Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Flygvapen frivilligas riksförbund

Om Flygvapenfrivilligas riksförbund

Vår främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna inom underrättelsetjänst. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är bland annat underrättelsesoldater.

Flygvapenfrivilliga utbildar till Hemvärnets underrättelsekompanier, HvUnd. Du utbildas för att inhämta underrättelse (information) genom optisk spaning från en observationsplats i fält. Utbildningen innehåller observations-, materiel- och sambandstjänst, rapportering samt rutintjänst vid observationsplats. Målet med utbildningen är att du skall få den kompetens du behöver för att ingå i ett HvUnd kompani inom Hemvärnet.

Här är en kort beskrivning över de specialistbefattningar Flygvapenfrivilligas riksförbund har ansvar för. De är riktade till soldater som tidigare inte har spaningsutbildning och som skall ingå i Hvundkompaniets Hvundplutoner och Uh/transportgrupp.

underrättelsesoldat

Som observatör tjänstgör du oftast vid en fast grupperingsplats, de flesta längre förflyttningar sker med fordon. Det krävs att du klarar av att tjänstgöra under fältförhållanden oavsett väder och tid på dygnet samt att du kan jobba i grupp. Du kan läsa mer om utbildningen på Flygvapenfrivilligas riksförbundshemsida här...


För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras krävs att de genomfört minst grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, (GU-F). Du kan läsa mer om den utbildningen här

Vill du veta mer om oss gå in på www.fvrf.se/

Adress:
Box 5435
114 84 Stockholm
Telefon:
08-514 39 000
E-post:
info@fvrf.se
Kalender
Tyck till om sidan