Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 45:e hemvärnsbataljonen/ Hallandsbataljonen

Klicka här för att läsa mer om 45:e hemvärnsbataljonen/ Hallandsbataljonen

Hemvärnet i Halland & Hallands Hemvärnsbataljon söker

Hemvärnet i Halland & Hallands Hemvärnsbataljon söker

KVARTERMÄSTARE OCH KOCKAR

 

Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen, även kallad 45:e Hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband som löser uppgifter nationellt i Halland, i fred, kris och krig. Till bataljonen hör fyra kompanier samt en bataljonsstab med ledningspluton. Genom ett frivilligt tecknat avtal med Hemvärnet blir du krigsplacerad i förbandet och tjänstgör mellan fyra och tretton dagar per år. Soldater tjänstgör mellan fyra och åtta dagar per år, medan chefer tjänstgör mellan fem och femton dagar per år. Medelåldern i bataljonen är cirka 40 år och personalen kommer från hela Halland.


Hallandsbataljonen ger dig en tjänstgöring utöver det vanliga med personlig utveckling och kamratskap. Hemvärnet växer och vi är i behov av ny personal, just nu söker vi kvartermästare på kompani samt kockar till fältkoken.

Kvartersmästare 

Som kvartermästare på ett kompani ingår du i kompaniledningen och är direkt underställd kompanichefen. Kvartermästaren ansvarar för underhållstjänsten på kompaniet och ser till att plutonerna har den materiel de behöver för att kunna lösa sina tilldelade uppgifter. Dessutom ansvarar och leder kvartermästaren sjukvårdstjänsten på kompaniet då vi får skadade i strid. Till sin hjälp har kvartermästaren ett underhållsbefäl, en packgrupp och en sjukvårdsgrupp för att kunna lösa flera saker samtidigt och på olika platser.

Kvartermästaren ansvarar även för kompaniets materiel och ser till att den vårdas, inventeras och vid behov repareras. Som stöd för hanteringen av materielen har kvartermästaren hjälp av sitt underhållsbefäl och kompaniets ställföreträdande plutonchefer och ställföreträdande gruppchefer. En bra kvartermästare gör det enkelt för kompanichefen att leda sitt kompani. Hen är en spindel i nätet eller oljan i maskineriet som gör det möjligt för kompaniet att lösa även morgondagens uppgifter.


Kock
En hungrig soldat är ingen bra soldat sägs det. Koket är förbandets hjärta och tjänsten kräver hög stresströskel, framförhållning och lagarbete.

Som kock i ett fältkok ingår du i en grupp om fem soldater. Ett kok förväntas laga cirka 250 portioner per måltid. För att klara dygnets alla göromål arbetar gruppen ofta i skift. Belöningen blir när förbandets soldater får en god och väl lagad måltid och därmed blir en bättre soldat.

Är du inte grundutbildad kock i värnplikten så ombesörjer vi din utbildning till fältkock. För mer information om koktjänst i hemvärnet, klicka på https://www.hemvarnet.se/verksamhet/logistik eller gå in på  https://www.svenskalottakaren.se/utbildningar/faltkock

För dessa poster krävs det ledaregenskaper, förtänksamhet samt förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt. Är du den vi söker?


För mer information om avtal, tjänstgöringsdagar och övningar klicka på länken:

https://hemvarnet.se/

klicka på fliken Bli Hemvärnssoldat

 

Av: Nordberg, Jan Erik <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-09-24

2019-07-19

Härmed inbjuds Du som tillhör 45. HV bataljonen till 40 mm Granattillsats AK-4 & Pansarskott m/86 utbildning v. 942.

Läs artikeln

2019-07-19

Inbjudan till Lokal kurs Lv6/ Hallandsgruppen instruktörskurs 1

Läs artikeln

2018-10-23

Bankbyte

Läs artikeln

2018-10-09

HEMVÄRNET BEHÖVER DIG!

Läs artikeln

2018-09-28

Hallandsbataljonen/45.Hvbat KFÖ 2018

Läs artikeln

2018-09-19

Hallandsbataljonens årliga KFÖ inledd

Läs artikeln

2018-07-02

Hemvärnet i Halland & Hallands Hemvärnsbataljon söker

Läs artikeln

2018-05-08

452.Hvinsatskompaniet har genomfört årets SÖF

Läs artikeln

2018-04-17

Under helgen genomförde 454.hvinsatskompaniet sin årliga SÖF, förbandet inledde därmed sin första övning i

Läs artikeln

2018-04-13

454.e insatskompaniet genomför sin årliga SÖF

Läs artikeln

2018-03-26

Årets första SÖF genomförd 451.a utmönstrat

Läs artikeln

2018-03-23

Hallandsbataljonens övningsår har startat!

Läs artikeln

2017-09-20

Ledningslagen är fulltaliga

Läs artikeln

2017-09-19

Ledningslagen snart fulltaliga

Läs artikeln

2017-09-18

Årets KFÖ har startat

Läs artikeln

2017-04-07

Övningen är slut, förbandet hemförlovas!!!

Läs artikeln

2017-04-06

451.a insatskompaniets årliga SÖF har startat

Läs artikeln

2017-03-26

Sista dagen på övningsfältet för denna gången

Läs artikeln

2017-03-24

Intensiv helg för 452.kompaniet

Läs artikeln

2016-09-25

KFÖ´n är slut, soldaterna hemförlovas!!!!!!!

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan