Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Norrbottensgruppen

Om Norrbottensgruppen

Norrbottensgruppen, en utbildningsgrupp inom Norra militärregionen, MR N.

Norrbottensgruppen

Utbildningsgruppen är en del av Norra Militärregionen (MR N) i Boden.

Vår uppgift är att utbilda hemvärn och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamheten i Luleå, Boden, Jokkmokk, Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner.

Den bataljon som vi stödjer är 12:e hemvärnsbataljonen.

Kontakta oss på: mrn-norrbottensgruppen@mil.se

 

 

 

 


Personal:

Utbildningsgruppchef: Övlt Peter Ekman

Utbildningssektionen

Chef: Major Patrik Borgström

Utbildningsofficerare:

Kapten Jan Modig

Löjtnant Stefan Pieksma

Löjtnant Per Flodin

Fanjunkare Patrik Eriksson

Kapten John Strandberg

Förvaltare Esko Hakasalo

Fanjunkare Han-Erik Uusitalo

Fanjunkare Markus Morin

 

Stödsektionen

Chef: Kapten Johnny Nordström

Teknisk chef: Kapten Michael Thörnäs

Administration: Margareta Ryding

Uhbef: Kapten Thomas Hansson

Mtrl handläggare: Hanna Strömberg

Rekryterings handläggare:Tomas Halleman

 


Historik

Svenska

Bodens försvarsområde (Fo 63) var ett försvarsområdesförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1942-2000. Förbandet var förlagt inom Bodens garnison i Boden, Norrbottens län.

Norrbottensgruppen (G 63) är en utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2000. Förbandet är förlagt inom Bodens garnison i Boden i Norrbotten.

Norrbottensgruppen (G 63) överfördes från Norra militärdistriktet (MD N) till att bli en enhet inom Norrbottens regemente (I 19) från och med den 1 januari 2006.

Norrbottensgruppen (G 63) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i södra delen av Norrbottens län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer.

Fanan överlämnades till Fo63 på Hans Majestät Konungens 50 års dag 1996 på artillerigården av dåvarande ÖB General Owe Wiktorin.

Fanan övertogs, tillsammans med övriga Fo 63 traditioner, av Norrbottensgruppen 2000.

Beskrivning: på vit duk en röd fästningsmur med porttorn åtföljd av en springande blå ren med röd beväring. Duken visar muren från Bodens stadsvapen och Västerbottens ren.

English

Boden defense area (Fo 63) was an area defense corps of the Armed Forces which operated between the years 1942 to 2000. The unit was located in Boden garrison in Boden, Norrbotten County.

Norrbotten detachment (G 63) is a training detachment in the Armed Forces that has served since 2000. The unit is located in Boden garrison in Boden in northern Sweden.

The Norrbotten detachment (G 63) were transferred from the Northern Military District (MD N) to become a branch of the Norrbotten Regiment (I 19) from 1 January 2006. The Norrbotten detachments (G 63) current task is to educate, organize and administer the Home Guard units in the southern part of Norrbotten County. The detachment is also supporting the voluntary defense organizations.

The banner was referred to Fo63 at His Majesty The King's 50 birthday in 1996 by the then Chief of Defence Staff General Owe Wiktorin. The banner was taken over, along with other Fo 63 traditions, by the Norrbotten detachment 2000.

Description: on a white canvas, a red fortress wall with gate tower, with one running raindeer in blue with red markings. The canvas shows the wall from the city of Boden coat of arms and the Västerbotten raindeer.


 

Adress:
MR N / Norrbottensgruppen
961 05 BODEN
Telefon:
0921-34 80 00
E-post:
mrn-norrbottensgruppen@mil.se
Kalender
Tyck till om sidan