Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Norrbottensgruppen

Om Norrbottensgruppen

Norrbottensgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen Norrbottens regemente, I 19.

Norrbottensgruppen

Utbildningsgruppen är en del av I 19 i Boden.

Vår uppgift är att utbilda hemvärn och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamheten i Luleå, Boden, Jokkmokk, Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner.

Den bataljon som vi stödjer är 12:e hemvärnsbataljonen.

 

 

 

 


Personal:

Utbildningsgruppchef: Major Kalle Olsson, 070-316 91 17

Utbildningssektionen

Chef: Major Patrik Borgström, 070-663 68 21 (Utbildningsfrågor)

Major Anders Olsson, 070-554 54 00 (Utbildningsplanering)

Utbildningsofficerare:

Kapten Anders Strömberg, 0921-34 84 82 ( Ledarskap) [122 Hvinskomp]

Kapten Jan Modig, 076-102 01 61 (Markstri, Pi & Ing) [121 Hvinskomp]

Löjtnant Stefan Pieksma, 0921- 34 91 04, (Skyddsvaktstjänst, Sjukvård, Samband) [124 Hvkomp]

Löjtnant Per Flodin, 070-336 95 16 (CBRN) [123 Hvkomp]

Fanjunkare Hans-Erik Uusitalo, 070-336 92 54 (Motortjänst) [Pipluton, TOLO grp]

Fanjunkare Markus Morin, 070-354 77 49 (Rekrytering, Bek. off) [Grkpluton]  

Serg Hannah Sköld Strömberg, 070-372 33 87, (Rekrytering, Hundtjänst)

1.Serg Patrik Eriksson

 

Stödsektionen

Chef: Kapten Jonny Nordström, 070-588 73 31 (Utrustningar, Materiel, Byggnader)

Teknisk chef: Kapten Michael Thörnäs, 070-295 28 72 (Tekniska frågor)

Administration: Margareta Ryding, 0921- 348 024 (Ersättningar, Placeringar, PRIO)

Kapten Thomas Hansson, 070-215 62 36 (UHbefäl)

 


Historik

Svenska

Bodens försvarsområde (Fo 63) var ett försvarsområdesförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1942-2000. Förbandet var förlagt inom Bodens garnison i Boden, Norrbottens län.

Norrbottensgruppen (G 63) är en utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2000. Förbandet är förlagt inom Bodens garnison i Boden i Norrbotten.

Norrbottensgruppen (G 63) överfördes från Norra militärdistriktet (MD N) till att bli en enhet inom Norrbottens regemente (I 19) från och med den 1 januari 2006.

Norrbottensgruppen (G 63) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i södra delen av Norrbottens län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer.

Fanan överlämnades till Fo63 på Hans Majestät Konungens 50 års dag 1996 på artillerigården av dåvarande ÖB General Owe Wiktorin.

Fanan övertogs, tillsammans med övriga Fo 63 traditioner, av Norrbottensgruppen 2000.

Beskrivning: på vit duk en röd fästningsmur med porttorn åtföljd av en springande blå ren med röd beväring. Duken visar muren från Bodens stadsvapen och Västerbottens ren.

English

Boden defense area (Fo 63) was an area defense corps of the Armed Forces which operated between the years 1942 to 2000. The unit was located in Boden garrison in Boden, Norrbotten County.

Norrbotten detachment (G 63) is a training detachment in the Armed Forces that has served since 2000. The unit is located in Boden garrison in Boden in northern Sweden.

The Norrbotten detachment (G 63) were transferred from the Northern Military District (MD N) to become a branch of the Norrbotten Regiment (I 19) from 1 January 2006. The Norrbotten detachments (G 63) current task is to educate, organize and administer the Home Guard units in the southern part of Norrbotten County. The detachment is also supporting the voluntary defense organizations.

The banner was referred to Fo63 at His Majesty The King's 50 birthday in 1996 by the then Chief of Defence Staff General Owe Wiktorin. The banner was taken over, along with other Fo 63 traditions, by the Norrbotten detachment 2000.

Description: on a white canvas, a red fortress wall with gate tower, with one running raindeer in blue with red markings. The canvas shows the wall from the city of Boden coat of arms and the Västerbotten raindeer.


 

Adress:
Norrbottens regemente I19 Norrbottensgruppen
961 05 BODEN
Telefon:
0921-34 80 00
E-post:
mrn-norrbottensgruppen@mil.se
Kalender
Tyck till om sidan