Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019 - Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Provordning för hundekipage
Avtal och protokoll
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Skaraborgsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Skaraborgsgruppen

Nya Handbok Gender

Nu finns en ny handbok som stöd åt Försvarsmaktens genderarbete. Handbok Gender är i tre delar och ska hjälpa till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor inom myndigheten. Men, även ge verktyg för att ta hänsyn till hela civilbefolkningen i en väpnad konflikt: kvinnor, män, flickor och pojkar.

de tre delarna MED LÄNKAR TILL PDF-DOKUMENT

1:1 Teoretiska grunder och ledarskap LÄNK

Denna del vänder sig till alla som vill förstå varför och hur Försvarsmakten interagerar genderperspektivet, samt till chefer som behöver stöd i sitt ledarskap.

1:2 Genomförande LÄNK

Den här delen ger praktiska råd om hur genderperspektivet kan integreras i verksamheten. Den kan användas i det dagliga arbetet på förbanden, vid övning och utbildning samt planering, genomförande och utvärdering av operationer.

1:3 Typscenarier LÄNK

Denna del innehåller ett antal typscenarier som kan användas vid utbildning integreras i övningar.

 

ARTIKEL FRÅN FÖRSVARSMAKTENS INTRANÄT

"- Vi vet alla att det är viktigt med jämställdhet, internt men också externt i de operationer vi genomför. Handboken är ett stöd i hur vi kan åstadkomma detta. Vi vill tillsammans understryka att vi tycker att det är viktigt att Försvarsmakten är en öppen och inkluderande arbetsplats. Det kommer att stärka trovärdigheten för vår verksamhet och dessutom främja rekrytering, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef.

- Vi ser handboken som ett viktigt verktyg för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina tilldelade uppgifter, tillämpa FN:s resolution 1325 och att vi tillsammans ska öka den operativa effekten. Den ska även bidra till att säkerställa att vi verkar i en jämställd organisation, tillägger Jan Thörnqvist, Försvarsmaktens insatschef.

- Vi vill särskilt uppmana er att läsa handbokens förord och använda checklistan inför beredning och beslut samt att ni tar rättighetsperspektivet, personalförsörjningsperspektivet och operativa förmågeperspektivet i beaktande, säger Silwer och Thörnqvist tillsammans.

Handboken är förankrad hos Förband och skolor och ska ses som ett stöd i den dagliga verksamheten till chefer och i den utbildning som ska genomföras. Återkoppling på handboken och dess användbarhet är viktigt för att föra arbetet framåt."

Redaktör: Åstrand Bohman, Kristina och informationsägare: Westerström, Pontus

 

FÖRORDET TILL HANDBOK GENDER

"Handbok Gender (H Gender) är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete för ökad jämställdhet och integrering av ett genderperspektiv i verksamheten, både i produktionen och i operationer och insatser. Detta är ett prioriterat arbete som syftar till att få ett breddat rekryteringsunderlag och att öka kvalitén i all verksamhet, både i fredstid och under väpnad konflikt. I grunden är det en fråga om kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i försvaret av vårt samhälle. Vi ser H Gender som ett verktyg för att stärka utvecklingen av en attraktiv myndighet dit de bästa talangerna söker sig för att vi i ord och handling upprätthåller respekten för allas lika värde och värnar om jämställdhet mellan män och kvinnor, både inom myndigheten och i insatser och operationer. H Gender bygger på behoven och erfarenheterna hos förbanden på taktisk nivå. Målsättningen är att den ska ge fördjupad kunskap om genderperspektivet inom Försvarsmakten och ge konkreta verktyg om hur det kan integreras i verksamheten."

Publicerad: 2016-09-07, Skaraborgsgruppen
Uppdaterad: 2019-04-25

2016-09-07

Nya Handbok Gender

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan