Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

124:e kompaniet

Om oss

124:e kompaniet är ett bevakningskompani vilket består av ​
 

 Tre plutoner och plutonen är den stridande enhet som löser främst uppgifter 
 som skydda/bevaka objekt mot sabotage, ytövervaka. 
 Varje pluton består av 4 grupper som genomför bl.a patrullering, fast/rörlig bevakning och
 in/utfartspostering. 

 plutonerna finns upprättade i Luleå, Boden, Jokkmokk

 

Kompaniledning 
Kompanichef, ställföreträdande kompanichef,kvartermästare
underhållsbefäl, två stab/samverkansbefäl, ett hundbefäl. 

Stab/trosstropp 
Där ingår fyra grupper:

Stabs och sambandsgrupp
med befattningar inom samband, stabstjänst.

MC-ordonanser
ingår i stabsgruppen

Sjukvårdsgrupp
med befattningar inom sjukvård samt sjuktransporter.

Kokgrupp

Packgrupp

         

Möt hemvärnet där det är som bäst. Några skäl till att bli soldat just i
124:e hemvärnskompaniet är

*  möjlighet till personlig utveckling
*  ett hemvärnskompani som ligger i framkant
*  genuint medinflytande
*  vara med i ett gäng som har roligt

Vi söker ständigt personal till förbandet.
Vill du bli en hemvärnssoldat att i både fred och ofred, skydda och försvara samt hjälpa ditt
samhälle i nöd och i krissituationer?

Amäl intresse via  intresseanmälan
Vi ser fram emot just din intresseanmälan, till en meningsfull och givande sysselsättning.

 

 
Adress:
Norrbottensvägen
961 19 BODEN
Telefon:
0921-348000
E-post:
norrbottensgruppen-i19@mil.se
Nyheter från 124:e kompaniet
Visa alla nyheter

Kompaniövning

Kompaniets uppgift, skydda samt bevaka en transport med stöldbegärligt gods.

Orientering
Vi vet att mc-klubben röda luvorna letar efter vapen och ammunitionseffekter samt att OFOG kraftigt har ökat sin verksamhet mot militära mål
Vår uppgift
Vår uppgift är att skydda samt bevaka en transport med stöldbegärligt gods.

Det var delar av ordern som kom på lördag morgon den 14-11-2015 i Boden

En av plutonerna som skyddade samt bevakade transporten med gods fick under eftermiddagen order att omgruppera, det var då det hände,
Röda luvorna sprang fram genom skogen, men plutonen agerade på ett säkert och profsigt sätt vilket medförde att man lyckades lösa uppgiften och transporten kunde ta sig ur området utan att någon åverkan skett
 
Denna övning är ett exempel på hur viktigt det är att delta på övningar, man tränar inte bara upp sin egen förmåga, man tränar även som samlat förband vilket är nödvändigt nu när världbilden förändras i den takt det gör. 
Dagen bjöd på regn och kyla, men det som deltog gjorde det bra trots de rådande vädret, man utförde sina tilldelade uppgifter och avslutade dagen med en varm middag inomhus.
 

Text &Foto: Elisabeth Johansson

Publicerad: 2015-11-16
Uppdaterad: 2015-11-16

Frivillig-skytte Ak4B

Den 25 oktober genomfördes frivillig skjutning i Boden där samtliga kompanier hade möjlighet att delta för att träna upp sina kunskaper.

Syftet med dessa skjutningar är att bättra på sin vapenhantering samt att vara så pass skjutfärdig att man klarar av kompetensprovet när det väl är dags för detta.
Ibland hinner vi genomföra kompetensprovet på samma gång, men är det många deltagare så kan man få förlägga provet någon helg framöver.
 

Skjutningarna är uppskattade och de genomförs med jämna mellanrum, så om man tittar i planerade övningar för året och ser att man skulle vilja delta på en av
dessa är det bara ringa övningsledaren och anmäla sig

Vi hälsar alla i 12:e Hemvärnsbataljonen välkommen till våra frivilligskjutningar
 

 

Text & Foto: Elisabeth Johansson

 

Publicerad: 2015-11-02
Uppdaterad: 2015-11-02

Kompaniråd

124:e Hemvärnsbevakningskompaniet går framåt!

- Vad är viktigt för att kompaniet skall få en utveckling i rätt riktning frågar kompanichefen.
 

124:e bevakningskompaniet hade 2015.09.15 kompaniråd i Luleå där chefen tog upp många viktiga punkter
Bland annat rekrytering som är av stor vikt inom alla kompanier.


Chefen trycker också på hur viktigt det är att rekrytera in nya medarbetare
- Vi måster rekrytera in mer människor som är engagerade och har drivet, människor som verkligen vill ställa upp både för sitt förband men även till samhället när det behövs .

124:e bevakningskompaniet har idag påväg in ny personal till förbandet, 4st till 1:a plutonen samt 3st till 2:a plutonen. Staben har redan fått in 1st sjuksyster samt 2st stabslottor vilka vi hälsar varmt välkomna till vår gemenskap.

- Vad är viktigt för att kompaniet skall få en utveckling i rätt riktning frågar kompanichefen.

Kompaniet behöver rekrytera in personal till samtliga befattningar inom kompaniet, detta på grund av åldersavgångar samt på grund av andra omständigheter. 
Vårt kompani kommer bland annat ha en rekryterings övning samt andra event i närliggande kommuner 2016,
just för att få möjligheten att visa upp oss och berätta om vår verksamhet då det kan finnas intressenter som vill gå med i hemvärnet men inte vet vad hemvärnet sysslar med.

Linjekedjan måste vi bli ännu bättre på, ändå från högsta chef ner till soldat.

- Vad kommer hända om man inte svarar i telefonen eller på meddelanden i fred och det skulle hetta till?

   Detta är upp till varje hemvärnssoldat att tänka på, meddela om du kommer eller inte.

Sedan har vi i början av året startat upp en kompanitidning för 124:e bevakningkompaniet där samtliga enheter fått sin egen kolumn för att delge och informera om kommande övningar samt annan viktig information dessa vill sprida.
Det som är bra är att informationen kommer ut i förväg så alla kan skriva in i sin almanacka och hinna planera och eventuellt finna barnpassning , hundvakt inför kommande övningar.

Kompaniet har även detagit på några eftersök2015 som kompaniet fått mycket beröm för, både av polismyndigheten, chefen Norrbottensregemente  samt bataljonsledningen Norrbottensgruppen.
Vårt kompani genomförde en helgövning på annan ort när vi fick frågan av Norrbottensgruppen om vi kunde avbryta vår övning och hjälpa till vid eftersöket på Kajsa från Umeå trakten som försvunnit i Luleå.

-Det var ingen tvekan om saken, vi avbröt övningen för att medverka vid efteröket i Luleå som vi tyckte var  viktigare, för att sedan återuppta övningen senare på kvällen som avslutades med god middag och samkväm, säger  kompanichefen.

Mötet innefattade även genomförd övningsverksamhet och kommande innan årets slut och för nästakommande år.
Chefen 124:e bevakningskompaniet avslutade mötet och tackade alla närvarande.

 

  

Text & Foto: Elisabeth Johansson
 

Publicerad: 2015-09-15
Uppdaterad: 2015-11-11
Kalender
Tyck till om sidan