Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 42:a hemvärnsbataljonen/Göteborg norra bataljon

Klicka här för att läsa mer om 42:a hemvärnsbataljonen/Göteborg norra bataljon

Gruppchefskurs

Det är onsdag morgon, luften är krispig och termometern visar på minusgrader. Det är äntligen dags för kursen som vi alla sett fram emot. Vi är fysiskt och mentalt laddade. Framför oss har vi en kurs som normalt pågår under tio dagar men som nu testas under fem fullspäckade dygn, utan att ge avkall på något innehåll. Det kommer att bli tufft.

Första dygnet
Femton utvalda gruppchefsaspiranter inställer sig med tross och stridspackning i källaren vid kasern B. Vi är på förhand uppdelade i två grupper med varsin utsedd fordonsförare och första dagens gruppchef. Kurschefen inleder med presentation av de fem övningsledarna och förklarar kursens upplägg. Vi inleder med repetition av ledning av grupps framryckning i terräng, tekniker för att identifiera var på kartan gruppen befinner sig genom triangulering mot kända positioner och hur man undviker att gå förbi målet. Gruppen delas upp i stridspar, observerar målobjekt och övar på att slå samman terrängskisser. Övningarna varvas i rask takt mellan teori i lektionssal och praktik utomhus i kylan med vapen, skyddsväst och övrig stridsutrustning. Vi turas om att agera gruppchef och utvärderar efter varje övningsmoment.

Andra dygnet
Efter en tidig frukost på regementet hämtas tält, ved och annan gruppmateriel och all utrustning packas. Alla moment vi genomför är upplagda som övningsmoment och leds av utsedd gruppchef och stf gruppchef.

Fram till lunch övar vi att leda grupps framryckning i terräng med val av eldställningar och stridsställning. Efter en välförtjänt utspisning med varm mat uppgraderas övningarna med lösskjutning och anfall mot fast postering. Vid måltider och mellan övningsmoment övar gruppchef och stf gruppchef med sina grupper att slå upp och riva tält. Tio minuter för resning inklusive maskering och fem minuter för rivning och packning är övningsmålen, medan arbetsposter skyddar gruppen. Mot kvällen upprättas schema för eldvakt och rörlig vakt med stridspar för resten av natten.

Tredje dygnet
Morgonen börjar med fempunktstvätt utomhus i minusgrader och egen frukostutspisning. Övningsmomenten återupptas. Takten är hög och luften är kylig och klar. Vi fyller på vattenförråden så fort tillfälle ges. Nu har vi lärt känna varandra och skämt och ryggdunkar haglar tätt mellan övningsmomenten medan vi utvärderar föregående gruppchefs ledning. Vi lyfter varandra och hjälps åt att hålla motivationen och energin på topp medan kroppen börjar att känna av övningarnas intensitet.

Efter mörkrets inbrott genomför vi vapenvård och blir belönade med hamburgerkött och tillbehör som vi förbereder och grillar gemensamt under ledning av utsedda gruppchefer. Vi återfår värme och utbyter erfarenheter från tidigare övningar. Gruppchefsaspiranterna kommer från tre av Elfsborgsgruppens fyra bataljoner med en tyngdpunkt på 421:a insatskompaniet "Gullberg". Orsaken till kvällens belöning och möjlighet till återhämtning är att morgondagen har övningar med skarp ammunition och möjligen nattskjutning på schemat.

Fjärde dygnet
Nu nyttjar vi allt vi övat på med order till grupp, stridsformationer, postinstruktion, försvar av eldställning, målangivelse, åtgärder för förflyttning och tillbakaryckning. Varje övningstillfälle avslutas med en uttömmande utvärdering där vi gör vårt bästa för att hjälpa varandra att hela tiden hitta förbättringsmöjligheter. Hela dagen spenderas med att rotera gruppchef och stf gruppchef inom varje grupp. När ena gruppen övar fyller andra gruppen på magasin och utsedd gruppchef orienterar, redogör för beslut och ger order till gruppen. Så fort en grupp återgår till uppsamlingsplatsen utgår nästa grupp.

Innan mörkret infaller förbereds mörkerskjutning genom att ladda upp med spårljus och avdelning av lyspatrull. Stridsställning, målangivelser och grupperingsplatser rekas. Fyra gruppchefsaspiranter utses för att leda sina grupper i mörkerstrid. Undertecknad blir utsedd att leda sista övningstillfället.

Klockan går och de tre första momenten slutförs. Nu är det dags att visa vad jag har lärt mig. Efter alla övningsmoment flyter planering, ordergivning och anpassning till förändrade omständigheter på som ett rinnande vatten. Framryckning är klar och gruppen ligger i skydd och observatören observerar. Jag rapporterar in att gruppen är eldberedd enligt order. Vi väntar och har satsat våra liv på att fienden inte sett vår framryckning. Allt är knäpptyst i natten och fältet framför oss ligger i ett kompakt mörker.

"Pang!" Larmminan vid UPM "vägen" har löst ut. Jag söker samband med lyspatrullen och beordrar: "Närlys, eld!"

När första lysraketen gör ett streck ut över fältet beordrar jag stridsställning och hela gruppen gör sig redo för gemensam eldgivning. När det blir ljust över hela fältet ser vi dem. Jag viskar ut målangivelsen och på min order “Eld!” öppnar hela gruppen eld samtidigt och bekämpar de första två skyttesoldaterna. Ytterligare ett fientligt stridspar visar sig vid 100 meter bortom UPM "vägen" och ny gemensam eldgivning beordras. När allt blir lugnt igen går alla utom observatören i skydd och jag rapporterar läget över radion. Vi får order att dra oss ur. Gruppen får ordern förflyttning och vi tar oss i skydd av mörkret tillbaks till uppsamlingsplatsen där vi gör oss osynliga. Övningen avbryts och utvärderas. Jag är själv mycket nöjd med min insats.

Efter iordningställande av övningsplatsen tar varje utsedd nattgruppchef befälet över sin grupp och återgår till förläggning. Stf gruppchef tar över och gruppcheferna erhåller order inför natten och påföljande morgon. Särskild vapenvård  genomförs och natten tar vid. Alla utom eldvakten försöker vila ut efter några intensiva övningsdygn i fält.

Femte dagen
Sista eldvakten slutar elda klockan fem på söndagsmorgonen och revelj utgår en halvtimma senare. Vi bryter förläggningen och beger oss i fordonskolonn åter till regementet.

På regementet tar en tre timmar lång teorilektion vid om krigets lagar med folkrättsföreträdaren och juristen major Lennart Hammarstrand. Under lektionen går vi igenom Genèvekonventionens fyra konventioner och tre tilläggsprotokoll. Vi fördjupar oss i dagens Genèvekonventions principer: Distinktionsprincipen, Proportionalitetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Förbud mot överflödig skada eller onödigt lidande samt Princip om icke-diskriminering. Trots trötthet lyckas vi hålla en hög närvaro och grupperna ställer många fördjupningsfrågor. Efter lunch slutför vi materielvård och vi samlas för en slutlig utvärdering av kursen. Vi utvärderar kursupplägget och övningsledarna. Sista momentet är utdelning av kursintyg och som en extra belöning erhåller jag mitt förordnande som korpral i Hemvärnet.

Korpral Ranfors, stabsgruppchef i 42:a bataljonsstaben

Uppdaterad*: 2018-02-15

2018-11-20

Ledningsövning på hemmaplan

Läs artikeln

2018-03-01

Sektionscheferna har ordet

Läs artikeln

2018-02-15

Gruppchefskurs

Läs artikeln

2018-01-29

Reflektioner över en bataljonstabs utveckling

Läs artikeln

2018-01-03

Mitt första eftersök

Läs artikeln

2016-04-30

42:a hemvärnsbataljonen representerade vid Kungens födelsedag.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan