Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 46:e hemvärnsbataljonen/ Södra Skånska bataljonen

Klicka här för att läsa mer om 46:e hemvärnsbataljonen/ Södra Skånska bataljonen

Välkommen till en unik organisation - gå med i Hemvärnet - Södra Skånska bataljonen!

Grundläggande militär utbildning för Hemvärnet

Tuff och givande - personlig utveckling och möjligheter

Januari – Maj 2017 genomförs  soldatutbildning, en intensiv, tuff och givande utbildning i Rinkaby för placering i Hemvärnet. Utbildningen fortsätter med befattningsträning på tre platser (Rinkaby, Kosta och Eksjö).

Utbildningens längd är fyra till sju månader beroende på vilken befattning du valt att utbilda dig till.

När du bestämt dig under utbildningen skriver du ett avtal med Södra Skånska bataljonen eller ett Hemvärnsförband.

Anmäl dig till här till grundläggande militär utbildning

Vill du veta mer om oss? Svaret får du i följande tolv punkter om det viktigaste som gäller - utbildning, utrustning, förmåner och annat. Från grundläggande militär utbildning - befattningsutbildning till Hemvärnet. Läs gärna mer om oss på vår hemsida eller facebooksida

Ha du fler frågor så hör av dig kontakta oss

Välkommen att söka till Hemvärnet - Södra Skånska bataljonen!

Vår mission är vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Vår vision är ett starkare försvar -möter varje hot, klarar varje utmaning

Södra Skånska bataljonens motto Södra Skånska bataljonen beredd när vårt samhälle är som minst berett!

1. PERSONLIG UTVECKLING - SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT GÅ MED:

Ansök på mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet. I och med ansökan får du tillgång till din personliga portal på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Gör det webbaserade rekryttestet där du svarar på frågor om hälsa, livsstil och ditt intresse för Försvarsmakten.

Du förbinder dig inte till något genom att ansluta dig

Efter grundutbildning i Försvarsmakten och under verksamhet i Hemvärnet utvecklar du

 • Personlig mognad
 • Fysisk och psykisk styrka
 • Känsla för struktur, ordning och reda
 • Förmåga att ta till dig en uppgift och lösa den
 • Prestera och leverera under press
 • Din samarbetsförmåga
 • Ditt ledarskap och ditt ansvar
 • Ditt säkerhetsmedvetande
 • Kamratskap och sammanhållning

2. DETTA KRÄVS AV DIG:

Hemvärnssoldat skyttetjänst kan du som är svensk medborgare och har minst 85 dagars fullgjord militär grundutbildning möjlighet att bli utan direkt vidare utbildning.

Har du ingen tidigare militär utbildning, kan du på flera orter genomgå grundläggande militär utbildning (GMU) med inriktning mot Hemvärnet.

Är du över 18 år finns även möjlighet att gå med i Hemvärnet som specialist. Du utbildas via en frivillig försvarsorganisation som Hemvärnet har avtal med. Du genomgår först en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Därefter fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning.

3. VAD GÖR VI MED DIN ANSÖKAN:

Man gör en kontroll i polisens register och hör med de sociala myndigheterna i din hemkommun. Sedan blir du intervjuad av någon i det Hemvärnsförband du sökt till

4. UPPGIFTER:

Du och dina kamrater i Hemvärnsförbandet skall vid en allvarlig kris kunna försvara, bevaka och/eller skydda militära skyddsobjekt, transporter, stödja samhällsviktig civil infrastruktur eller insatsförbandens verksamhet och/eller ytövervaka områden under alla väderleksförhållanden såväl under dager och mörker.

5. UTVECKLING FÖR DIG OCH TILLSAMMANS MED KAMRATER - ÖVNINGAR:

Hemvärnsavtalet fullgörs i en övningsserie

 • Särskildövning befäl (SÖB)
 • Krigsförbandsövning (KFÖ)
 • Särskild övning förband (SÖF).

För bataljonsstab och ledningspluton tillkommer vartannat år ledningsträningsövning (LTÖ).

Utöver övningsverksamheten genomförs kompletterande utbildning.

Det finns möjligheter att deltaga i utbildningskontroller för mcförare, hund, soldater, automatkarbinsskyttar och pistolskyttar och i Södra Skånska bataljonens kompetensutbyte med Hemvärnet i Danmark.

6. INTRODUKTIONSUTBILDNING:

Introduktionsutbildningen ger den nyantagne Hemvärnssoldaten Hemvärnskunskap om exempelvis organisation, utrustning, medinflytande, folkrätt, förmåner, försäkringsskydd, vapentjänst på aktuellt eldhandvapen, sjukvårdstjänst samt skyddstjänst.

Hemvärnssoldat som genomfört Grundläggande soldatutbildning/Grundläggande militär utbildning (GSU/GMU) genomför introduktionsutbildning i tillämpliga delar.

7. SKYDDSVAKTSUTBILDNING:

Skyddsvaktsutbildning är viktig då den ger Hemvärnssoldaten förmåga att verka och agera som skyddsvakt vid militära och civila skyddsobjekt.

8. HEMVÄRNSAVTAL:

Det är frivilligt att skriva det avtal som tecknas mellan Försvarsmakten och personal i Hemvärnet. Men sedan gäller avtalets skyldigheter om tjänstgöring.

Avtal tecknas i dygn (4 - 13 dagar) beroende på befattning.

9. FÖRMÅNER:

Du får ersättning för ditt engagemang i Hemvärnet. Mat, boende och kläder ingår under kurs eller övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen. Du har även rätt till sjukvård och tandvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Om du deltar i en kurs eller en övning får du antingen en dagpenning eller en dagersättning.

Vilken typ av ersättning det blir beror på kursens eller övningens längd. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Dagersättningen är en fast, skattefri summa.

Om du deltar i räddningstjänst får du ersättning enligt ett särskilt avtal. Du som är befäl i Hemvärnet får även så kallad befattningspenning som bestäms utifrån två kriterier: ansvar och tjänstgöringstid.

10. DINA MÖJLIGHETER I HEMVÄRNET - UTBILDNING - karriär:

Organisationsenheten ansvarar för planläggning, genomförande och uppföljning av utbildnings- och övningsverksamheten som genomförs antingen i ett befattningsår eller ett förbandsår.

I Hemvärnet har du möjlighet att välja den specialitet, soldat, samband, förare, kock, sjukvård, mc-ordonnans, musiker, stab, logistik mm som bäst passar dina behov och ambitioner.

Man kan fortsätta sin militära utveckling i Hemvärnet genom att bli befäl. På Hemvärnets stridskola (HvSS) genomförs befattningskurser och befordringskurser för plutonchefer till bataljonschefer. Bland annat i stridsteknik, stabstjänst, ledarskap samt olika specialkurser.

11. MEDINFLYTANDE:

Medinflytandet inom Hemvärnet är en av Hemvärnets stödpelare och är ett forum som ger möjlighet till bred delaktighet i Hemvärnets utveckling på kort och lång sikt.

Syftet är att engagera och motivera och att aktivt ta tillvara personalens kompetens och idéer.  

12. UTRUSTNING:

Personlig och stridsutrustning förvaras i bostaden av den enskilde och är fältuniform m/90, jacka m/90 lätt, fältmössa m/90 camo, basker, marschkänga m/90, vinterkänga m/90, bärsäck 2000 och kroppsskydd 90 AK. Stridsutrustning hjälm 90 K, stridsväst samt vätskebehållare 2.3 L/T, skyddsutrustning 90 B/S, stridssäck 2000 och stridshandskar 2000, knäskydd, skyddsglasögon 06B/07L.

Beväpning automatkarbin 4b-rödpunktssikte med patronlägeslås och viss personal pistol 88.

Gemensam materiel kan vara understödsvapen, sambandsmateriel, fordon, kok, tält, sjukvårdsmaterial, mm som vi har i våra förråd.

Uppdaterad*: 2016-08-05

2017-10-31

Roligt, givande och minnesvärt - Krigsförbandsövning 2017 med Södra Skånska bataljonen

Läs artikeln

2017-08-21

Musik vid Ån i Kävlinge

Läs artikeln

2017-07-15

Har du idag eller tänker dig en befattning i grupp, pluton, kompani eller bataljon - sök kurser och utveckla dig!

Läs artikeln

2017-06-16

Se – lyssna – lära! Övning grön krigare

Läs artikeln

2017-05-23

Militär skyddsvakt på vakt för att skydda Sverige vid kris och konflikt

Läs artikeln

2017-05-16

Nära 10 000 besökare fick uppleva ett positivt och effektivt Hemvärn ur Södra Skånska bataljonen.

Läs artikeln

2017-03-27

Nyutbildade rekryter välkomnas till Södra Skånska bataljonen

Läs artikeln

2017-03-27

Man blir förvånad att man kan öva så många olika grundläggande förmågor under en helg!

Läs artikeln

2017-02-12

Södra Skånska bataljonsstaben och ledningsplutonen övar ledning

Läs artikeln

2016-12-20

God Jul och Gott Nytt år önskar Södra Skånska bataljonen

Läs artikeln

2016-12-11

Julvesper i Ystad - Jultecknen blir allt fler - snart stundar julen!

Läs artikeln

2016-12-03

Svåra påfrestningar på vårt samhälle, jordbruksverket begär stöd

Läs artikeln

2016-11-30

Adventsvesper Allhelgonakyrkan 28 november 2016

Läs artikeln

2016-08-04

Välkommen till en unik organisation - gå med i Hemvärnet - Södra Skånska bataljonen!

Läs artikeln

2016-06-13

Har man har ont efter träning är det bara växtvärk - Södra Skånska bataljonen deltar i Älvsborgsmarschen

Läs artikeln

2016-06-13

Tillsammans är vi starka - Varje befäl och soldat är grunden i vår totala förmåga

Läs artikeln

2015-12-22

Ett julkort från Södra Skånska bataljonen

Läs artikeln

2015-09-19

Lyckad övning i Ystad

Läs artikeln

2015-09-16

Solen skiner alltid på en Hemvärnssoldat! eller...JO! även infanteriväder är vår melodi...

Läs artikeln

2015-08-25

Södra Skåningarnas dag Revingehed 2015

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan