Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Centrala enheter

Klicka här för att läsa mer om Centrala enheter

Hemvärnet i stor internationell övning

De senaste två veckorna har den multinationella stabsövningen CJSE (Combined Joint Staff Exercise) pågått i Enköping, Uppsala och Karlskrona. Över 1200 personer från 24 nationer har samarbetat över nationsgränserna. På plats fanns även Hemvärnet med frivillig personal.

CJSE genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, men även med andra civila aktörer. Ansvaret för planeringen ligger hos Ledningsstridsskolan (LedSS) på Ledningsregementet. För att övningen ska kunna genomföras krävs olika kompetenser, allt från logistikpersonal till tekniker, därför är det väldigt viktigt med frivillig personal. Under övningen anställdes 76 personer som till största delen kommer från Hemvärnet men även från andra organisationer med avtal med Försvarsmakten.

I Enköping har bland annat personal ur Sörmlandsgruppen, Lottakåren och Frivilliga Radioorganisation (FRO), deltagit. Personalens främsta uppgift är att finnas som ett stöd i form av transport, boende, mat, helpdesk och som tekniker, men även andra befattningar som bland annat stabsassistent.

Det här är otroligt utvecklande och varierande. Jag löser alla möjliga problem och lär mig nya saker varje dag, men det bästa är att träffa nya människor från andra länder och att få jobba med det engelska språket, säger Margareta Johansson från 27:e hemvärnsbataljonen.

Margareta deltar i övningen för femte året. Hennes befattning är som underrättelseassistent och innebär bland annat att hon samlar in information, analyserar, bearbetar och sammanställer till chefen. Hon hjälper till med alla rapporterer som kommer in och håller koll på det som är viktigast.

VIKTIGT MED OLIKA KOMPETENSER

Målet med övningen är att förbereda individer för att vara en del av en multinationell stab och förbereda dem för de utmaningar som internationella krishanteringsoperationer kan föra med sig. För Sverige är deltagandet i CJSE ett led i att utveckla ledningsförmågan på både lägre och högre taktisk och operativ nivå. Chefer och stabsmedlemmar övas i olika stabsarbetsmetoder och processer. Det är många erfarna deltagare på plats med bland annat erfarenheter från NATO-ledda insatser och även andra värdefulla kunskaper.

Samarbetet över gränserna är oerhört viktigt och det vi gör är något som många andra länder inte klarar av. Det är viktigt att vi har förmågan i Sverige att själva kunna planera och genomföra en stor övning om vi ska kunna hantera viktiga situationer som kan uppstå, säger övningsledaren brigadgeneral Bengt Axelsson.    

 

Deltagande länder:

Finland, Norge, Tyskland, USA, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Armenien, Albanien, Sydkorea, Azerbadijan, Schweiz, Gergioen, Moldavien, Frankrike, Storbritannien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Österrike och Sverige. 

 

Av: Leah Jorsell/ Försvarsmakten 

Publicerad: 2017-04-28, Centrala enheter
Uppdaterad*: 2017-04-29

2020-11-20

Geltic Bear flyttas fram

Läs artikeln

2020-09-18

Framåt marsch – stridskraften Hemvärnet tar steg mot en långsiktig personalförsörjning

Läs artikeln

2019-05-13

Uniform på jobbet - dagen

Läs artikeln

2019-03-25

Hemvärnssoldat avled efter olycka

Läs artikeln

2017-04-28

Hemvärnet i stor internationell övning

Läs artikeln

2016-11-18

Handbok UndSäktjänst för Hemvärnet

Läs artikeln

2016-06-01

Inbjudan SM AK4 B samt RM Pistol m/88

Läs artikeln

2016-05-01

Vill du utvecklas som person och ledare?

Läs artikeln

2016-05-01

Gott resultat vid kompanichefsseminarium

Läs artikeln

2015-09-01

Hemvarnet.se speglar en unik organisation

Läs artikeln

2015-03-05

Ett skott träffar en, men en artikel kan få tusen träffar

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan