Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
E-BUTIK
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Försvarsutbildarna

Om Försvarsutbildarna

Vår främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna. Vi bedriver även kompletteringsutbildning för soldater och befäl via direkta uppdrag från bland andra Hemvärnets stridsskola och utbildningsgrupperna. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är hemvärnssjukvårdare, pionjärer samt CBRN- och underhållspersonal.

Här är en kort beskrivning över de specialistbefattningar Försvarsutbildarna har ansvar för.

Sjukvårdare

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid. Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda sjukvårdare och ställföreträdande gruppchefer. 

CBRN

CBRN står för kemiska, biologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-gruppen arbetar för att all personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö. Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater, gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

Pionjär

Pionjärförbanden genomför fältarbeten för att öka rörlighet genom exempelvis minspaning och vägreparationer för terrängfordon. De försvårar även fientliga styrkors framryckning för att öka möjligheterna att försvars oss. Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda pionjärsoldater.

TOLO

TOLO-förbanden är organiserade i nordligaste delen av landet och ingår organisatoriskt i hemvärnsbataljon (norr). TOLO-gruppen stödjer hemvärnsförbanden med bland annat ammunitions- och drivmedelsförsörjning. Vi ansvarar för att rekrytera och utbilda gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

Här kan du läsa mer om de befattningar vi utbildar mot.


För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras så har vi huvudmannaskap för grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, så kallad GU-F. Det är en tvåveckors soldatutbildning som den enskilde genomför innan sin specialistutbildning. För Hemvärnets räkning genomför vi även flera olika sorters regionala utbildningar som beställs av hemvärnsförbanden genom utbildningsgrupperna.

Vi genomför även en prova-på-verksamhet kallad Military weekend för dig som är intresserade av en anställning i Försvarsmakten eller ett avtal med hemvärnsförbanden. Det är en mycket populär verksamhet som genomförs vid cirka femtio tillfällen per år.

Vill du veta mer om oss gå in på www.forsvarsutbildarna.se

Adress:
Box 5034
102 41 Stockholm
Telefon:
08-587 742 00
E-post:
info@forsvarsutbildarna.se
Kalender
Tyck till om sidan