Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 244:e trafikplutonen

Klicka här för att läsa mer om 244:e trafikplutonen

Trafikplutons stöd till polisen

Under polisledning har 244:e trafikpluton en lördagskväll i maj stöttat polisen med trafikreglering i närområdet till IKEA i Barkarby under Barkarby bilträff.

Bakgrund

Enligt Stödförordningen (Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet) har polisen i slutet på april begärt stöd av Försvarsmakten med att underlätta trafiksituationen i området kring platsen i samband med Barkarby bilträff, varmed det uppdrogs åt 244:e trafikpluton att lösa uppgiften lördagen den 7 maj.

Genomfört uppdrag

Snabba beslut kräver också skyndsamhet i denna korta framförhållning från Försvarsmakten och därför startades direkt en förfrågan på hur många som kunde ställa upp.

Här fanns det en stor risk att vi skulle bli tvungna att tacka nej till uppgiften, men döm om min förvåning när så många ändå valde att ställa upp på så kort varsel. Detta tyder helt klart på att det finns en stark sammanhållande förankring inom plutonen och en vilja att hjälpa till där det behövs.

Efter att ha varit på utsättningsmöte hos polisen i Jakobsberg placerades två grupper på varsitt ställe i god tid innan arrangemanget startade i höjd med arrangemangets samlingsplats i Barkarby. Grupperna hade goda sambandsmöjligheter med varandra med sambandssystemet Rakel och så klart också med plutonsledningen och polisledningen som satt tillsammans i polisens ledningsfordon.

De begränsningar som fanns har varit att trafikposterna inte har fått stoppa fordon för kontroll av förarna, och inte heller ha fått använda våld för det fall någon förare skulle ha vägrat lyda trafikanvisningarna, varför plutonen inte heller tog med några vapen.

Sammanfattning

Insatsen har bestått i att trafikreglera avfarterna från E18 och korsningar med hög trafikintensitet i närområdet till IKEA i Barkarby vilket har inneburit att plutonsdeltagarna har fått genomföra skarpa uppgifter under polisledning.

Det rådde bitvis kaos när alla bilar skulle ta sig till IKEA samtidigt som ”normalbilisten” bara ville åka förbi men detta löstes med bravur av trafikposterna som behöll sin lugna attityd under hela tiden så helt klart har detta varit en stor utmaning.

För allmänheten var militärens närvaro en ovanlig förekomst och nyfikenheten var därför också stor med en massa frågor till soldaterna. Blotta närvaron hade också en många gånger avsevärd dämpande effekt på allmänheten. Någon förbipasserande uttryckte sig till exempel om att det borde vara fler militärer än poliser på plats istället.

Deltagarna har varit mycket positiva till plutonens stöd till polisen och när insatsen väl genomfördes med lovord från polisens sida blev detta en ordentlig moralhöjare hos alla deltagare.

Till sist

Det är min absoluta bestämda uppfattning att plutonen snarast/skyndsamt behöver få ut den nya trafikpostutrustningen (tresidigt varningstält, varningspuckar, stopplampa) eftersom den som tilldelats, och till vissa delar saknas helt är av varierande kvalité på grund av åldersskäl.

Med den högre trafikintensitet som finns vid de flesta trafiksituationer – som den vid IKEA Barkarby där trafiksoldater ur Trafikplutonen avses verka måste den typ av trafikpostutrustning av samma modell som polisen använder tilldelas plutonen. Inte minst för att den har en betydligt större signalverkan och är modern rent tidsmässigt.

Enligt uppdrag.

Löjtnant Mihai Saulescu

Chef 244:e trafikpluton

Publicerad: 2016-11-10, 244:e trafikplutonen
Uppdaterad*: 2016-11-10

2019-05-06

Trafikpluton och Stödförordningen

Läs artikeln

2019-04-28

Förbands-KFÖ med Trafikplutonen

Läs artikeln

2019-01-20

Trafikplutons för året första KU

Läs artikeln

2019-01-03

Trafikplutons SÖF med Attundalandsbataljonen

Läs artikeln

2018-11-23

Befattnings-KFÖ ur Trafikplutonens perspektiv

Läs artikeln

2018-05-21

Trafikplutonen utbildas på MC409

Läs artikeln

2018-05-06

Stöd till polisen – bra övningstillfälle under polisledning

Läs artikeln

2017-12-18

244:e Trafikpluton under Aurora 17

Läs artikeln

2017-09-17

Stöd till polisen

Läs artikeln

2017-07-11

Stockholms Trafikplutons SÖF

Läs artikeln

2017-06-25

Förtrogenhetsutbildning på MC409

Läs artikeln

2017-06-23

Stöd med trafikreglering.

Läs artikeln

2017-04-06

TRAFIKPLUTON BEHÖVER FLER GRUPPCHEFER

Läs artikeln

2017-01-11

Trafikplutons KFÖ i Skövde 2016

Läs artikeln

2016-11-10

Trafikplutons stöd till polisen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan