Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 141:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 141:a kompaniet

Från hemvärnslarm till anfall i krig

"Hemvärnslarm! Enligt larmlista." Klockan är 17:00 onsdag kväll när larmet går. Chefer börjar ringa runt till sina underställda. Strax därefter börjar soldaterna rulla in på mobiliseringsplatsen. När tillräckligt många är på plats får en plutonchef order om att ta vapenförrådet för att kunna påbörja vapenuthämtning.

141 insatskompaniet startar sin SÖF med mobiliseringsövning. Larmlistor och inkallelse testas. Soldaterna kommer på plats, vapen hämtas ut, förflyttning sker för att hämta ut fordon och lasta all utrustning. Därefter avtransport för att mobilisera klart på grupperingsplats. 6 timmar efter larmet gått är hela kompaniet på plats ute i terrängen och klara att lösa uppgift. Då det är första gången detta genomfördes finns mycket att slipa på och nästa gång kommer vi vara klara långt tidigare.

Övningen fortsätter därefter som en utbildande övning i kompani ram. Under torsdag och fredag så får en av plutonerna i uppgift att bevaka och skydda ett objekt ett antal mil bort och övar både marsch transport, tagande av objekt samt bevaka- och skyddauppgifter med omhändertagande och gripande av personer. TOLO-gruppen (tankning och laddningsomgång) har övning samma helg och plutonen och kompaniet får öva på att samordna TOLO längs marschen. De blir därefter under hemtransporten utsatta för ett eldöverfall där de får flertalet skadade, utslagen bandvagn samt flyende fiende. De får utöver att hantera och besvara själva eldöverfallet öva sjukvård, stridsbogsering samt förföljning med hund.

Den andra plutonen övar under dagen skarpskjutning omfattande plutons anfall med samordning av två grupper och växelvist förfarande inom grupp. Samtidigt får kompaniledningen och stabsgruppen träna på att upprätta samband och leda de båda plutonerna. Både rakel, radio 180 och radio 195 används för att få bästa samband på de olika avstånden plutonerna befinner sig på. I övrigt förs lägeskarta och händelselogg skrivs för att kunna upprätta krigsdagbok. Ordrar för kommande uppgifter skrivs och kartoleat skapas för att ge plutoncheferna vid nästa ordergivning.

Under lördagen vaknar vi sedan upp till orienteringen om att krigstillstånd råder och stridsberedskapen höjs. Efter lite kompletterande utbildning och rekognoscering gör kompaniet uppsittning i fordonen och påbörjar marsch till omlastningsplats tillika utgångspunkt för anfall. Därefter genomförs ett kompanianfall med skarp ammunition. Ett objekt skall tas och på vägen dit får en pluton i uppgift att framrycka och agera understöd åt den andra plutonen som skall framrycka för att ta objektet. Ett moment som tränar alla funktioner. Kompanicheferna leder sitt förband avsuttet bakom varsin pluton. Plutoncheferna får öva på att leda plutonen i strid med en framryckande pluton vid sidan om, det övas med alla understödsvapen, vägövergångar, förblindning för att stödja en plutons framryckning med mera.

Trossen får fullt upp med att hämta upp skadade som skall avtransporteras och omlastas till ambulans, de får samverka med TOLO för att få fram ytterligare ammunition och sen få ut denna till plutonerna. MC-ordonnanserna rekar vägar, visar in TOLO, stöttar med transporter av mindre saker. Den del av kompaniledningen och stabsgruppen som befinner sig kvar vid omlastningsplatsen sköter ledningen från radiobandvagnen. Lyssnar på alla radionät, svarar på anrop, för lägeskarta, skriver krigsdagbok, rapporterar och sköter sambandet mot bataljonsstab.

Runt 1530 på söndagen när vård genomförts efter konstens alla regler är all materiel inne i förråden igen och trötta men nöjda soldater rullar hemåt. Kompanichefens första ord vid sista kompaniuppställningen var "Bra jobbat allihop, riktigt bra jobbat! Tack för en bra övning!". Nu skrivs planerna för att lyfta kompaniet ännu mer för att nästa övning prestera ännu bättre.


Skulle du också vilja bli en del i vårt kompani? Skicka en intresseanmälan här och skriv "141 insatskompaniet" under önskemål. Vi garanterar att du kommer till ett kompani med mycket god stämning, förbandsanda och höga ambitioner!

 

 

Publicerad: 2018-05-07, 141:a kompaniet
Av: Stillfjord, Tove <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-05-07

2018-05-07

Från hemvärnslarm till anfall i krig

Läs artikeln

2017-02-20

SÖF 2017

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan