Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2017
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
E-BUTIK
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

Visar nyheter från 10 september 2018 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

FMÖ Aurora 17

FMÖ Aurora 17

354 inledde Försvarsmaktsövning AURORA med två dagars kompaniutbildning. En sista chans att finputsa inför det som av många betraktades som ett slutprov. För kompani­ledningen var det definitivt så att nu skulle två års utbildningsinsatser och prövas med skarpa uppgifter.

Underrättelseplutonerna påbörjade sin INFIL under fredag natt och var grupperade i sina respektive områden kl 0500 lördag morgon, samtidigt som övriga delar av kompaniet grupperades runt ledningstroppen i området runt KOSTA. Därefter blandades övning med skarpa incidenter fram tills Aurora avslutades 0800 följande onsdag. Samverkan hade föregått INFIL med övriga svenska enheter grupperade i insatsområdet, i syfte att undvika ”Blue On Blue” (BOB) och säkerställa en hög kvalitet i vår egen under­rättelse­inhämtning.

Målbilden var glasklar: Lös alla uppgifter och bli inte upptäckta.

Utan vare sig övningsledningens vetskap eller kompaniledningens kännedom påbörjade en patrull ur den flygbasjägarpluton som var grupperad norr om 354 ansvarsområde, sitt arbete med att lokalisera 354 undpatruller. Under fyra dagar genomförde flygbasjägarna det arbete som utländska stridskrafter genomför i samma skede och med stöd av ett motsvarande elitförband som våra svenska flygbasjägare representerar. Detta var en utmaning förbandet inte var medvetet om, men mycket tacksamma för att det genomfördes.

Detta ledde bland annat till att en patrull ur 354 under tisdag eftermiddag noterade att ej identifierad militär personal passerat över en väg i patrullens NAI (Named Area of Interest), Därmed var jakten var igång. En patrull följde spåret västerut mot det skyddsvärda objektet dit spåret ledde, medan en undpatrull omgrupperade för att gen­skjuta söderut. Några timmar senare avbröts förföljandet för annan uppgift.

Först efter att förbandets del i Aurora var avslutad fick kompaniledningen en redo­görelse för det arbete som gjorts av flygbasjägarpatrullen. En glädjande information som definitivt bekräftade att 354 håller en hög nivå avseende sitt operativa uppträdande. Man hade observerat spår av våra rörelser, men aldrig lyckats lokalisera någon patrull eller oplats.

Under övningen observerades, och vissa fall omhändertogs, alla de kombattanter som övningsledningen skickade in i 354 ansvarsområde. Därutöver följde och rapporterade förbandet ett antal skarpa incidenter. 354 flygtropp genomförde till största delen skarpa insatser under övningen, bland annat eskort av ÖB:s besök i Oskarshamn och skarpa vägkontroller för omgrupperande förband.

354 kommer under årets sista kompaniutbildning genomföra flykt- och över­levnads­träning för alla i förbandet. En nödvändig kunskap för alla oavsett funktion i den händelse en enhet ur förbandet blir upptäckt eller kommer i en eldstrid. Inför 2018 kommer fokus att flyttas från fast till rörlig spaning, och vår förmåga att hantera sjukvårdsinsatser med minimalt stöd från omvärlden.

 

INFIL – en konst i sig med många taktiska avvägningar längs vägen för att försvåra lokalisering av patrullen.

Förpatrull säkrar före vägövergång, ett särskilt kritiskt moment under förflyttning. 

Tillfällig o-plats, snabbt upprättad invid mosse som bedömts lämplig för luftlandsättning.

Tillfällig o-plats, på spaning efter ett misstänkt ”Combat Control Team” i anslutning till möjlig luftlandsättningsplats.

Selfie på o-plats. Utrymmet är inte stort, men tillräckligt. 

Publicerad: 2017-10-06, 354:e kompaniet
Uppdaterad: 2017-10-06

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan