Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 244:e trafikplutonen

Klicka här för att läsa mer om 244:e trafikplutonen

Trafikplutons KFÖ i Skövde 2016

Landets fyra trafikplutoner har under tre dagar i september 2016  varit samlade på Trängregementet och i området runt Skövde. Dagarna ägnades åt utbildning av Trafikplutonernas personal, syftande till att nå vissa utvecklingsmål före september 2017 då försvarsmaktsövningen Aurora 17 genomförs. Den kommer att vara den största övningen i sitt slag på många år preliminärt med fler än 19 000 deltagare, varav en fjärdedel från Hemvärnet.

Fokus och sammanfattning under KFÖ

Målet med KFÖ:n har varit att plutoncheferna ska ha genomfört taktisk orderträning genom nedbrytning av order typiska för trafikförband från högre chef. Trafikposterna har övats i olika trafikmiljöer och komplexitet syftande till att höja deras förmåga till trafikreglering, samt att gruppchefer och soldater har genomfört vägrekognosering och presentation av denna genom bland annat skisser.

För 244:e trafikplutonens del har dessa utbildningsdagar varit riktigt lärorika med utvecklande diskussioner kring ämnen och områden som berör landets trafikplutoners fortsatta utveckling, men framför allt att få träffa kamrater från landets övriga tre trafikplutoner var en riktig framgångsfaktor. Stödjande förband har varit 1:a trafik- och transportledningskompaniet vid Trängregementet, och utan deras stöd hade aldrig denna KFÖ kunnat genomföras så framgångsrikt som den gjordes.

Det gavs även tillfälle för motorcykelförarna att provköra Försvarsmaktens nyaste införskaffade motorcykel MC810 (BMW F800 GSA Adventure 800 cc) som har blixtljusfunktion vilka kommer att användas av trafiksoldater och militärpolis. Även föregångaren MC409 (KTM 400 LS-E/mil), som sannolikt kommer att omfördelas till bland annat trafikplutonerna i Hemvärnet provkördes.

Baserat på detta ser jag med tillförsikt att få delta med plutonen i Aurora 17, likasom Arméövningen 2019 som enligt uppgift kommer att genomföras i vintermiljö i Boden.

Löjtnant Mihai Saulescu
Chef för 244:e trafikpluton

Publicerad: 2017-01-11, 244:e trafikplutonen
Uppdaterad*: 2017-01-20

2019-05-06

Trafikpluton och Stödförordningen

Läs artikeln

2019-04-28

Förbands-KFÖ med Trafikplutonen

Läs artikeln

2019-01-20

Trafikplutons för året första KU

Läs artikeln

2019-01-03

Trafikplutons SÖF med Attundalandsbataljonen

Läs artikeln

2018-11-23

Befattnings-KFÖ ur Trafikplutonens perspektiv

Läs artikeln

2018-05-21

Trafikplutonen utbildas på MC409

Läs artikeln

2018-05-06

Stöd till polisen – bra övningstillfälle under polisledning

Läs artikeln

2017-12-18

244:e Trafikpluton under Aurora 17

Läs artikeln

2017-09-17

Stöd till polisen

Läs artikeln

2017-07-11

Stockholms Trafikplutons SÖF

Läs artikeln

2017-06-25

Förtrogenhetsutbildning på MC409

Läs artikeln

2017-06-23

Stöd med trafikreglering.

Läs artikeln

2017-04-06

TRAFIKPLUTON BEHÖVER FLER GRUPPCHEFER

Läs artikeln

2017-01-11

Trafikplutons KFÖ i Skövde 2016

Läs artikeln

2016-11-10

Trafikplutons stöd till polisen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan