Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Upplands- och Västmanlandsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Upplands- och Västmanlandsgruppen

Visar nyheter från 17 maj 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Åtgärder kopplade mot Coronaviruset

 

 

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg har 200319 beslutat om att förlänga Hemvärnets övnings- och utbildningsuppehåll fram till söndagen den 3 maj. Orsaken är de påfrestningar Sverige utsätts för kopplade till Coronaviruset.

Det innebär att all övnings- och kursverksamhet inom Hemvärnet ställs in t.o.m. söndag 3 maj eller tills nytt beslut fattas av Rikshemvärnschefen. 
Detta gäller även kurser för frivilligorganisationer.

Grundutbildning HV fortsätter som planerat och tidigare givna riktlinjer och direktiv följs.

Försvarsmakten följer kontinuerligt utvecklingen och Folkhälsomyndighetens bedömning samt rekommendationer.
Utifrån dessa vidtas nödvändiga åtgärder föratt säkerställa vår operativa förmåga, handlingsfrihet/uthållighet att kunna hantera stödbegäran från samhället t.ex. regionerna och bidra till minskad smittspridning.

MR M åtgärder kommuniceras huvudsakligen via Emilia och Försvarmaktens hemsida. Rikshemvärnsrådet hänvisar och vid behov länkar dessa åtgärder via hemvarnet.se och sociala media samt genom kontinuerliga rapporter från MR M stab och chefsinfo.
Om åtgärder vidtas som inte kan delges i öppna kanaler sker detta genom ordinarie insatsledning från Militärregionerna ut till aktuella hemvärnsförband.
 

– Syftet med uppehållet är att frigöra resurser för att kunna stödja samhället och hemvärnsförband har redan bidragit med fler stödinsatser, säger Stefan Sandborg.
I onsdags togs ett beslut om att stoppa övningar och utbildningarna i Hemvärnet under denna vecka medan man utredde ett längre uppehåll. Hemvärnets stridsskola ställer också in kurser och besök.
Beslutet innebär att man säkerställer Hemvärnets operativa förmåga och ger ökad handlingsfrihet och uthållighet i stödet till samhället. Att ställa in övningar, utbildningar och kurser bidrar även till en minskad risk för smittspridning i samhället. Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg har uppmanat alla hemvärnssoldater att följa Folkhälsomyndighetens råd och Försvarsmaktens riktlinjer för att minskad smittspridningen.

FAQ:
Vad händer efter vecka 18?
– Hemvärnets planerad övningsverksamhet är då en del i Aurora 20 och omfattas av den planeringen samt vilka åtgärder som tas kopplat till helheten i övningen.

Hur påverkar det Förvarsmaktens beredskap?
– Åtgärden bidrar till att säkerställa vår beredskap och förmågan att lösa uppgifter.

Vad innebär det för hemvärnssoldaten?
– Hemvärnssoldaterna fortsätter sin ordinarie arbeten och är, enligt normal rutin, beredd att lösa insatsuppgifter och stöd till samhället på order av respektive militärregionchef.

Vad innebär det för hemvärnssoldatens ersättning?
– Ingen av våra hemvärnssoldater ska förlora något på denna åtgärd. Det innebär att ersättning utgår enligt ordinarie principer och avtalstid även räknas för inställda övningar med anledning av detta beslut.

Har något annat nordiskt land gjort det samma?
– När norska försvarsmakten beslutade att avsluta övningen Cold Response togs även beslutet att ställa in Heimvernets övningar och kurser med omedelbar verkan under mars och april.


Försvarsmakten rapporterar fortlöpande om de åtgärder som myndigheten har vidtagit kopplat till spridningen det nya coronaviruset här:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/coronaviruset-och-forsvarsmakten/

Vidare information och diriktiv ges i linjeorganisationen!
Se till att hålla er informerade av det som kommuniceras via öppna källor och det som delges i linjeorganisationen via er chef.

/ Förvaltare Jenderklint UVG

Publicerad: 2020-03-20, Upplands- och Västmanlandsgruppen
Uppdaterad*: 2020-03-20

2021-01-27

Ny bataljonchef för 21.Hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2020-05-31

Presentation av Upplands och Västmanlandsgruppens nye chef.

Läs artikeln

2020-05-27

Chefsbyte vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2020-05-14

Ny personal på Upplands och Västmanlandsgruppen!

Läs artikeln

2020-05-14

Information till soldater i 21 och 22 Hemvärnsbataljon samt 214 Hemvärnsunderrättelsekompaniet.

Läs artikeln

2020-03-27

Information om restriktioner för inpassering på LSS garnison.

Läs artikeln

2020-03-20

Åtgärder kopplade mot Coronaviruset

Läs artikeln

2019-12-10

Information inför kommande utbildningsåret.

Läs artikeln

2019-11-09

Chefen Upplands och Västmanlandsgruppen har ordet.

Läs artikeln

2019-10-18

Chefsbytesceremoni vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2019-09-07

Försvarsmakten övar i Västeråsområdet under vecka 938

Läs artikeln

2019-05-08

Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20!

Läs artikeln

2019-02-18

Introduktionsutbildning för Hemvärnsförband på LedR

Läs artikeln

2018-11-22

Närkampsinstruktörskurs på Ledningsregmentet

Läs artikeln

2018-11-15

Verksamhet vid UVG 2019

Läs artikeln

2018-08-15

SM AK4 & RM Pistol 88

Läs artikeln

2018-04-04

Ny chef för utbildningssektionen.

Läs artikeln

2018-01-12

Information om uppstartsmöte 2018

Läs artikeln

2017-10-26

Verksamhet 2018

Läs artikeln

2017-08-02

Patrull ur 214.hvund deltager som enda svenska lag vid Admiral Pitka Recon Challenge 2017 i Estland.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan