Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Livgardesgruppen

Om Livgardesgruppen

Hemvärnet försvarar huvudstaden

Hemvärnet i Stockholm består av fyra bataljoner, vars främsta uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. 

Stockholmregionens komplexitet gör hemvärnsbataljonerna inom Livgardesgruppens domän till de viktigaste bataljonerna i riket. Förutom att kunna skydda viktiga objekt, skall bataljonerna även kunna stödja det civila samhället vid skogsbränder, översvämningar, eftersök av försvunna personer etc.

När Stockholms hemvärn gör insatser svarar Hemvärnet själva för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Hemvärnet i Stockholm utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris. 

Kravet för att bli hemvärnssoldat är svenskt medborgarskap, fullgjord militär grundutbildning i något land (minst 85 dagar) samt att du är ostraffad.

Du som inte genomfört militär GU kan genom medlemskap och utbildning i någon av frivilligorganisationerna bli placerad som specialist i ett hemvärnsförband (sjukvårdare, kock, signalist, hundförare, fordonsförare etc.). Läs mer på www.frivilligutbildning.se

De bataljoner vi utbildar och administrerar är:

23:e hemvärnsbataljonen,

24:e hemvärnsbataljonen,

25:e hemvärnsbataljonen 

26:e hemvärnsbataljonen

Adress:
Livgardet LG Livgardesgruppen
196 85 KUNGSÄNGEN
Telefon:
08 – 514 39 000
E-post:
mrm-lgg@mil.se
Nyheter från LivgardesgruppenVisa alla nyheter

Kurskatalog/kursanmälan Livgardesgruppen 2020

 

Livgardesgruppens kurskatalog för 2020, kursanmälningsblanketter samt verksamhetsöversikt för 2020

Kurskatalog 2020

Kursanmälningsblankett

Kursanmälan frivilligutbildning för avtalspersonal

Verksamhetsöversikt 2020

Publicerad: 2017-12-07
Uppdaterad: 2020-04-06

Serviceförrådet

Ordinarie öppettider i förrådet på livgardet 2019

Då det ofta sker stora pårustningar/avrustningar främst på måndagar rekommenderas att alltid ringa till förrådet innan ni åker ut på 08-5845 22 12.

Måndag: 07.10-09.10 och 12.00-15.00

Tisdag: 7.10-09.10 och 12.00-15.00

Onsdag: 07.10-09.10

Torsdag: 12.00-15.00

Fredag: 07.10-10.00 och 12.00-14.00

Hemvärnskvällar och extra öppet för avtalsorg och Hemvärn under 2019

V902 Lördag 12/1 0900-1400

V911 Onsdag 13/3 1700-2000

V912 Lördag 23/3 0900-1400

V913 Onsdag 27/3 1700-2000

V915 Onsdag 10/4 1700-2000

V919 Onsdag 8/5 1700-2000

V920 Lördag 17/5 0900-1400

V933 Lördag 17/8 0900-1400

V938 Onsdag 18/9 1700-2000

V940 Onsdag 2/10 1700-2000

V941 Lördag 12/10 0900-1400

V942 Onsdag 16/10 1700-2000

V945 Onsdag 6/11 1900-2000

V948 Lördag 30/11 0900-1400

Tabellen ovan gäller från och med 2019-01-01.

Innan enskild ska avrusta ska personen ta kontakt med sin HvkompC eller Kvm samt reglera eventuella förluster med AFSE som medtages till förrådet. Spara kvittot så att du kan påvisa att utrustningen är inlämnad utan anmärkning.

 

Stöd vid övningsplanering

Ammunitionskatalog

Ammunitionsbeställning

Ammunitionsbeställning - exempel

Beställning av mål och övningsmateriel

Matbeställningar

Rapport efter övning

 

Föreningen Livgardesgruppens Hemvärn

Stadgarna för föreningen Livgardesgruppens Hemvärn

Information om föreningen Livgardesgruppens Hemvärn

Information om tidningen Hemvärnsnytt

Föreningen stöttar verksamheten i förbandsföreningarna inom Livgardesgruppens Hemvärn. Föreningen bildades 2011 som en ersättning av de uppgifter som Hemvärnsrådet hade vid Livgardesgruppen vad gäller förvaltning och fördelning av "civila medel".

Föreningen söker medel från tre (3) olika stiftelser för att stötta verksamheten i förbandsföreningarna och därmed öka krigseffektiviteten. Dock kan inga medel användas för materiel som ska bekostas av Försvarsmakten.

Föreningen ger också ut tidningen Hemvärnsnytt (HvNYTT) med minst 4 nummer per år.

Varje förband inom Livgardesgruppens hemvärn har en kamratförening. Kontakta respektive förband för kontaktuppgifter.

 

 

Publicerad: 2017-11-23
Uppdaterad: 2020-02-17
Kalender
Tyck till om sidan