Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Dalregementsgruppen

Utbildningsgrupp i Falun

Dalregementsgruppen utbildar, utvecklar och vidmakthåller Dalabataljonen och hemvärnsungdom; utbildar värnpliktiga samt stödjer de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet i Dalarna. Vi är Försvarsmaktens främsta företrädare i Dalarna.

Adress:
Soldatvägen 9
791 40 Falun
Telefon:
023-450 00
E-post:
mrm-drg@mil.se
Nyheter från DalregementsgruppenOm

Vi finns på regementet där I13 låg innan det lades ned år 2000. På området och utanför finns idag också bland annat logement, skjutfält, serviceförråd, vårdhall, garage, mäss och museum.


Verksamhet

Detta avsnitt berör främst befintlig personal.

Verksamhetsöversikt DRG och 17. hv.bat

Översikt och lista - för årets verksamheter.

Tjänstgöringsplanen - årets avtalsövningar.

Kurser och utbildning

Kurslista MRM och HvSS.

Ansökan och anmälan

 1. Skapa ett mail till mrm-drg-ansokan@mil.se. Ett mail per ansökan, kombinera inte fler i samma.
 2. Ämnesrubrik med utbildningens namn
 3. Bifoga filen kursansökan då det är en HvSS-kurs eller extern kurs. I annat fall anger du bara i fritext:
  1. För- och efternamn
  2. Anställningsnummer (eller personnummer)
  3. E-postadress (om annan än den du sänder ifrån)
  4. Telefonnummer
  5. Utbildningens namn, plats och datum
  6. Ev. giltiga behörigheter (tex förarbevis eller skyddsvakt), specialkost, övernattning, och begränsningar i deltagandet.

Vid ansökan till nivåhöjande utbildning (gruppchef, plutonchef etc) skall istället din närmaste chef anmäla dig.

 


Falu skjutfält

På skjutfältet skjuts det med skarp ammunition. Det är livsviktigt att vara uppmärksam på avlysningar och inte beträda under de tiderna.

Observera avlysningstiderna

Klicka här för att komma till schemat för avlysningar. Skjutfältet är alltid avstängt för fordonstrafik. Besökare till fots, på skidor och trampcykel med stöd av allemansrätten är välkomna förutom när det är avlyst för skarpskjutning, då är det förbjudet för alla. 

Klicka på kartan för att förstora den.

Avlysningarna annonseras även i Dalarnas Tidningar och Dalademokraten sista lördagen i månaden inför kommande månad. Dessutom ligger det på de två tidningarnas hemsidor sista veckan i månaden för kommande månad. Respektera de avlysningar som görs. Det är förknippat med livsfara och förbjudet enligt lag att vistas på skjutfältet de tider det är avlyst för skarpskjutning.

Runt hela fältet, med 50 meters avstånd, finns skyltar uppsatta för att göra dig uppmärksam på att du passerar in på militärt övningsområde. Vi rekommenderar att all inpassering på skjutfältet alltid sker via de informationstavlor som finns uppsatta vid alla bilvägar som går in på fältet. Läs anslagen och försäkra dig om att skjutning inte pågår.

Faluns skjutfält lyder under Livgardet. Telefonnummer till skjutfältschefen är 070-311 73 74.

 


Förrådets öppettider

Besök förrådet om du har ärenden kring utrustning (tex komplettering, på- eller avrustning).

Måndag och onsdag 7 - 16
Fredag 7 - 14
2 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec 16 - 19

Lunch 11.30-12.30.
Alla röda dagar.
Enskilda datum: 30/10.
Sem: 21 dec 2020 - 3 jan 2021.

Stängt
 

Serviceförrådet finns på Plutonsvägen 10 i Falun. Telefonnummer 023-450 70. Besöket behöver inte föranmälas. Serviceförrådet lyder under FMLOG. 

 


Involveras

Dalregementsgruppen

På Dalregementsgruppen jobbar omkring 30 personer på heltid, både militär och civil personal. Tillgängliga tjänster läggs ut på jobb.forsvarsmakten.se. Besök oss gärna också på Facebook och Instagram.

Dalabataljonen

Dalabataljonen har omkring 700 st deltidsengagerad personal. För att ansöka, börja först med att läsa mer på startsidorna, klicka där på "bli hemvärnssoldat". Kolla gärna in Dalabataljonens hemsida eller Facebook och använd till sist detta formulär för att ansöka. För att ansöka till Hemvärnet som hemvärnssoldat krävs en militär grundutbildning. För att ansöka som hemvärnsspecialist krävs ingen utbildning; en kortare utbildning via en frivillig försvarsorganisation behöver då sökas parallellt. Det går att ställa frågor till vår rekryterare direkt på thomas.sjoberg@mil.se.

Värnplikt

#lumpenifalun

Vi har militär grundutbildning (värnplikt) i Falun. Utbildningen söks från Rekryteringsmyndigheten. Övergripande information om militär grundutbildning finns på Försvarsmaktens informationssidor.

 


Personal

Chef utbildningsgrupp

Daniel Banck (utbildningsgruppchef)
Ulf Titz (stf utbildningsgruppchef)

Pers-/plansektion

Peter van Reenen (sektionschef)
Göran Andersson (HR-handläggare)
Margareta Hessling (HR-handläggare)
Monica Flink (stabsassistent)
Thomas Sjöberg (personal- och rekryteringshandläggare)

Utbildningssektion

Patrik Warström (sektionschef)
Hans Stening (utb.off)
Jan-Erik Belin (ledsyst.off)
Henrik Nordberg (utbildningsofficer)
Henrik Åström (utb.off. pionjärpluton)
Lars Nyström (utb.off)

Logistiksektion

Magnus von Sicard (sektionschef)
Anna Löfgren (materielhandläggare)
Lars Nodén (materielredogörare)
Linus Amrén (teknisk officer)
Claes Svensson (vaktmästare)
Olle Söderlund (vaktmästare)

GU-kompani

Fredrik Hallström (kompanichef)
Jonas Hedlund (stf kompanichef)
Henrik Josefsson (kompanifanjunkare)
Joakim Berggren (plutonchef)
Johan Björklund (plutonchef)
Andreas Hedin (stf plutonchef)
Thomas Stenberg (stf plutonchef)
Daniel Kättström (instruktör)
Henrik Eklund (instruktör)
Christoffer Mellström (instruktör)
Therese Alatalo (instruktör)
Cecilia Pousette (adjutant)

Faluns skjutfält (Livgardet)

Dan Gommel (chef)
Anders Lindström (stf chef)
Kenth Persson (skjutfältshantverkare)

Publicerad: 2020-05-13
Uppdaterad: 2020-09-03
Kalender
Tyck till om sidan