Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Försvarets Personaltjänstförbund

Om Försvarets Personaltjänstförbund

Vår främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna inom personaltjänst. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är Personalbefäl, CS1 och Personalvårdsbefäl, PV-befäl. Vi har också ansvar att utbilda Fältpastorer. FPF är avtalsskrivande för CS1 och PV-befäl.

Här är en kort beskrivning över de specialistbefattningar Försvarets Personaltjänstförbund har ansvar för.

PERSONALBEFÄL, CS1

I bataljonsstabens sektion 1,S1, finns Personalbefälet. I dennes uppgifter ingår att leda personaltjänsten vid bataljonen och att stödja bataljonschefen med personalutveckling och värdegrundsarbetet.
Minimikrav för att påbörja utbildning till C S1 är gymnasieutbildning och genomförd GU-F.

Du kan även läsa mer om utbildningen på Försvarets Personaltjänstförbunds hemsida www.fpf.a.se

PERSONALVÅRDSBEFÄL, PV-BEFÄL

I bataljonsstabens S1 finns PV-befäl som arbetar med CS1 och fältpastor. I uppgifterna ingår bl a att leda personalvården vid bataljonen. Exempel på uppgifter är allmän personalvård, själavård, socialtjänst och krisstöd.
Minimikrav för att påbörja utbildning till Personalvårdsbefäl är eftergymnasial utbildning och genomförd GU-F.

Du kan även läsa mer om utbildningen på Försvarets Personaltjänstförbunds hemsida www.fpf.a.se

FÄLTPASTOR

Fältpastorn är placerad i bataljonsstaben och skall arbeta tillsammans med CS1 och PV-befäl. Fältpastor skall förutom kunskaper i själavård ha grundläggande kunskaper i stabstjänst, personaltjänst, krisstöd, Försvarsmaktens Värdegrund och vara vigd/ordinerad inom de av svenska staten erkända trossamfunden samt ha teologisk examen eller utbildning.  

Du kan även läsa mer om utbildningen på Försvarets Personaltjänstförbunds hemsida www.fpf.a.se

2021-03-17

Adress:
Lunnagårdsvägen 8 C
575 34 Eksjö
Telefon:
0725-24 24 91
E-post:
exp@fpf.a.se
Kalender
Tyck till om sidan