Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Klicka här för att läsa mer om 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Soldaterna repeterade sjukvård

Bataljonens soldater har fått repetitionsutbildning i stridssjukvård, med inriktning på hjärtlungräddning och användning av Tourniquet.

Övningen inleddes med en genomgång av första hjälpen, med utgångspunkt från LCABCDE. Det är en minnesramsa där varje bokstav står för de moment som skall utföras vid en olycksplats och på en skadad person. Denna är speciellt utformad för stridssjukvården, men kan mycket väl användas vid andra skadetillfällen.
L - Location. Var befinner sig den skadade, det kanske finns andra faror runtomkring. Förflytta patienten till en säker plats, både för denne och för den som skall vårda.


C – Catastrophic hemorrhage, Katastrofblödning. Blöder patienten kraftigt måste detta genast åtgärdas. Sitter skadan på en arm eller ett ben använder man sig av ett avsnörande förband, en Tourniquet. På andra delar av kroppen läggs ett tryckförband.


A – Airways, Fria luftvägar. Kontrollera att det inte finns något i mun eller svalg som gör att patienten inte kan andas. Böj huvudet bakåt så att fria luftvägar skapas.

 
B – Breathing, Andning. Se, känn och lyssna hur personen andas. Normalt är mellan 10 och 16 andetag per minut. Vid ingen eller dålig andning påbörja hjärtlungräddning och larma 112.


C – Circulation, Cirkulationssvikt. Kontrollera pulsen, som normalt ligger mellan 60 – 80 slag per minut. Låg puls, blek hy och kallsvettning kan tyda på inre blödning.


D – Disability, Medvetandegrad. Patientens medvetande kan indelas enligt bokstäverna AVPU, som står för; A - Alert, helt vaken. V - Verbal, svarar på tilltal. P - Pain, reagerar på smärta. U - Unresponsive, okontaktbar, ingen reaktion.


E – Exposure, Utsatthet. Hela kroppen känns igenom för att hitta eventuellt flera skador. Skydda därefter patienten mot kyla, både över- och underifrån, eller ibland emot värme.


Utbildningen fortsatte med att eleverna fick använda sig av minnesramsan, och ta hand om en skadad. Dockan ”Anne” togs fram och alla fick öva på hjärtlungräddning. Man kunde höra hur de räknade 1-2-3 och så vidare fram till 28-29-30 i snabb takt. Två inblåsningar gjordes och så räknades det igen. Man märkte hur fort tröttheten satte in och vilken stor fördel det är om man är flera, som kan bytas av.

 
Eleverna prövade därefter att sätta på sig sin Tourniquet. Det är ett avsnörande förband som alla soldater bär med sig. Förbandet skall vara påsatt inom 45 sekunder. Det är tiden som man har på sig innan man blir för påverkad av blodförlusten, vid en kraftig blödning. De började med placering på armen, det gick snabbt och lätt. Men när det var dags att få på den på benet i liggande ställning, blev det svårare. Tiden gick fort och armarna kändes helt plötsligt för korta.

 
Instruktören lärde även ut hur man sätter ett tryckförband vid skada på halsen. Efter att ett förband placerats över såret lindar man därifrån och runt ner under motsatt arm. Det skall göras hårt och kan därmed försvåra andningen. Men patienten kan reglera trycket själv, då genom att hen höjer eller sänker sin arm.

 
Att någon stukar foten under en övning är inte så ovanligt. Kan man då själv eller med hjälp av någon annan linda foten mycket hårt, kan svullnaden lindras. Man låter lindningen sitta på i 10 – 15 minuter, tar sedan av en stund och upprepar tre gånger. Därefter räcker det med ett stödförband runt fotleden. Tänk på att linda som en åtta så att det sitter fast ordentligt. Likadant med ett stödförband runt ett knä, linda som en åtta med krysset framtill.  

Det är alltid lika viktigt att öva sina sjukvårdskunskaper, då man aldrig vet när olyckan är framme. 

Uppdaterad*: 2020-03-05

2021-11-17

Pb8 -utbildning med snurrande avslut

Läs artikeln

2021-11-09

Första KFÖ'n efter Coronauppehållet

Läs artikeln

2021-10-17

Övning båttransport

Läs artikeln

2021-08-30

Nystart efter sommar- och coronauppehåll

Läs artikeln

2021-05-19

Sökinsats på norra Gotland

Läs artikeln

2021-05-02

SÖF med smittskydd

Läs artikeln

2021-02-21

322 kompaniet utmanar!

Läs artikeln

2021-02-19

Kunskapskontroll av nya kockar

Läs artikeln

2021-01-05

Helgövning med 322 kompaniet

Läs artikeln

2020-12-12

Godkända skyddsvakter

Läs artikeln

2020-11-02

Utbildning på kortvågsradio

Läs artikeln

2020-09-10

Uppstart med avstånd

Läs artikeln

2020-06-11

Eftersök med lyckligt slut

Läs artikeln

2020-03-05

Soldaterna repeterade sjukvård

Läs artikeln

2020-02-21

Helgövning med specialister

Läs artikeln

2020-02-11

Gotlänningar i tävlingstagen

Läs artikeln

2019-12-28

Förarutbildning på Bandvagn 206

Läs artikeln

2019-11-30

Övningar med hund

Läs artikeln

2019-09-28

Garnisonens dag firades på Gotland

Läs artikeln

2019-09-16

Befälen samlades på Fårö

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan