Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Upplands- och Västmanlandsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Upplands- och Västmanlandsgruppen

Närkampsinstruktörskurs på Ledningsregmentet

Under två veckor i augusti genomförde Ledningsregementet i Enköping en lokal Närkampsinstruktörskurs.


Första veckan var även ett tillfälle för redan utbildade närkampsinstruktörer att förnya sin certifiering.Totalt infann sig cirka 20 elever från olika förband varav hälften skulle genomföra Repetitionskurs i Närkamp och blev klara redan efter första veckan.

Den här artikeln är mer som en orientering för läsarna men tar upp lite kort om mina reflektioner om närkamp i stort.

Redan i antagningsbeskedet påmindes vi på förekommen anledning om att instruktörskursen är en fysiskt mycket krävande kurs och att elever som inte bedömdes ha rimliga förutsättningar att klara kursen skulle komma att avskiljas redan första kursveckan. För att undvika avhopp eller avskiljningar på grund av svag fysisk status, inleddes kursen med fystest vilket är relativt nytt mot tidigare åren. Elev som blev underkänd på fystesterna fick därför inte genomföra kursen.

Närkampssystem som används då och nu.

Föregångaren till dagens närkampsutbildning genomfördes olika och skräddarsyddes för respektive förband enligt förbandschefs bestämmande. Under Allan Manns tid utbildade man officerskadetter vid dåvarande Krigsskolan Karlberg i närstrid. Begreppet handgemäng användes flitigt och skulle tillgripas då närstrid inte längre ansågs kunna utföras med eld eller då handgemäng eftersträvades, till exempel vid tyst anfall.

Förbanden var beroende av att det fanns ett flertal befäl/värnpliktiga som var kunniga och aktiva i någon budosport, till vilka förbanden med fördel skulle utnyttja dessa resurser.

Markstridsskolan i Kvarn sökte i början på 2000-talet efter ett system som kunde appliceras i Försvarsmakten och som på kort tid, med stridsutrustning och begränsad rörlighet kunde ge god effekt på de som utbildades. Kort därpå genomfördes den första instruktörskursen för närkamp vid Markstridsskolan och var ett första steg att skapa ett enhetligt system för närkamp inom Försvarsmakten. Då låg fokus på tekniker från det Israeliska systemet Krav Maga.

År 2013 hände något och samtliga Närkampsexaminatorer kallades ner till funktionsföreträdaren på Markstridsskolan för att utbilda sig i det nya tänket inom närkampssystemet. Kort kan man säga att dagens närkampsutbildning ligger fokus på kamp/brottning ståendes och på marken med MMA-tekniker vilket innebär att visa sin kampvilja och att aldrig ge upp en fajt oavsett typ av motstånd.

Närkamp från grunden.

Målsättningen med Närkampsinstruktörskursen är bli utbildade till GMU-instruktörer i närkamp och efter examination ha behörighet att utbilda soldater och personal i Försvarsmakten i grundläggande närkamp och laga befogenhet.

Själv kom jag i kontakt med militär närkamp för första gången 1984 då frivillig försvaret anordnade en central veckokurs i ”Grundläggande utbildning i handgemäng” i Halmstad.

Det man i princip lärde ut var skärning/pipslag, kolvstöt, parader och vändningar med automatkarbinen. Detta drillades under en hel vecka ute på fältet.

Examination.

Det var många av oss som var stela och hade värk i hela kroppen efter allt fajtandes den första veckan och repetitionseleverna kunde åka hem utvärderade och omcertifierade medan andra gänget genomförde ytterligare en vecka på kursen.

Den här veckan har för mig varit en i första hand fysiskt utmaning och jag kan bara säga så här i efterhand att ni som gillar närkamp och anser att ni har det som krävs – sök kursen!

Enligt uppdrag

//  Lt Mihai Saulescu

    C 244. Trafikpluton

Publicerad: 2018-11-22, Upplands- och Västmanlandsgruppen
Uppdaterad*: 2018-11-22

2021-01-27

Ny bataljonchef för 21.Hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2020-05-31

Presentation av Upplands och Västmanlandsgruppens nye chef.

Läs artikeln

2020-05-27

Chefsbyte vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2020-05-14

Ny personal på Upplands och Västmanlandsgruppen!

Läs artikeln

2020-05-14

Information till soldater i 21 och 22 Hemvärnsbataljon samt 214 Hemvärnsunderrättelsekompaniet.

Läs artikeln

2020-03-27

Information om restriktioner för inpassering på LSS garnison.

Läs artikeln

2020-03-20

Åtgärder kopplade mot Coronaviruset

Läs artikeln

2019-12-10

Information inför kommande utbildningsåret.

Läs artikeln

2019-11-09

Chefen Upplands och Västmanlandsgruppen har ordet.

Läs artikeln

2019-10-18

Chefsbytesceremoni vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2019-09-07

Försvarsmakten övar i Västeråsområdet under vecka 938

Läs artikeln

2019-05-08

Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20!

Läs artikeln

2019-02-18

Introduktionsutbildning för Hemvärnsförband på LedR

Läs artikeln

2018-11-22

Närkampsinstruktörskurs på Ledningsregmentet

Läs artikeln

2018-11-15

Verksamhet vid UVG 2019

Läs artikeln

2018-08-15

SM AK4 & RM Pistol 88

Läs artikeln

2018-04-04

Ny chef för utbildningssektionen.

Läs artikeln

2018-01-12

Information om uppstartsmöte 2018

Läs artikeln

2017-10-26

Verksamhet 2018

Läs artikeln

2017-08-02

Patrull ur 214.hvund deltager som enda svenska lag vid Admiral Pitka Recon Challenge 2017 i Estland.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan