Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Dalregementsgruppen

Utbildningsgrupp i Falun

Dalregementsgruppen utbildar, utvecklar och vidmakthåller Dalabataljonen och hemvärnsungdom; utbildar värnpliktiga samt stödjer de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet i Dalarna.

Adress:
Soldatvägen 9
791 40 Falun
Telefon:
023-450 00
E-post:
mrm-drg@mil.se
Nyheter från Dalregementsgruppen
Om

Organisatoriskt i Försvarsmakten ligger Dalregementsgruppen under Mellersta Militärregionen medans I13 Dalregementet ligger under armén. På gruppen jobbar över 20 st heltidsanställda som ser till att Hemvärnet i Dalarna, som består av fler än 700 deltidsengagerade, fungerar.

 

 

 

Verksamhet

Detta avsnitt berör främst befintlig personal.

Verksamhetsöversikt DRG och 17. hv.bat

Utbildningsinfo och Verksamhetsöversikt - för 2022 års verksamheter. 

Kurser och utbildning

Kurslista MRM och HvSS.

Ansökan och anmälan

 1. Skapa ett mail till mrm-drg-ansokan@mil.se. Ett mail per ansökan, kombinera inte fler i samma.
 2. Ämnesrubrik med utbildningens namn
 3. Bifoga filen kursansökan då det är en HvSS-kurs eller extern kurs. I annat fall anger du bara i fritext:
  1. För- och efternamn
  2. Anställningsnummer (eller personnummer)
  3. E-postadress (om annan än den du sänder ifrån)
  4. Telefonnummer
  5. Utbildningens namn, plats och datum
  6. Ev. giltiga behörigheter (tex förarbevis eller skyddsvakt), specialkost, övernattning, och begränsningar i deltagandet.

Vid ansökan till nivåhöjande utbildning (gruppchef, plutonchef etc) skall istället din närmaste chef anmäla dig.

 


Falu skjutfält

På skjutfältet skjuts det med skarp ammunition. Det är livsviktigt att vara uppmärksam på avlysningar och inte beträda under de tiderna.

Observera avlysningstiderna

Klicka här för att komma till schemat för avlysningar. Skjutfältet är alltid avstängt för fordonstrafik. Besökare till fots, på skidor och trampcykel med stöd av allemansrätten är välkomna förutom när det är avlyst för skarpskjutning, då är det förbjudet för alla. 


Klicka på kartan för förstoring.

Runt hela fältet, med 50 meters avstånd, finns skyltar uppsatta för att göra dig uppmärksam på att du passerar in på militärt övningsområde. Vi rekommenderar att all inpassering på skjutfältet alltid sker via de informationstavlor som finns uppsatta vid alla bilvägar som går in på fältet. Läs anslagen och försäkra dig om att skjutning inte pågår. Avlysningarna annonseras även i DT och Dalademokraten sista lördagen i månaden inför kommande månad. Dessutom ligger det på de två tidningarnas hemsidor sista veckan i månaden för kommande månad. Vi annonserar även på Dalregementsgruppens Facebook. Respektera de avlysningar som görs. Det är förknippat med livsfara och förbjudet enligt lag att vistas på skjutfältet de tider det är avlyst för skarpskjutning.

Faluns skjutfält lyder under Livgardet. Telefonnummer till skjutfältschefen är 070-311 73 74.

 


Förrådets öppettider

Besök förrådet om du har ärenden kring utrustning (tex komplettering, på- eller avrustning).

Måndag och onsdag 7-16
Fredag 7-14
Kvällsöppet 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 16-19

Lunch 11.30-12.30.
Alla röda dagar samt 5/11.
Sem v.51-1.

Stängt
 

Serviceförrådet finns på Plutonsvägen 10 i Falun. Telefonnummer 023-450 70. Besöket behöver inte föranmälas. Serviceförrådet lyder under Livgardet. 

 


Involveras

Dalregementsgruppen

På Dalregementsgruppen jobbar omkring 30 personer på heltid, både militär och civil personal. Tillgängliga tjänster läggs ut på jobb.forsvarsmakten.se. Besök oss gärna också på Facebook och Instagram.

Dalabataljonen

Dalabataljonen har omkring 700 st deltidsengagerad personal. För att ansöka, börja först med att läsa mer på startsidorna, klicka där på "bli hemvärnssoldat". Kolla gärna in Dalabataljonens hemsida eller Facebook och använd till sist detta formulär för att ansöka. För att ansöka till Hemvärnet som hemvärnssoldat krävs en militär grundutbildning. För att ansöka som hemvärnsspecialist krävs ingen utbildning; en kortare utbildning via en frivillig försvarsorganisation behöver då sökas parallellt. Det går att ställa frågor till vår rekryterare direkt på albin.sundkvist@mil.se.

Värnplikt

#lumpenifalun

Vi har militär grundutbildning (värnplikt) i Falun. Utbildningen söks från Rekryteringsmyndigheten. Övergripande information om militär grundutbildning finns på Försvarsmaktens informationssidor.

 


Personal

Chef utbildningsgrupp

Daniel Banck (Utbildningsgruppchef)
Ulf Titz (Stf utbildningsgruppchef)

Pers-/plansektionen

Magnus Von Sicard (Sektionschef)
Peter Van Reenen (Avgående Sektionschef)
Göran Andersson (HR-handläggare)
Margareta Hessling (HR-handläggare)
Monica Flink (Stabsassistent)
Thomas Sjöberg (Personal- och rekryteringshandläggare)
Albin Sundkvist (Personal- och rekryteringshandläggare)

Utbildningssektionen

Henrik Nordberg (Sektionschef)
Hans Stening (Utb.off)
Jan-Erik Belin (Ledsyst.off)
Lars Nyström (Utb.off)
Tobias Larsson (Utb.off)

Logistiksektionen

Jonas Rick (Sektionschef)
Anna Löfgren (Materielhandläggare)
Lars Nodén (Materielredogörare)
Linus Amrén (Teknisk chef)
Claes Svensson (Vaktmästare)

GU-kompaniet

Fredrik Hallström (Kompanichef)
Jonas Hedlund (Stf kompanichef) 
Henrik Josefsson (Kompanifanjunkare)
Henrik Åström (Kvartermästare)
Sebastian Runnvik (Teknisk Chef)
Cecilia Pousette (Utbildningsadjutant)
Joakim Berggren (Plutonchef)
Mikael Frick (Stf Plutonchef)
Jeremias Forsberg (Instruktör)
Axel Nordh (Instruktör)
John Wittberg (Plutonchef)
Thomas Stenberg (Stf Plutonchef)
Christoffer Mellström (Instruktör)
Ulrika Arbell (BFA)
Samuel Eklund (BFA)
Albin Wolff (BFA)
Rebecca Vestlund (BFA)
Ludvig Larsson (BFA)
Monica Sundberg (Sjuksköterska)

Faluns skjutfält (Livgardet)                                                    

Dan Gommel (Chef)
Anders Lindström (Stf chef)
Kenth Persson (Skjutfältshantverkare)

Publicerad: 2021-06-16
Uppdaterad: 2022-01-27
Kalender
Tyck till om sidan