Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Klicka här för att läsa mer om 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Visar nyheter från 19 november 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Befälen samlades på Fårö

Årets befälsutbildning handlade till stor del om medinflytandets och värdegrundens betydelse för hemvärnet.

Representanter från Rikshemvärnsrådet talade om hur viktigt medinflytandet är i Hemvärnet. Därför är det viktigt att hålla plutonsråd och kompaniråd ett par gånger om året. Då kan alla få komma till tals i olika frågor och ge tips till förbättringar. På dessa möten finns även möjlighet att föreslå någon duktig och initiativtagande medarbetare, till att få en utmärkelse.
Föredrag hölls även om den viktiga värdegrund som försvarsmakten står för och alla skall känna till. Det är att ta avstånd från alla kränkande ord och handlingar, samt ingripa om man märker att sådant sker mot sina kamrater. Men även att hålla sig till detta i vardagen utanför den militära delen. En förkortning som står för de grundläggande värden och begrepp som försvarsmakten står för är ”ÖRA”.
Ö – Öppenhet, kompetenta och uppriktiga lagspelare som hjälper varandra. 
R – Resultat, handlingskraft som präglas av en stark vilja till initiativ. 
A – Ansvar, var och en tar sitt eget ansvar för resultatet av en uppgift. 

Under lördagseftermiddagen hade Försvarsutbildarna inbjudit Brigadgeneral, Anders Carell från Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han föreläste om ”Det nya totalförsvaret, Civilt och Militärt försvar – återuppbyggnad och samverkan”. Inledningsvis gjorde han en tillbakablick hur försvaret av landet sett ut tidigare och jämförde med hur det ser ut idag. Tyvärr har omvärlden förändrats och försvaret måste då hålla jämna steg. Både det civila och det militära försvaret behöver ses över. Ett nytt försvarsbeslut skall tas 2020 och håller nu på att arbetas fram.
Lördagen avslutades med korum i Fårö kyrka där en del ur Gotlandsmusiken spelade och Bungekvartetten sjöng. Vid en högtidlig ceremoni under lördagskvällen utdelades medaljer. Det blev i år fem silvermedaljer, eftersom två av medaljörerna hade förhinder förra året. 
 

Uppdaterad*: 2019-09-17

2022-01-02

Stridsteknik med hund

Läs artikeln

2021-12-13

Hemvärnet deltog i 181 pansarbataljonens utbildningskontroll

Läs artikeln

2021-11-17

Pb8 -utbildning med snurrande avslut

Läs artikeln

2021-11-09

Första KFÖ'n efter Coronauppehållet

Läs artikeln

2021-10-17

Övning båttransport

Läs artikeln

2021-08-30

Nystart efter sommar- och coronauppehåll

Läs artikeln

2021-05-19

Sökinsats på norra Gotland

Läs artikeln

2021-05-02

SÖF med smittskydd

Läs artikeln

2021-02-21

322 kompaniet utmanar!

Läs artikeln

2021-02-19

Kunskapskontroll av nya kockar

Läs artikeln

2021-01-05

Helgövning med 322 kompaniet

Läs artikeln

2020-12-12

Godkända skyddsvakter

Läs artikeln

2020-11-02

Utbildning på kortvågsradio

Läs artikeln

2020-09-10

Uppstart med avstånd

Läs artikeln

2020-06-11

Eftersök med lyckligt slut

Läs artikeln

2020-03-05

Soldaterna repeterade sjukvård

Läs artikeln

2020-02-21

Helgövning med specialister

Läs artikeln

2020-02-11

Gotlänningar i tävlingstagen

Läs artikeln

2019-12-28

Förarutbildning på Bandvagn 206

Läs artikeln

2019-11-30

Övningar med hund

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan