Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 244:e trafikplutonen

Klicka här för att läsa mer om 244:e trafikplutonen

Visar nyheter från 26 september 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Stöd till polisen

Återigen har 244:e Trafikpluton efterfrågats och på begäran stöttat polisen med trafikreglering en lördagkväll i september.

Två gånger per år anordnas Barkarby bilträff och lokalpolisområde Järfälla har begärt stöd från Försvarsmakten om att underlätta trafiksituationen i området kring platsen i samband med arrangemanget, vilket har bestått i att trafikreglera avfarter från E18 och korsningar med hög trafikintensitet i närområdet till IKEA i Barkarby.

Genomfört uppdrag

Efter att ha varit på utsättningsmöte hos polisen i Jakobsberg placerades två grupper på varsitt ställe i god tid innan arrangemanget startade i höjd med Barkarby industriområde. Grupperna såväl plutonsledningen och polisledningen hade goda sambandsmöjligheter med varandra med sambandssystemet Rakel.

Uppdragstaktik har tillämpats av respektive grupp vilket betytt att respektive gruppchef kunnat ta initiativ på plats att flytta soldaterna där de behövts som bäst för att hantera trafiksituationen på bästa sätt och för att undvika trafikolyckor.

Sammanfattning

Uppslutningen var god mot bakgrund av den korta framförhållning som blev av olika skäl och polisen var mycket nöjda efter genomfört uppdrag.

Höstens arrangeman var betydligt lungnare än vårens och återigen hade soldaterna en avsevärt dämpande effekt på de som ville utåtagera med sina bilar.

Nytt för denna gång var att vi hade med en av plutonens motorcykelförare som bland annat åkte mellan grupperna.

Förutom att uppdraget har gett ett mycket bra övningstillfälle under polisledning har det även denna gång gett plutonen ett synliggörande utanför Försvarsmakten.

Enligt uppdrag.

Mihai Saulescu

Chef 244. Trafikpluton

Publicerad: 2017-09-17, 244:e trafikplutonen
Uppdaterad*: 2017-09-17

2019-05-06

Trafikpluton och Stödförordningen

Läs artikeln

2019-04-28

Förbands-KFÖ med Trafikplutonen

Läs artikeln

2019-01-20

Trafikplutons för året första KU

Läs artikeln

2019-01-03

Trafikplutons SÖF med Attundalandsbataljonen

Läs artikeln

2018-11-23

Befattnings-KFÖ ur Trafikplutonens perspektiv

Läs artikeln

2018-05-21

Trafikplutonen utbildas på MC409

Läs artikeln

2018-05-06

Stöd till polisen – bra övningstillfälle under polisledning

Läs artikeln

2017-12-18

244:e Trafikpluton under Aurora 17

Läs artikeln

2017-09-17

Stöd till polisen

Läs artikeln

2017-07-11

Stockholms Trafikplutons SÖF

Läs artikeln

2017-06-25

Förtrogenhetsutbildning på MC409

Läs artikeln

2017-06-23

Stöd med trafikreglering.

Läs artikeln

2017-04-06

TRAFIKPLUTON BEHÖVER FLER GRUPPCHEFER

Läs artikeln

2017-01-11

Trafikplutons KFÖ i Skövde 2016

Läs artikeln

2016-11-10

Trafikplutons stöd till polisen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan