Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 42:a hemvärnsbataljonen/Göteborg norra bataljon

Klicka här för att läsa mer om 42:a hemvärnsbataljonen/Göteborg norra bataljon

Visar nyheter från 10 september 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Sektionscheferna har ordet

Ledningsträningsövningen i Enköping genomfördes i år för artonde gången. Övningen kallas för Geltic Bear och anordnas av Ledningsregementet och HvSS. Stort fokus lades i år på det nya informationssystemet IS HV som cirka hälften av landets hemvärnsbataljoner fått. Det har nu gått några veckor efter Geltic Bear 2018 och sektionscheferna i staben i 42:a bataljon har fått möjlighet att smälta intrycken. 

Gro Olsen som är chef för sektionen S3 (Stri/Samverkan) var instruktör i det nya systemet IS HV under hela övningen. Hon kommenterar erfarenheterna ur perspektivet som sektionschef så här: "Ett nytt ledningsstöd kräver förändringar i sektionsinterna och stabsinterna rutiner. Inom vår sektion har vi tidigare lidit av att lägeskartan bara varit tillgänglig i StriC och att de som behöver uppdatera sig om läget har 'stört' pågående verksamhet i StriC. Med IS HV har vi nu möjlighet att hålla hela staben uppdaterad om läge och pågående verksamhet." Gro anser att IS HV ger ett bra stöd till exempel inför orienteringar och chefsbesök. Det är dessutom en fördel att ha en lokal instruktör som känner stabens nuvarande rutiner. "Det är först när vi får ett IS HV på kompaninivå som vi kommer se den verkliga nyttan av systemet: när vi kan utbyta information mellan förbanden. Det ser jag fram emot väldigt mycket."

Chefen för S2 (Underrättelse/Säkerhet) Niclas Hultman hade också positiva erfarenheter från IS HV: "Vi har en del kvar att utforska så vi kan utnyttja systemet ännu bättre, men bara en sådan sak som att föra lägeskarta och kunna delge informationen på ett lättare sätt innebär stora fördelar. IS HV är helt klart en investering som kommer att höja vår kapacitet att ge bra beslutsunderlag. Samtidigt kommer vi kunna delge underlagen till övriga i staben och underställda förband." I övrigt anser Niclas att ledningsförmåga och kvalitet kommer att öka med systemet. "Under Geltic Bear ökade vi vår förmåga att arbeta i stab. Samarbetet mellan sektionerna började ta fart. S2 står inför en spännande tid där vi tar stora och tydliga steg framåt i arbetet. Vi kommer att bli bättre på att göra bedömningar på motståndarens nästa drag. De mest farliga och troliga scenarierna kommer vi kunna ta fram och bli mycket 'spetsiga' på. S2 har lärt sig vikten av att lyfta blicken och 'spåna' in i framtiden vad som kan hända."

Sambandet i 42:a bataljonsstab fick mycket höga betyg under Geltic Bear. Martin Ottosson är nytillträdd chef för S6 (Samband/IT) och anser att övningen uppfyllde alla hans förväntningar: "Ur sambandssynpunkt fungerade allt mycket bra. Vi fick bra inspel som testade våra kunskaper och lösandet av uppgifterna. Inte minst spännande och lärorikt var det nya systemet IS HV där vi snabbt kunde se fördelarna kopplat till sambandet. Vi kunde också konstatera en del förbättringar som lämnades vidare för analys." Sektionen kunde efter lite trixande hitta ett effektivt sätt att redogöra för sambandsläget i bataljonen. Här väcktes också tankar om hur IS HV skulle kunna anpassas bättre i framtiden. Martin avslutar: "Det är en fröjd att jobba i en väl fungerande bataljonsstab. Förbättringspotential finns det givetvis alltid, men att 42:a är på en hög nivå råder det ingen tvekan om."

Per Tobiasson som är chef för sektionen S4 (Underhåll/Logistik) tycker att det bästa med IS HV är överblicken och att alla har samma information, men också att det är ett stort system som det är "lätt att gå vilse i". Per tror dock att i takt med aktiv användning av IS HV så kommer detta lösa sig. Generellt upplevde han ett lyft vad gäller övningen Geltic Bear: "Det var mycket bättre lokaler och en närhet till de andra sektionerna. Stabsorienteringarna var mycket bra och läget var lätt att följa tack vare IS HV. 'Meddelandets väg' måste ses över däremot: det kan ta lång tid innan ett meddelande kommer fram till rätt mottagare."

Björn Ulfvensköld är chef för S1 (Personal/Info) och deltog för första gången i Enköping. Han säger: “Det mesta var helt nytt för mig och stora delar av sektionen så det är svårt att avgöra vad införandet av IS HV innebär för förändringar. Jag kan dock konstatera att mer eller mindre all information rörande bataljonen samlad på ett sådant här sätt gör det smidigt för oss att få överblick över status på våra förband. Det blir även lättare att samla de uppgifter vi behöver i vårt arbete med personalplanering.” Björn tror att med tiden går det att samla nödvändiga mallar. “Då blir även vår rapportering förhoppningsvis enklare och snabbare. Idag upplever jag att det saknas rapportmallar till exempel, men det kan vi säkert implementera när systemet är på plats på bataljonen. Sammanfattningsvis kan även jag konstatera att 42:a  bataljonstaben och ledningspluton är väl fungerande med motiverade soldater som säkert kommer fortsätta att utvecklas med den här typen av övningar.”

Av: Daniel Sandelin <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2018-03-01

2018-11-20

Ledningsövning på hemmaplan

Läs artikeln

2018-03-01

Sektionscheferna har ordet

Läs artikeln

2018-02-15

Gruppchefskurs

Läs artikeln

2018-01-29

Reflektioner över en bataljonstabs utveckling

Läs artikeln

2018-01-03

Mitt första eftersök

Läs artikeln

2016-04-30

42:a hemvärnsbataljonen representerade vid Kungens födelsedag.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan