Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 244:e trafikplutonen

Klicka här för att läsa mer om 244:e trafikplutonen

Trafikplutons för året första KU

Näst sista söndagen i januari, en kall vintrig men solig dag, genomförde MC-förarna ur Trafikpluton i Stockholm årets första KU (kompletteringsutbildning), vilket innefattade formell utbildning i vapentjänst Pistol 88 på Livgardet i Kungsängen.

Målet med utbildningen har varit att deltagarna skulle få formell kunskap om Pistol m/88. Kunna handha sitt personliga vapen samt förmedla ett förtroende för sin vapenhantering hos omgivningen och lösa elduppgifter på korta avstånd med varierande tidstillgång och målyta.

Plutonens MC-förare har i dagsläget väldigt varierande kunskaper om pistolskytte, vilket inte mist visade sig under förra årets kompetensprov på just Pistol 88, då endast två klarade skjutprovet.

Därför är avsikten att föröka hålla ett antal KU-pass med just pistolskytte så att fler, och helst samtliga klarar av kompetensprovet för pistol nästa år 2020.

Skjutövningarna i stort

Viktigt att tänka på är att komma från skjutbanebeteendet, att det inte handlar om att samla poäng på en tavla utan förstå att skjutövningarna är anpassade för stridssituationer. Vi pratar om antal träffar inte antal skott i övningsmomenten.

Här kan nämnas målkontrollen som ett av de viktigare momenten i skjututbildningen, vilket jag personligen har sett det slarvas med allt för ofta.

Om man skjuter en övning som kräver 6 träff i figuren, då tar man inte ner pistolen efter att ha skjutit 6 skott och hölstrar vapnet. Istället behåller man siktbild och tryckpunkt tills man säkerställt att träffarna har gjort tillräcklig verkan, och avslutar sedan med en målkontroll eller omvärldskontroll om man så vill för att se över att det inte dyker upp något annat som ska bekämpas och att våra kamrater är ok. Det här gäller för såväl pistolskyttarna såväl som för Ak4B-skyttarna.

I förlängningen är samtidigt kunskapen i hur du hanterar ditt vapen en viktig förutsättning för att kunna skydda dig själv eller andra i ett skarpt läge.

Sammanfattning

Utbildningen har syftat till att deltagaren efteråt ska kunna vidareutbildas i skarp skjututbildning samt vidmakthålla eller öka sin skjutkompetens för sin befattning i Hemvärnet och slutligen klara av kompetensprovet för Pistol 88 nästa år 2020.

Med detta sagt är det min och Trafikplutons ambition att få till fler KU-pass så att förbandet kan vidareutvecklas i sin förmåga och krigsduglighet.

Publicerad: 2019-01-20, 244:e trafikplutonen
Av: Mihai Saulescu <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2019-01-20

2019-05-06

Trafikpluton och Stödförordningen

Läs artikeln

2019-04-28

Förbands-KFÖ med Trafikplutonen

Läs artikeln

2019-01-20

Trafikplutons för året första KU

Läs artikeln

2019-01-03

Trafikplutons SÖF med Attundalandsbataljonen

Läs artikeln

2018-11-23

Befattnings-KFÖ ur Trafikplutonens perspektiv

Läs artikeln

2018-05-21

Trafikplutonen utbildas på MC409

Läs artikeln

2018-05-06

Stöd till polisen – bra övningstillfälle under polisledning

Läs artikeln

2017-12-18

244:e Trafikpluton under Aurora 17

Läs artikeln

2017-09-17

Stöd till polisen

Läs artikeln

2017-07-11

Stockholms Trafikplutons SÖF

Läs artikeln

2017-06-25

Förtrogenhetsutbildning på MC409

Läs artikeln

2017-06-23

Stöd med trafikreglering.

Läs artikeln

2017-04-06

TRAFIKPLUTON BEHÖVER FLER GRUPPCHEFER

Läs artikeln

2017-01-11

Trafikplutons KFÖ i Skövde 2016

Läs artikeln

2016-11-10

Trafikplutons stöd till polisen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan