Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Upplands- och Västmanlandsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Upplands- och Västmanlandsgruppen

Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20!

Information till allmänheten om att Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20, 13/5 - 19/5

Hemvärnet genomför årligen övningar på många platser i Sverige. Hemvärnets uppgifter är att bevaka och skydda militära skyddsobjekt och civila samhällsviktiga anläggningar. Militära flygbaser och marina basområden är exempel på viktiga militära skyddsobjekt. Många civila hamnar och flygplatser är också viktiga för att kunna försörja vårt samhälle med olika typer av förnödenheter och våra möjligheter till kommunikationer mot omvärlden. Civila flygplatser och hamnområden skulle därför vid ett militärt angrepp mot Sverige kunna utnyttjas av en angripare för egna syften, t. ex för att föra in trupp och materiel. Dessa faktorer utgör de viktigaste anledningarna för att vi övar i Västerås. Under den övning som genomförs just nu deltar ca 300 kvinnor och män.

Vi kommer att märkas i Västerås hamnområde och intilliggande energihamn, i anslutning till Mälarenergi, i området med drivmedelscisternerna norr om hamnen samt runt Västerås flygplats. Vi kommer också att finnas runt området vid Lövudden. Utanför stadskärnan kommer vi att genomföra övningsmoment i Grävlinge och på Räddningstjänstens övningsplats vid Fågelbacken.

Skjutning med lös ammunition kommer att förekomma. Lös ammunition är en ammunitionstyp där det inte kommer ut någon projektil eftersom den är av trä och smulas sönder när den träffar en speciell anordning som fästs på vapnets mynning. Bulleravståndet utan hörselskydd vid användandet av lös ammunition är 25 m. All personal som deltar i övningen är självklart utbildade i vilka säkerhetsbestämmelser som gäller.

Civila medborgare uppmanas därför att följa instruktioner från såväl övad personal som från personal som ingår i övningsledningen. Personal i övningsledningen utmärks av att dessa bär en blågul armbindel över vänster arm.

Visst buller uppstår som en naturlig följd när Försvarsmakten övar olika typer av stridssituationer. Dessutom skall förbandsenheter förflytta sig i fordon vilket kan påverka trafikmiljön under vissa begränsade tider. Från försvarsmaktens sida ber vi om ursäkt för detta och hoppas att alla Västeråsare och andra besökare i stan har överseende med detta under den tid övningen pågår. Det är främst under fredagen och lördagen som den största påverkan kommer att märkas.

Försvarsmakten annonserar övningen i VLT och Västerås tidning. Dessutom kommer ett inslag att göras i P 4 Västmanland i samband med att övningen börjar under torsdag förmiddag.

Överstelöjtnant Bengt Tiberg
Övningledare
Mobilnr 072-1739998

 

Publicerad: 2019-05-08, Upplands- och Västmanlandsgruppen
Uppdaterad*: 2019-05-09

2021-01-27

Ny bataljonchef för 21.Hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2020-05-31

Presentation av Upplands och Västmanlandsgruppens nye chef.

Läs artikeln

2020-05-27

Chefsbyte vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2020-05-14

Ny personal på Upplands och Västmanlandsgruppen!

Läs artikeln

2020-05-14

Information till soldater i 21 och 22 Hemvärnsbataljon samt 214 Hemvärnsunderrättelsekompaniet.

Läs artikeln

2020-03-27

Information om restriktioner för inpassering på LSS garnison.

Läs artikeln

2020-03-20

Åtgärder kopplade mot Coronaviruset

Läs artikeln

2019-12-10

Information inför kommande utbildningsåret.

Läs artikeln

2019-11-09

Chefen Upplands och Västmanlandsgruppen har ordet.

Läs artikeln

2019-10-18

Chefsbytesceremoni vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2019-09-07

Försvarsmakten övar i Västeråsområdet under vecka 938

Läs artikeln

2019-05-08

Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20!

Läs artikeln

2019-02-18

Introduktionsutbildning för Hemvärnsförband på LedR

Läs artikeln

2018-11-22

Närkampsinstruktörskurs på Ledningsregmentet

Läs artikeln

2018-11-15

Verksamhet vid UVG 2019

Läs artikeln

2018-08-15

SM AK4 & RM Pistol 88

Läs artikeln

2018-04-04

Ny chef för utbildningssektionen.

Läs artikeln

2018-01-12

Information om uppstartsmöte 2018

Läs artikeln

2017-10-26

Verksamhet 2018

Läs artikeln

2017-08-02

Patrull ur 214.hvund deltager som enda svenska lag vid Admiral Pitka Recon Challenge 2017 i Estland.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan