Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2017
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
E-BUTIK
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

KU september 2016

Helgens KU (KompaniUtbildning) var en direkt fortsättning på den KU som hölls under en heldag i augusti då kompaniledningen genomförde en teoretisk genomgång av förbandets underrättelsefunktion och operativa metoder. Fokus under KU Augusti var de fem faserna: ”Planeringsfas – Infiltrationsfas – Rörlig spaning – Fast spaning – Exfiltrationsfas”. Dessutom gavs en fördjupad information om Motståndaren, vårt taktiska standardförfarande i olika situationer, samt vår del i Försvarsmaktens underrättelseorganisation.

KU September blev förbandets första möjlighet att inom grupps och plutons ram på egen hand genomföra de fem faserna i en underrättelseinhämtning, och praktiskt öva detta under 24 timmar. Dagen inleddes med en grundläggande utbildning i stridssjukvård. Därefter gavs order till pluton och 24 timmars intensivt arbete tog sin början för alla.

Samtliga grupper fick arbeta hårt i värmen och för att hålla sig dolda. Dels från den flygspaning som skedde under deras INFIL och rörliga spaning, dels från den B-styrka som under natten med hund sökte efter gruppernas observationsplatser längs det område de hade att inhämta underrättelser ifrån. Därmed gavs även flygtroppen möjlighet att öva spaning mot en kvalificerad motståndare. Under tiden arbetade plutonsstaben oavbrutet för att ta emot rapporter och sammanställa dessa till kompaniledningen.

Utfallet? Mycket bra på många punkter. Ingen grupp upptäcktes. Underrättelserna som löpande lämnades var av god kvalitet. Ny utrustning övades in under fältmässiga förhållanden och utvecklingen av förbandet går med stora kliv mot målet – att vara ett av landets tre bästa underrättelsekompanier och en väsentlig resurs för Militär Region Syds underrättelsesektion i god tid för Aurora 17 – nästa års stora försvarsmaktsövning då större delen av Försvarsmaktens förband kommer att öva gemensamt.

KU Augusti och KU September kommer att upprepas varje år med allt mer påfrestande förutsättningar och på olika täter beroende på utbildningsnivå. Samtidigt som vi kommer att komplettera med korta utbildningspass i samband med KFÖ 2016 och SÖF 2017.

Löjtnant E./Stf KC

 

Gruppchefen planerar nästa steg i samband med längre rast.

Utspisning, vila och samband – simultankapaciteten prövas

På väg ner mot trädtoppshöjd. Flygspaning påbörjad!

Publicerad: 2016-09-24, 354:e kompaniet
Uppdaterad: 2016-09-24

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan