalförsvarets Skyddscentrum

 

 

 

Karl L E Engelbrektson

Arméchef

Generalmajor

 

Publicerad: 2017-12-01
Uppdaterad: 2017-12-01
Kalender
Tyck till om sidan