Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Södertörnsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Södertörnsgruppen

Rakelutbildning för instruktörer

FM2018-12908:1 LedR LedSS Inbjudan RU FM Rakel

Kurstid:20180904-20180905.
Plats: Enköping

Ansökan LedSS tillhanda senast 20180817. (Till UGS minst en vecka innan )

Kursnummer i Prio:LEDRK519AK7

Kursen är indelad i följande moment:
• Nyheter i Rakelnätet
• Ny kurslitteratur och utbildningsmateriel
• Ny mjukvara
• Nya metoder
• Teknikfrågor
• Seminariediskussion om utbildningsfrågor
Kursen omfattar lärarledda lektioner, föreläsningar samt ett avslutande
seminarium om utbildningsfrågor. Obligatorisk närvaro under hela kursen.

Kursen examineras genom avslutande seminarium.
Betyg ges i tvågradig skala, godkänd (G) respektive icke godkänd (IG)
Litteraturen utgörs av aktuella böcker och reglementen motsv.
Detaljer framgår i kursbeskrivningen.

Målgrupp:
Personal som tjänstgör som radioinstruktör FM Rakel vid eget förband.
Förkunskapskrav:
Genomgången kurs LEDFK548RAK3 Radioinstruktör FM Rakel

Syfte och lärandemål

Kursen syftar till att den studerande skall kunna vidmakthålla
kompetensen som radioinstruktör för FM Rakel vid eget förband.
Godkänd på kursen ger fortsatt behörighet att verka som instruktör inom
Rakelsystemet.
Efter kursen kan eleven:
- Beskriva Rakelnätets uppbyggnad, teknik och tjänster.
- Beskriva FM drift- och förvaltningsorganisation i Rakel
- Tillämpa kunskaper om handhavande, trafiktjänst och
säkerhetsbestämmelser vid utbildning av användare för FM Rakel


 Ansökan via utbildningsgrupp Södertörns funktionsbrevlåda enligt gängse rutin för kursansökningar på HVSS kursansökningsblankett.
Inbjuda finns även i Vidar och kursen är även lämplig som repetionsskurs.

Publicerad: 2018-06-21, Södertörnsgruppen
Uppdaterad*: 2018-06-21

2021-01-27

Utbildningsåret 2021 Södertörnsgruppen

Läs artikeln

2019-05-15

Kurs Omförordnande Skyddsvakt

Läs artikeln

2019-05-08

SERE A

Läs artikeln

2019-03-17

Rapport efter utbildning

Läs artikeln

2019-02-05

Förändringar och förtydliganden kurskatalog

Läs artikeln

2019-01-16

Utbildningar på LGG - Kort anmälningstid

Läs artikeln

2019-01-14

Inställd utbildning

Läs artikeln

2019-01-07

Kursansökan - Blankett 2019

Läs artikeln

2018-12-06

Medaljer

Läs artikeln

2018-12-04

Kallelse till instruktörsmöte

Läs artikeln

2018-11-27

Viktigt meddelande

Läs artikeln

2018-11-27

Anmälan till Instruktörskurs 1 (IK1) på Amf 1, Berga

Läs artikeln

2018-11-19

Uppdaterad HVSS kurskatalog 2018-11-19

Läs artikeln

2018-11-15

Inbjudan till Julkonsert

Läs artikeln

2018-11-14

UGS kurskatalog 2019

Läs artikeln

2018-09-19

ADR kurs

Läs artikeln

2018-06-21

Rakelutbildning för instruktörer

Läs artikeln

2018-05-07

Reglementen, instruktioner. och hemvärnshandboken finns längst ner på sidan.

Läs artikeln

2018-03-26

Hemvärns introduktionsutbildning

Läs artikeln

2018-03-19

Uppdaterad Lathund

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan