Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Klicka här för att läsa mer om 32:a hemvärnsbataljonen/ Gotlands bataljon

Utbildning på kortvågsradio

Under en dag i slutet av oktober utbildades personal ur 32 Hemvärnsbataljonen på kortvågsradio och tillhörande antennsystem.

Redan under slutet av 1800-talet konstruerades de tidigaste radioapparaterna. Man kunde snart sända meddelanden över atlanten. Utvecklingen gick framåt och tog fart under de båda världskrigen, där det blev särskilt viktigt med kommunikationen.  
Idag används kortvågsradion både av flyg- och båttrafik när räckvidden är begränsad, av avstånd och dåligt utbyggda radioanläggningar. En populär hobby världen över är att vara radioamatör. För att bli radioamatör och kommunicera med andra, måste man först utbilda sig och få ett certifikat. 

Det speciella med kortvågsradion är att de sänder både en rymdvåg och en markvåg. Tyvärr dämpas markvågorna av berg, byggnader och jordens rundning.  Genom att rikta antennen på ett speciellt sätt, får man rymdvågen att studsa mot atmosfären och kan då kommunicera på mycket långa avstånd. Dock varierar hörbarheten starkt beroende på frekvens, tid på dygnet samt solens aktivitet. 

Atmosfären är indelad i olika skikt och det är främst delen ”jonosfären” som man använder. Den är speciellt lämpad på grund av hög elektrisk ledningsförmåga som den får av solens strålning. Jonosfären sträcker sig från omkring 80 km till mellan 500 – 2000 km över jordytan. 

Deltagarna utbildades både på ra 763 och ra 195. De båda kortvågsapparaterna kan användas mot varandra. Största skillnaden är att ra 195 är mindre och lättare att ta med, samt även kan monteras i ett ledningsfordon.

För att kunna sända till varandra började man med att plocka fram antennerna. Det är antenner som man rullar ut och placerar lämpligen mellan träd eller andra höga punkter. I detta fall lades de på marken. Något som mycket väl kan fungera, särskilt då det inte skulle sändas mellan några större avstånd.  

Nästa uppgift var att upprätta de båda olika radioapparaterna. Efter lite läsning av manualer så fick alla igång sina apparater, och kunde sända till varandra. Man fick även möjlighet att se hur radion var monterad i en  ledningsbil och hur den användes där. 
Alla tyckte att det var en intressant dag, men var överrens om att mer övning behövs.

Uppdaterad*: 2020-11-03

2021-11-17

Pb8 -utbildning med snurrande avslut

Läs artikeln

2021-11-09

Första KFÖ'n efter Coronauppehållet

Läs artikeln

2021-10-17

Övning båttransport

Läs artikeln

2021-08-30

Nystart efter sommar- och coronauppehåll

Läs artikeln

2021-05-19

Sökinsats på norra Gotland

Läs artikeln

2021-05-02

SÖF med smittskydd

Läs artikeln

2021-02-21

322 kompaniet utmanar!

Läs artikeln

2021-02-19

Kunskapskontroll av nya kockar

Läs artikeln

2021-01-05

Helgövning med 322 kompaniet

Läs artikeln

2020-12-12

Godkända skyddsvakter

Läs artikeln

2020-11-02

Utbildning på kortvågsradio

Läs artikeln

2020-09-10

Uppstart med avstånd

Läs artikeln

2020-06-11

Eftersök med lyckligt slut

Läs artikeln

2020-03-05

Soldaterna repeterade sjukvård

Läs artikeln

2020-02-21

Helgövning med specialister

Läs artikeln

2020-02-11

Gotlänningar i tävlingstagen

Läs artikeln

2019-12-28

Förarutbildning på Bandvagn 206

Läs artikeln

2019-11-30

Övningar med hund

Läs artikeln

2019-09-28

Garnisonens dag firades på Gotland

Läs artikeln

2019-09-16

Befälen samlades på Fårö

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan