Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Frivilliga radioorganisationen

Om Frivilliga radioorganisationen

Vår främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna inom sambandstjänst. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är bland annat signalister.

Här är en kort beskrivning över de specialistbefattningar Frivilliga radioorganistationen (FRO) har ansvar för.

SIGNALIST

Finns i ledningspluton och på kompani.
Avtal på 4 dygn eller 8 dygn beroende på placering.

Signalisten hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen, sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben.?Ditt intresse och förmåga avgör var du passar bäst. Du kan läsa om utbildningsgången under befattningsutbildningar. Du kan även läsa mer om utbildningen på FRO's hemsida.

Ledningssystembefäl

Finns i bataljonsstaben
Avtal 6 dygn
I varje bataljonsstab finns tre ledningssystembefäl varav ett är chef för ledningssystemsektionen (S6) och ett är bataljonens signalskyddschef.
Ledningssystembefälet ansvarar för sambandstjänst och informationssystem inom bataljonen. Utarbetar orderpunkten sambandstjänst samt lämnar förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter. Leder tråd- och radiorekognosering inom bataljonen. Kan tjänstgöra som VB eller samverkansbefäl.
Signalskyddschefen ansvarar för signalskyddet inom bataljonen och föreslår åtgärder för signalskydd. 
Chefen för ledningssystemsektionen (C S6) har även visst personalansvar för sambandspersonalen i bataljonen, planerar utbildning och följer upp personalläget.

Sambandsgruppchef (Stabs- och sambandsgruppchef)

Finns i ledningspluton och på kompani. 
Avtal 5 dygn (ledningspluton och bevakningskompani) 9 dygn (insatskompani)
Sambandsgruppchefen ansvarar för sambandstjänsten inom staben. Upprättar och betjänar signal-förbindelser enligt plan samt svarar för att erforderliga sambandshandlingar finns tillgängliga. Genomför tråd- och radiorekognosering inom bataljonen samt hjälper på order underställda chefer med deras samband. Biträder ledsystbefälet med utbildning av bataljonens stabs- och sambandspersonal.

Sambands- och datatekniker

Finns i ledningspluton, på underrättelsekompani och båtkompani. 
Avtal 4 dygn (ledningspluton) 8 dygn (underrättelsekompani och båtkompani)
Sambands- och datatekniker ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen. Ansvarar för vård och laddning av ackumulatorer samt upprättar tillfälliga antenner. Medverkar vid installationer av signalmateriel. Biträder med sambands- och expeditionstjänst i staben


För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras krävs att de genomfört minst grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, (GU-F). Du kan läsa mer om den utbildningen här

Vill du veta mer om oss gå in på fro.se/hemvarnet

Adress:
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Telefon:
08-52807730
E-post:
fro@fro.se
Kalender
Tyck till om sidan