Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Årsmöte i HvSS mäss- och kamratförening

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Tid:               Tisdagen den 23 mars 2021, 17.00
Plats:             På distans  via ZOOM
Anmälan till: joakim.armsjo@mil.se

Dagordning: 

 1. Årsmötet öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 4. Dagordningens fastställande
 5. Fastställande av röstlängd inklusive fullmakter
 6. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredras
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret föredras
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse 
 9. Godkännande av förvaltningsberättelsen med resultat- och balansräkning
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för genomfört verksamhetsår
11. Förslag till verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
12. Förslag till budget och föreningsavgift
13. Inkomna motioner behandlas
14. Föreliggande propositioner och förslag behandlas.
15. Val av ordförande och ordinarie ledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Avslutning av årsmöte

Styrelsen hälsar er varmt välkomna

Publicerad: 2021-02-23, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-02-23

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-15

Förlängd ansökan Kompanichefskurs 3 i september

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

2021-06-02

Ny kurs för specialistgruppchefer på HvSS

Läs artikeln

2021-05-29

Monument för veteraner invigs på HvSS

Läs artikeln

2021-05-27

Rikshemvärnschefens förbandsbesök på HvSS

Läs artikeln

2021-03-22

Lediga tjänster på HvSS - Kommunikatör

Läs artikeln

2021-02-26

Skolförvaltare Peter Nilsson går i pension

Läs artikeln

2021-02-24

Förlängd ansökningstid för Bataljonschefskurs 2

Läs artikeln

2021-02-23

Årsmöte i HvSS mäss- och kamratförening

Läs artikeln

2021-02-19

BATSTRI-kurs på It's Learning

Läs artikeln

2020-12-07

Uppdaterad kursutbud HvSS 2021

Läs artikeln

2020-11-23

Viktig information kring ersättning.

Läs artikeln

2020-09-04

ÖB chefsmöte på HvSS

Läs artikeln

2020-08-26

Distansutbildning - ny satsning

Läs artikeln

2020-08-20

HvSS återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-06-26

Ledig tjänst på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan