Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 351:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 351:a kompaniet

Aurora gav samverkan, spänning och rutintjänst

Med stolthet åtog sig Kronobergsbataljonen uppdraget att inleda övningsveckorna under Försvarsmaktsövning Aurora 2017. För att passa in i övningsuppläget ruckades det på den naturliga rytmen med inryck onsdag kväll och utryck söndag. Istället började soldaterna sin tjänstgöring på söndagen och ryckte ut på torsdagen efter att lämnat över uppgift till nytt Hemvärnsförband.

Vi kom väl förberedda till området vi skulle bevaka. Befälen hade under en tidigare helg varit i målterrängen och rekat samt samverkat med objektsägarna. En enorm uppgift sett till geografisk yta fördelades ut på bataljonens kompanier och helt plötsligt blev den greppbar, även om det skulle bli mycket krävande. Det förstod vi från dag ett.

Det regnar på fler ställen än Kosta

Vår övningsperiod infann sig under en för svenska mått imponerande regnperiod. Trots detta sköttes bevakningsuppgifterna klanderfritt. Imponerade värn grävdes och rutintjänst med tämligen monotona uppgifter genomfördes trots detta med stor iver och utan knot. Vi befäl var imponerade och de andra förband som var förlagda på platsen var lika imponerade. Bataljonen fick ett mycket högt betyg för vår insats. Objektsägaren önskade oss välkomna tillbaka för övning vilken dag som helst.

Inom ramen för övningen gavs det inte utrymme för speciellt mycket B-styrka, detta eftersom vi hade viktigare huvuduppgifter. Därmed inte sagt att det saknades utrymme för spänning. Det var rejält trötta soldater som avslutade övning med ett nytt övningstecken att fästa på uniformen och en erfarenhet rikare. Bilden är att soldaterna trots allt var mycket nöjda med övningen.

Rutiner prövas och befästs

De flesta av oss hade nog gärna lagt ytterligare någon dag i fält. Men Hemvärnsavtalet reglerar övningstiden till enbart fyra dygn som soldat. I gengäld fick vi öva på att överlämna uppgift till annat förband. Nog så viktigt för ett Hemvärnsförband som ska kunna lösa uppgift i månader. För i ett sådant läge så måste bara avlösningsrutiner fungera.

Att få delta i en Försvarsmaktsövning är en möjlighet att få samverka och t.o.m. samgruppera med andra förband. Från soldat till befäl får man handfast uppleva vikten av vår funktion, vilken befästs gång på gång av de vi samverkar med. Det ger en otrolig erkänsla och ett kvitto på att vi övar rätt och att vi behövs för att skydda Sverige.

/Ställföreträdande kompanichef 
Kronobergs första Insatskompani

Publicerad: 2017-11-03, 351:a kompaniet
Uppdaterad*: 2018-01-24

2019-11-07

Skärpan när allt sätts på prov

Läs artikeln

2019-09-01

Film från kvällsskjutning med insatskompaniet

Läs artikeln

2017-11-03

Aurora gav samverkan, spänning och rutintjänst

Läs artikeln

2017-03-06

I kylan mäts krafterna

Läs artikeln

2016-02-12

Blöt, kallt och eländigt ger perfekta förhållanden!

Läs artikeln

2015-12-20

Hög beredskap med full kontroll

Läs artikeln

2015-10-11

En sjukvårdsresurs att räkna med

Läs artikeln

2015-10-11

Krigsförbandsövning höljd i dimma

Läs artikeln

2015-03-16

Reflektion; Det vi älskar skyddar vi från världens faror

Läs artikeln

2015-02-11

Härlig drill med våra understödsvapnen

Läs artikeln

2014-10-12

Hemvärnet slår fienden med nit och list

Läs artikeln

2014-10-02

Kontroll, trygghet och utmaning i mask.

Läs artikeln

2014-05-25

Fullt fokus när pansarfordon skickas mot skyn

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan